Maalämpö

Pyydä tarjous

Mitä on maalämpö?

Maalämpö on luonnon oma lämpövarasto. Auringon säteily ja maapallon ytimen hehku lämmittävät maaperää, kalliota ja vesistöjä. Lämpö saadaan talteen maalämpöpumpulla ja lämmönkeruuputkistolla, joka asennetaan yleensä kallioon porattuun syvään lämpökaivoon. Rakennuksen sisälle lämpö jaetaan vesikiertoisten patterien tai lattialämmityksen avulla. Maalämmöllä lämpenee myös käyttövesi.

Maalämpö on nykyään erittäin suosittu lämmitysmuoto, koska se tulee ajan myötä huomattavasti edullisemmaksi kuin esimerkiksi kaukolämpö, öljylämmitys tai sähkölämmitys. Kun aiempi lämmitysmuoto vaihdetaan maalämpöön, ovat vuosittaiset säästöt lämmityskuluissa noin 50–70 %. Uusiutuvana ja puhtaana energianlähteenä maalämpö on myös kestävä valinta.

Maalämpö soveltuu omakotitaloihin, rivitaloihin, kerrostaloihin sekä toimisto- ja liikekiinteistöihin. Kerrostaloissa maalämpöön yhdistetään usein poistoilman lämmön talteenotto eli LTO. Tällöin kyseessä on hybridijärjestelmä, jota ohjataan älykkäällä rakennusautomaatiolla. Toimisto- ja liikekiinteistöissä maalämpöön yhdistetään yleensä lämmön talteenoton lisäksi jäähdytys, jolloin kaikki rakennuksen lämpö- ja jäähdytysenergia saadaan automaation ohjaaman tehokkaan energiankierrätysjärjestelmän piiriin.

Maalämpö ja maaviileä omakotitalossa
Miten maalämpö toimii kerrostalossa?
Kerrostalon maalämpö, lämmön talteenotto ja lämpökaivojen lataus

Maalämmön hinta ja käyttökustannukset

Maalämpöjärjestelmän hankkiminen on kannattava sijoitus. Maalämpö säästää rahaa heti asentamisestaan lähtien, sillä maalämmön lämmityskulut sekä maalämpöä varten mahdollisesti otetun lainan lyhennys- ja korkokulut ovat tavallisesti yhteensä pienemmät kuin olivat pelkät lämmityskulut entisellä lämmitysmuodolla.

Mistä maalämmön hinta muodostuu?

Maalämmön hinta riippuu rakennuksen lämmitysenergian ja lämmitystehon tarpeesta. Hinta muodostuu lämpökaivon porauksesta, maalämpöpumpusta, mahdollisesta erillisestä puskurivaraajasta ja lämpimän käyttöveden varaajasta sekä asennustyöstä.

Lämpökaivojen syvyys, laitteiden teho ja varaajien tilavuus mitoitetaan huolellisesti vastaamaan rakennuksen tarpeita. Suuremmissa asuinkiinteistöissä ja liikekiinteistöissä lämpökaivoja, maalämpöpumppuja ja varaajia voidaan tarvita useampia.

Valtio tarjoaa maalämmön hankintaan useita erilaisia tukia, jotka pienentävät maalämmön hankintahintaa tuntuvasti.

Chart cover

Omakotitalon maalämpölaskuri - laske säästösi maalämmöllä!

Mietitkö, kannattaako sinun vaihtaa maalämpöön? Täytä laskuriin tiedot kotisi lämmityksestä, niin saat arvion siitä, paljonko maalämpöön vaihtaminen tuo sinulle säästöjä.


Laskurin oletusarvot (muuta halutessasi):


Tässä ovat säästösi, ole hyvä!

Nykyisen lämmityksen vuosikustannukset:  €
Maalämmön vuosikustannukset:  €
Säästöt vuodessa:  €
Takaisinmaksuaika:  v  kk
Investoinnin tuotto:  %
Kuukausittainen tuotto 15 vuoden ajalta:  €/kk

Öljyn vaihdosta maalämpöön saa korotetun kotitalousvähennyksen, joka on jopa 3 500 euroa veronmaksajaa kohti. Vähennyskelpoista on 60 % maalämpöremontin työkustannuksista. Kotitalousvähennyksen sijaan voi myös hakea ELY-keskuksen avustusta öljystä luopumiseen. Avustus on 4 000 euron suuruinen.

