ELYn avustus öljylämmityksestä luopumiseksi

Pyydä tarjous

Mikä on ELYn avustus öljylämmityksestä luopumiseksi?

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY myöntää valtionavustusta pientalon lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen öljystä tai maakaasusta ympäristöystävällisempään lämmitysmuotoon. Maalämpöön tai ilma-vesilämpöön siirryttäessä avustussumma on 4 000 euroa.

Avustukselle ei määrätty lisärahoitusta vuoden 2024 valtionbudjetissa, mutta avustuksen myöntäminen jatkuu nykyisellä määrärahalla niin kauan kuin sitä riittää, kuitenkin enintään elokuuhun 2025 asti. Määrärahaa on tällä hetkellä (heinäkuu 2024) edelleen runsaasti jäljellä, joten avustusta kannattaa ehdottomasti hakea. Ajantasaisimman tilanteen voit tarkistaa ELY-keskuksen sivuilta. ELY-keskuksen ilmoituksen mukaan jono on lyhyt, ja erityisesti maakaasulämmittäjien hakemukset käsitellään lähes reaaliajassa.

ELYn avustuksen saa vain öljystä tai maakaasulämmityksestä luopumiseen. Jos lämmitysmuoto on jokin muu, remontissa voi hyödyntää kotitalousvähennystä. Jos talon asukas on yli 65-vuotias tai vammainen henkilö, myös ARAn korjausavustus on hyvä vaihtoehto. ARAn energia-avustus puolestaan ei ole valitettavasti enää saatavilla.

Tom Allen Senera Oy suunnittelee ja asentaa laadukkaat ja luotettavat maalämpö- ja ilma-vesilämpöjärjestelmät Suomen laajimmalla, yli 11 000 kohteen kokemuksella. Olemme urakoineet lämpöpumppujärjestelmiä vuodesta 1995 lähtien. Lue lisää öljylämmityksen vaihtamisesta maalämpöön täältä. Lisätietoa ilma-vesilämmöstä löydät täältä.

Maalämpösäästölaskuri

Laske säästösi maalämmöllä

Mietitkö, kannattaako sinun vaihtaa maalämpöön? Täytä laskuriin tiedot kotisi lämmityksestä, niin saat arvion siitä, paljonko maalämpöön vaihtaminen tuo sinulle säästöjä.


Laskurin oletusarvot (muuta halutessasi):


Tässä ovat säästösi, ole hyvä!

Nykyisen lämmityksen vuosikustannukset:  €
Maalämmön vuosikustannukset:  €
Säästöt vuodessa:  €
Takaisinmaksuaika:  v  kk
Investoinnin tuotto:  %
Kuukausittainen tuotto 15 vuoden ajalta:  €/kk

Öljyn vaihdosta maalämpöön saa korotetun kotitalousvähennyksen, joka on jopa 3 500 euroa veronmaksajaa kohti. Vähennyskelpoista on 60 % maalämpöremontin työkustannuksista. Kotitalousvähennyksen sijaan voi myös hakea ELY-keskuksen avustusta öljystä luopumiseen. Avustus on 4 000 euron suuruinen.

Sähkölämmityksen vaihdosta maalämpöön saa kotitalousvähennyksen, joka on enimmillään 2 250 euroa veronmaksajaa kohti. Vähennyskelpoista on 40 % maalämpöremontin työkustannuksista. Kotitalousvähennyksen sijaan voit myös hakea ARAn korjausavustusta iäkkäille tai vammaisille henkilöille, jos edellytykset täyttyvät.

Chart cover

Haluatko vaihtaa maalämpöön tai ilma-vesilämpöön?

Jutellaan lisää tilanteestasi, minkä jälkeen teemme sinulle räätälöidyn tarjouksen.

Pyydä tarjous

Miten haen ELYn avustusta?

ELYn avustuksen voi saada, kun ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon öljy- tai maakaasulämmitys vaihdetaan lämmitysjärjestelmään, jossa ei käytetä fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä, öljyä, maakaasua tai turvetta. Avustus ei koske vapaa-ajan asuntoja eikä sellaisia pientalon kustannuksia, jotka kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi.

Avustuksen voi saada vain, mikäli hakijalle ei ole myönnetty tarkoitukseen muuta tukea (kuten ARAn avustusta), eikä hän hae hankkeeseen kotitalousvähennystä. 

Halutessasi vaihtaa öljy- tai maakaasulämmityksen maalämpöön tai ilma-vesilämpöön ensimmäinen askel on pyytää alan urakoitsijalta kartoitus. Kartoituksen pohjalta energia-asiantuntija mitoittaa taloon sopivan lämmitysjärjestelmän ja laatii tarjouksen. Tarjous tarvitaan liitteeksi ELYn avustushakemukseen.

ELY-avustuksen hakemuksen liitteet

ELYn avustuksen hakemukseen tarvittavat liitteet

  • Suunnitelma (esim. tarjous tai tarjoukset, joihin on eritelty laitteiden ja työn hinta)
  • Valtakirja, jos hakemus tehdään toisen henkilön puolesta. Valtakirja tarvitaan myös muilta omistajilta, jos kohde on yhteisomistuksessa. Samoin kaikilta mahdollisen kuolinpesän osakkailta tarvitaan valtakirja.
  • Yhtiömuotoisessa pientalossa yhtiöjärjestys tai muu vastuunjakoselvitys. Yhtiömuotoisessa pientalossa lämmitysjärjestelmän on oltava osakkaan kunnossapitovastuulla.
  • Lisäksi voi liittää vapaaehtoisia liitteitä.