Sähkölämmityksen vaihdosta maalämpöön saa kotitalousvähennyksen, joka on enimmillään 2 250 euroa veronmaksajaa kohti. Vähennyskelpoista on 40 % maalämpöremontin työkustannuksista. Kotitalousvähennyksen sijaan voit myös hakea ARAn korjausavustusta iäkkäille tai vammaisille henkilöille, jos edellytykset täyttyvät.

Maalämmön käyttökustannukset

Maalämmön edulliset käyttökustannukset ovat yleisin syy maalämpöjärjestelmän hankkimiselle. Itse maalämpö on ilmaista, uusiutuvaa energiaa, mutta maalämpöpumppu tarvitsee toimiakseen sähköä. Maalämpöpumpun sähkönkulutus on kuitenkin vain murto-osan esimerkiksi kaukolämmön, öljy- tai sähkölämmityksen energiankulutuksesta. Kun maalämpöjärjestelmä on mitoitettu, suunniteltu ja asennettu oikein, maalämmön sähkönkulutus on pienin mahdollinen, ja saavutetaan parhaat säästöt.

Maalämpöjärjestelmän sähkönkulutusta voidaan pienentää edelleen ottamalla käyttöön älykäs rakennusautomaatio, joka optimoi järjestelmän toimintaa. Automaatioon voidaan yhdistää sisälämpötilojen mittaus sekä sääennusteeseen perustuva ohjaus, joilla voidaan saavuttaa noin 10–20 % lisäsäästöt. Sähkön käytön kustannuksia voidaan painaa alas myös hyödyntämällä pörssisähkön rinnalla automaatiota, joka ohjaa maalämpöjärjestelmän sähkönkulutusta edullisimmille tunneille.

Tutustu tarkemmin omakotitalon, rivitalon, kerrostalon tai liikekiinteistön maalämpöjärjestelmän hintaan asennettuna sekä maalämmön lämmityskustannuksiin sivulla Maalämmön hinta ja kustannukset

Maalämmön ekologisuus

Maalämpö on uusiutuvaa energiaa, joka ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Maalämmön nostamiseen maaperästä tarvitaan maalämpöpumppu, joka toimii sähköllä. Lämpöpumppu kuitenkin kuluttaa vain pienen osan siitä sähkömäärästä, joka tarvittaisiin esimerkiksi suoraan sähkölämmitykseen. Maalämpö vähentää hiilidioksidipäästöjä noin kaksi kolmasosaa sähkölämmitykseen verrattuna ja noin 60 % öljylämmitykseen verrattuna ilman mitään muita toimia.

Osa maalämpöpumpun tarvitsemasta sähköstä voidaan tuottaa myös aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkopaneelien tekniikka on kehittynyt ja hinta laskenut viime aikoina huomattavasti, joten niiden käyttö on yleistymässä.

Maalämpöjärjestelmän ekologisuutta voi parantaa entisestään myös joko solmimalla vihreän sähkösopimuksen tai rakennusautomaatioon yhdistetyn pörssisähköohjauksen avulla. Pörssisähköohjauksen ansiosta sähkön kulutus painottuu tunneille, jolloin suurin osa sähköstä tuotetaan uusiutuvalla energialla. Näin maalämpölämmityksen ilmastopäästöt saadaan lähelle nollaa.

Maalämpöjärjestelmään voidaan yhdistää huoneilman viilennys maaviileällä, joka tuottaa vähemmän päästöjä kuin mikään muu jäähdytysmenetelmä. Ilmaston lämmetessä kuumat kesät yleistyvät, ja tarve ekologiselle jäähdytysmenetelmälle kasvaa.

 

Uusiutuvana ja puhtaana energianlähteenä maalämpö on kestävä valinta.

Maalämpö tuottaa hiilidioksidipäästöjä vain murto-osan esimerkiksi sähkö- tai öljylämmityksen päästöistä. Jäähdytys maaviileällä tuottaa vähemmän päästöjä kuin mikään muu jäähdytysmuoto.

Miten maalämpöpumppu toimii?

Maalämpöpumppu siirtää kallioperästä kerätyn lämmön talon lämmitysjärjestelmään ja käyttöveteen. Lämpöpumppu tuottaa kallioperän lämmöstä kolmin- tai nelinkertaisen, parhaassa tapauksessa jopa viisinkertaisen määrän lämpöenergiaa käyttämäänsä sähköenergiaan verrattuna.

Kallioperän lämpö kuumentaa kylmäaineen

Kun lämmönkeruuneste kiertää kallioperän lämmönkeruuputkistossa, se lämpenee 1–4-asteiseksi. Palatessaan kallioperästä lämmönkeruuneste kulkee maalämpöpumpun höyrystimen läpi ja lämmittää höyrystimen kylmäaineen. Kylmäaine alkaa kiehua ja muuttuu kaasuksi. Maalämpöpumpun kompressori puristaa kaasun korkeampaan paineeseen, ja se kuumenee jopa +120 asteeseen.

Lämpö siirtyy veteen lauhduttimessa

Kuuma kaasu johdetaan lämpöpumpun lauhduttimeen, jossa se tiivistyy nesteeksi ja siirtää lämpönsä rakennuksen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään ja käyttövesivaraajaan. Maalämpöpumppu toimii siis samalla periaatteella kuin jääkaappi, joka kerää lämpöä sisältään ja siirtää sen lauhduttimen avulla huonetilaan.

Maalämpöpumppu tuottaa kompressoritekniikan avulla jopa viisinkertaisen määrän lämpöä verrattuna käyttämäänsä sähköön.

Maalämpöpumppu tuottaa lämpöä hyvällä hyötysuhteella.

Miten eri maalämpöpumput eroavat toisistaan?

Maalämpöpumppujen ominaisuudet poikkeavat toisistaan huomattavasti. Tärkeimpien ominaisuuksien joukossa ovat  energiatehokkuus eli hyvä hyötysuhde, oikea lämpötila-alue sekä hiljainen käyntiääni. Lue lisää maalämpöpumpun valinnasta ja tuotevalikoimastamme sivulta Maalämpöpumput.

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Omakotitalon lämmityksen vaihtajan maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin vaiheista.

Lataa ilmainen opas

Maalämmön lämmönkeruu

Maalämpöjärjestelmä kerää lämpöä lämmönkeruupiirin avulla, joka asennetaan kallioperään, maaperään tai joskus vesistöön. Lämmönkeruupiiri on putkisto, jossa maalämpöpumppu kierrättää lämmönkeruunestettä. Lämmönkeruuneste on jäätymätöntä veden ja bioetanolin eli luonnollisen alkoholin seosta. Tavallisimmin lämmönkeruupiiri asennetaan kallioperään porattuun lämpökaivoon, sillä kallio on energiatehokkain lämmön lähde, ja lämpökaivossa putkisto on parhaassa suojassa. Jos käytössä on suurempi maa-alue, voidaan lämmönkeruupiiri asentaa myös vaakatasoon maan alle reilun metrin syvyyteen. Lämmönkeruupiiri voidaan sijoittaa myös rakennuksen läheisyydessä sijaitsevaan sopivaan vesistöön.

Lämpöä voidaan kerätä talteen myös poistoilmasta tai jätevedestä. Erityisesti kerrostaloissa ja liikekiinteistöissä maalämpöön on useimmiten järkevää yhdistää poistoilman lämmön talteenotto, mikä vähentää lämpökaivojen tarvetta. Näin maalämpö voidaan asentaa sellaiseenkin rakennukseen, jonka käytössä on pieni tontti.

Lämpökaivo

Lämmönkeruuputkistoa varten porataan tavallisesti 100–300 metriä syvä lämpökaivo eli energiakaivo. Lämpökaivon syvyys mitoitetaan rakennuksen lämmitysenergian ja lämmitystehon tarpeen mukaiseksi.

Kun kyseessä on lämmitysjärjestelmän vaihto, energiakaivo ja koko maalämpöjärjestelmä mitoitetaan toteutuneen energiankulutuksen perusteella. Uudisrakennuksissa mitoitus perustuu laskennalliseen lämmitysenergian kulutukseen ja tehon tarpeeseen. Ammattitaitoinen mitoittaja huolehtii siitä, että porakaivon syvyys sekä lämpöpumpun tyyppi ja teho sopivat yhteen parhaalla mahdollisella tavalla.