Avustushakemus tehdään ensisijaisesti sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakemusta pääsee tekemään, kun klikkaa asiointipalvelun verkkosivuston välilehdellä "Palvelut" otsikkoa "Ympäristöavustukset”. Avautuvassa tekstiosiossa siirrytään kohtaan ”Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi”. Tekstiosion lopussa on Valitse-nappi, jonka painamisen jälkeen palveluun tunnistaudutaan esimerkiksi pankkitunnuksilla. Tämän jälkeen avautuu täytettävä hakemus. Pääset Aluehallinnon asiointipalveluun tästä.

Hakemuksen voi tehdä myös paperisella hakemuslomakkeella, jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista. Hakemuksen voi tällöin toimittaa liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon tuomalla, postittamalla tai sähköpostitse. Hakemuslomakkeen voit ladata itsellesi täältä.

Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamon yhteystiedot

  • Sähköpostiosoite: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
  • Puhelinnumero (vaihde): 02 950 36000
  • Käyntiosoite: Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
  • Postiosoite: PL 297, 33101 Tampere
Kirjaamon yhteystiedot

Kun urakka on valmis ja maksettu, ELYn avustuksen maksatusta haetaan erillisellä hakemuksella. Jos avustushakemus on tehty sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta, myös maksatushakemus liitteineen jätetään asiointipalvelussa. Jos taas avustusta haettiin paperisella lomakkeella, maksatushakemuskin voidaan toimittaa paperilomakkeella suoraan ELY-keskuksen kirjaamoon tai postittaa oman alueen maksatusyksikön toimipaikkaan. Maksatushakemuslomakkeen voit ladata itsellesi täältä. Toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät täältä.

ELYn avustusta voi hakea myös takautuvasti. Kun kyseessä on öljylämmityksestä luopuminen, avustusta voi hakea kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Maakaasusta luopumisen ollessa kysymyksessä avustusta voi hakea takautuvasti 7.4.2022 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin.

Miten ELY-keskuksen avustusta haetaan

ELY-keskuksen avustuksen hakeminen

1. Kartoitus ja tarjous maalämmön tai ilma-vesilämmön hankkimisesta.

2. Avustushakemuksen jättäminen.

3. Sopimus urakasta ja urakan suorittaminen.

4. Valmiin ja maksetun urakan maksatushakemuksen jättäminen.

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Omakotitalon lämmityksen vaihtajan maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin vaiheista.

Lataa ilmainen opas

Mitä tukea hakisin?

Urakkaan, jossa pientalon öljy- tai maakaasulämmitys vaihdetaan maalämpöön tai ilma-vesilämpöön, voi saada tukea ELYn avustuksen sijaan myös kotitalousvähennyksestä tai ARAn korjausavustuksesta iäkkäille ja vammaisille henkilöille. Nämä tuet ovat keskenään vaihtoehtoisia, ja kannattaakin harkita, minkä niistä hyödyntäminen sopii parhaiten omaan tilanteeseen.

Maalämpö- tai ilma-vesilämpöurakka kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin. Kun urakassa luovutaan öljylämmityksestä, kotitalousvähennyksen saa korotettuna, mikä tarkoittaa yhden veronmaksajan taloudessa jopa 3 500 euron ja kahden veronmaksajan taloudessa 7 000 euron säästöä urakan hinnassa (vuonna 2024). Lue lisää kotitalousvähennyksestä sivustomme blogikirjoituksesta Kotitalousvähennys tukee maalämpöön siirtymistä sekä sivultamme Maalämmön hinta.

Kotitalousvähennyksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon urakkaan sisältyy työkorvauksia. Erityisesti maalämpöön siirryttäessä työkorvausten määrä on suuri, mutta ilma-vesilämpöön siirryttäessä se on pienempi. Ilma-vesilämpöön siirtyjä voi hyötyä kotitalousvähennystä enemmän ELYn avustuksesta.

Omakotitalon lämmitysremontin avustusvaihtoehdot ovat ELY-keskuksen avustus, kotitalousvähennys sekä ARAn korjausavustus iäkkäille ja vammaisille henkilöille.

Lämmitysremontin avustukset

Yli 65-vuotiaan tai vammaisen henkilön on mahdollista saada ARAn korjausavustusta iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen. Tämän avustuksen voi saada lämmitysremonttiin silloin, kun iäkkään tai vammaisen henkilön kodin lämmitysjärjestelmä on viallinen tai tullut käyttöikänsä päähän, tai kun esim. puulämmityksen ylläpito on henkilölle liian raskasta. Korjausavustusta varten ei tarvitse teettää talon E-lukulaskelmia.

Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden korjausavustuksen määrä on enintään 50 % korjaushankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Hakijan ollessa veteraani tai veteraanin leski tai kun hakijan ruokakuntaan kuuluu veteraani tai veteraanin leski, avustusta saa enintään 70 % korjaustoimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista.

Ilma-vesilämpöopas omakotitaloon

Ilma-vesilämpöopas omakotitaloon

Lue oppaastamme tärkeää tietoa ilma-vesilämmön käytöstä omakotitalossa ja ilma-vesilämpöpumpun asentamisesta.

Lataa ilmainen opas