Lämpökaivo on täynnä pohjavettä, ja lämpö siirtyy veden välityksellä kalliosta lämpökaivoon upotettuun lämmönkeruuputkistoon. Koska vesi ei johda lämpöä kovin hyvin, lämmönkeruuputket on hyvä sijoittaa mahdollisimman lähelle kallion seinämää. Nykyisissä lämpökaivoissa, joiden halkaisija on tavallisesti 115 millimetriä, putkisto saadaan lähemmäksi kallion seinämää kun 140 millimetrin lämpökaivoissa, jotka olivat aiemmin yleisimpiä. Aiemmat lämpökaivot olivat halkaisijaltaan suurempia kuin nykyiset, koska lämpökaivot porattiin samalla tekniikalla kuin vesikaivot.

Lämpökaivon syvyys tulee mitoittaa yhteensopivaksi lämpöpumpun tehon ja tyypin kanssa.

Lämpökaivo on tavallisin lämmönkeruuratkaisu. Kaivon syvyys riippuu rakennuksen lämmitysenergian ja -tehon tarpeesta. Lämpökaivossa kallioperän lämpö siirtyy pohjaveden välityksellä lämmönkeruuputkistossa kiertävään lämmönkeruunesteeseen.

Onko maalämpö ikuista?

Onko maalämpökaivo ikuinen, vai kylmeneekö se ajan mittaan? Kaivo ei kylmene, jos siitä lämmityskaudella otettu lämpö ehtii korvautua kesäisin auringon jälleen lämmittäessä maata. Näin tapahtuu, kun kaivo on mitoitettu oikein, ja se on tarpeeksi kaukana muista maalämpökaivoista.

Suurissa kiinteistöissä maalämpöön voidaan lisäksi yhdistää poistoilman lämmön talteenotto, jolloin rakennuksesta ilmanvaihdon mukana poistuva lämpö ohjataan lämpökaivoon lämmittämään kallioperää. Näin maalämmön hyötysuhde paranee entisestään.

Maalämpöopas kiinteistöille kansi

Maalämpöopas kiinteistöille

Suuremmille kiinteistöille suunnattu maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin kulusta.

Lataa ilmainen opas

Lämpökaivon poraus

Lämpökaivo voidaan porata pienellekin tontille. On kuitenkin huolehdittava siitä, että mahdollinen naapuritontin energiakaivo on vähintään 15 metrin päässä. Jos naapuritontin lämpökaivo on tätä lähempänä, etäisyys saadaan tarpeeksi suureksi poraamalla kaivo vinoon poispäin naapuritontista. Tällaisessa tapauksessa poraaminen aloitetaan vähintään viiden metrin päässä naapuritontin energiakaivosta. Mahdollisen vesikaivon ja energiakaivon väliin on jätettävä n. 40 metrin etäisyys.

Lämpökaivo on parasta porata mahdollisimman lähelle rakennuksen teknistä tilaa, kuitenkin vähintään kolmen metrin päähän rakennuksen seinästä. Poikkeustapauksissa lämpökaivo voidaan porata myös lähemmäksi rakennuksen seinää.

Lämpökaivo porataan porauskalustolla, johon kuuluvat poravaunu, pölynsidontakontti ja kuorma-auton kuljettama kompressoriyksikkö. Näistä ainoastaan poravaunu täytyy ajaa tontille. Maalämpökaivo porataan maakerroksen läpi kallioon. Maakerroksessa kaivoa suojaa teräsputki, joka bentonoidaan kiinni kallioon. Kun päästään kallioperään asti, kaivoon alkaa tavallisesti tihkua pohjavettä, joka vähitellen täyttää energiakaivon.

Lämpökaivo mahtuu yleensä pienellekin tontille. Porauksessa syntyvä kivipöly kerätään pölynsidontakonttiin. Poraukseen tarvitaan toimenpidelupa, jonka hakeminen asiakkaan puolesta kuuluu yrityksemme palveluun.

Lämpökaivon poraus onnistuu pienellekin tontille.

Valmiissa energiakaivossa kallioseinämän lämpö siirtyy lämmönkeruuputkistoon veden välityksellä. Jos kallioperä on niin ehjä, että lämpökaivoon ei tule pohjavettä halkeamia pitkin, lämpökaivo täytetään vesijohtovedellä. Ehjä kallionseinämä pitää vesijohtoveden lämpökaivossa, ja täytetyn lämpökaivon pinta asettuu vähitellen ympäröivän pohjaveden pinnan tasolle. Energiakaivo, joka on täytetty vedellä, toimii siis lämmön lähteenä yhtä hyvin kuin energiakaivo, johon vesi tihkuu porauksen aikana.

Porauksessa syntyy kivipölyä, joka sidotaan veteen ja siirretään pölynsiirtoputkella pölynsidontakonttiin. Tontille ei jää porauksesta merkittäviä jälkiä eikä kivipölykasoja. Tavallisesti lämpökaivon poraaminen kestää yhden päivän, mutta jos peruskallion päällä on paksu, yli 50-metrinen maakerros, poraus saattaa kestää päivän tai kaksi kauemmin.

Lämpökaivon poraukseen tarvitaan toimenpidelupa, joka haetaan kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Ammattitaitoinen maalämpöyritys hakee toimenpideluvan asiakkaan puolesta.

Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Lue oppaastamme, miten poistoilman lämmön talteenottoa hyödynnetään kerrostalossa tai muussa kiinteistössä, ja kuinka laitteisto asennetaan.

Lataa ilmainen opas

Maaputkisto

Harvinaisissa tapauksissa kallion pinta on niin syvällä maakerroksen alla, että maakerroksen läpi ei kannata porata lämpökaivoa. Jos käytettävissä on riittävän suuri tontti, tällaisessa tilanteessa kannattaa harkita lämmönkeruupiirin asentamista porakaivon sijaan vaakatasoon maaperään. Toinen hyvä vaihtoehto on ilma-vesilämpöpumppu.

Maaputkisto asennetaan tavallisesti reilun metrin syvyyteen. Paras maaperä lämmöntuotannon kannalta on savimaa. Kivinen maaperä ei sovi lämmönkeruuputkistolle, koska roudan liikuttamat kivet saattavat vahingoittaa sitä.

Maaputkisto tai vesistöputkisto ovat hyviä vaihtoehtoja silloin, kun tontille ei voi porata lämpökaivoa.

Kun kallioperä on syvällä maakerroksen alla, lämpökaivoa ei välttämättä kannata porata. Silloin vaihtoehtoina ovat maaputkisto, vesistöputkisto tai ilma-vesilämpöpumpun asentaminen.

Vesistöputkisto

Lämmönkeruuputkisto on tavallisesti järkevintä asentaa porakaivoon, mutta poikkeustapauksissa lämpökaivon poraaminen ei ole mahdollista. Jos rakennus on sopivan vesistön äärellä, vesistöputkisto voi olla mahdollinen lämmönkeruuratkaisu. Vesistön on oltava rannan läheisyydessäkin vähintään kaksi metriä syvä, jotta se ei jäädy pohjaan asti. Jos vesi ei ole tarpeeksi syvää, lämmönkeruuputkisto voidaan kaivaa vesirajassa syvemmälle, jolloin jääkerros ei ylety putkistoon asti.

Kun vesistöputkisto on asennettu, alueelle ei voi ankkuroida venettä, koska ankkuri voi vaurioittaa putkistoa. Muutoin vesistöä voi käyttää tavalliseen tapaan. Koska vesistössä olosuhteet ovat vaihtelevammat kuin kallioperässä, vesistöputkisto mitoitetaan 1,5-kertaiseksi lämpökaivon putkistoon verrattuna.

Maalämpöopas uuteen kotiin

Maalämpöopas uuteen kotiin

Maalämpö on uusien talojen suosituin lämmitysmuoto. Lue oppaastamme, miten asennetaan maalämpö uuteen kotiin.

Lataa ilmainen opas

Maalämpöjärjestelmän käyttö ja ylläpito

Maalämpö on helppokäyttöinen  ja turvallinen lämmitysjärjestelmä, joka vaatii vähemmän huoltoa kuin moni muu lämmitystapa, esimerkiksi öljylämmitys. Vuosittain on kuitenkin hyvä tarkistaa esimerkiksi hiukkassuodattimien puhtaus ja lämmönjakoverkoston toiminta. Nämä toimet maalämpöpumpun omistaja voi huolellisesti toimien tehdä itse. Huolto- tai korjaustarpeen tullessa asiakastamme palvelee oma huoltopalvelumme Maalämpöhuoltokeskus.

Maalämpöpumpun suodattimet on hyvä tarkistaa vuosittain. Tarkistuksen voi tehdä itse tai tilata Maalämpöhuoltokeskukselta.

Lämmitysjärjestelmän ammattitaitoinen huolto on tärkeää, jotta saadaan parhaat säästöt.

Maalämmön yhdistäminen muihin lämmitysmuotoihin

Maalämpö voidaan yhdistää myös muihin lämmitysmuotoihin. Tämä on tarpeen silloin, kun maalämpöjärjestelmä on mitoitettu osatehoiseksi. Täydelle teholle mitoitettu maalämpöjärjestelmä kattaa rakennuksen lämmityksen tarpeen myös huippupakkasilla, eikä käytä lisäenergiaa missään tilanteessa. Tavallisesti maalämpöjärjestelmän teho on kuitenkin 70–80 % rakennuksen tarvitsemasta lämmitystehosta kovimmilla pakkasilla. Tämä teho riittää kattamaan n. 98 % vuoden aikana tarvittavasta lämmitysenergiasta.

Omakotitalojen maalämpöpumpuissa on lähes aina sisäänrakennettu sähkövastus, joka tuottaa tarvittavan lisälämmön kylmimpinä päivinä. Maalämpöä täydennetään silloin siis sähkölämmityksellä. Rivi- ja kerrostaloissa tai liikekiinteistöissä samaa tehtävää hoitaa usein erillinen sähkökattila. Maalämpöjärjestelmän voi yhdistää myös aurinkosähkökeräimiin, jolloin lämmitysmuodosta saadaan entistäkin omavaraisempi ja ympäristöystävällisempi.

Omakotitalossa maalämmön yhdistämistä esimerkiksi öljylämmitykseen tai kaukolämpöön ei suositella, mutta jos tapana on ollut polttaa vaikkapa tontilta löytyvää ylimääräistä puuta puukattilassa, mikään ei estä säilyttämästä puukattilaa maalämmön rinnalla.

Suuremmissa asuin- ja liikekiinteistöissä muiden lämmitysmuotojen yhdistämistä maalämpöön kannattaa harkita tapauskohtaisesti. Jos esimerkiksi hyväkuntoinen öljykattila yhdistetään maalämpöön, maalämpöjärjestelmää ei tarvitse mitoittaa huipputeholle, jolloin maalämmön investointikustannukset ovat pienemmät.

Maaviileä

Energiakaivoa voidaan käyttää kesällä rakennuksen viilennykseen maaviileän avulla. Jäähdyttämiseen tarvitaan puhallinkonvektori, jossa on puhallin ja lämmönsiirrin. Laite asennetaan esimerkiksi sisäkattoon.

Puhaltimen avulla huoneilma kierrätetään lämmönsiirtimen läpi. Lämmönsiirtimen kautta kulkee myös maaperästä tuleva viileä lämmönkeruuneste, joka kerää lämmön huoneilmasta ja kuljettaa sen maa- tai kallioperään. Lämmönkeruunesteen kierrosta huolehtii erillinen kiertovesipumppu. Seuraavalla lämmityskaudella maaperään kertynyttä lämpöä voi hyödyntää jälleen lämmityksessä.

Viilennys maalämpöjärjestelmällä on erittäin edullista, sillä sähköä tarvitaan vain puhallinkonvektorin ja kiertovesipumpun toimintaan. Viilennyksestä maaviileän avulla käytetäänkin myös nimitystä vapaajäähdytys, koska itse jäähdytys tapahtuu suoraan viileän kallioperän avulla ilman erillistä jäähdytyskonetta. Lue lisää maaviileän käytöstä sivultamme Maaviileä.

Lämpökaivo soveltuu myös rakennuksen jäähdytykseen.

Maalämpöön voidaan yhdistää edullinen ja ympäristöystävällinen maaviileäjäähdytys. Maaviileän käyttöön ei tarvita maalämpöpumppua, vaan kiertovesipumppu hoitaa lämmönkeruunesteen kierron.

Maalämpö eri kunnissa

Maalämpö omalla alueellasi

Lue kuntakohtaisilta sivuiltamme, millaiset edellytykset omassa kunnassasi on maalämmön hyödyntämiselle, ja katso kohdekartastamme, olemmeko asentaneet naapurustoosi maalämmön. Päivitämme tietoja säännöllisesti ja lisäämme valikkoon uusia kuntia.