ELYn avustus öljylämmityksestä luopumiseksi

Pyydä tarjous

Mikä on ELYn avustus öljylämmityksestä luopumiseksi?

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY myöntää valtionavustusta pientalon lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen öljystä tai maakaasusta ympäristöystävällisempään lämmitysmuotoon. Maalämpöön tai ilma-vesilämpöön siirryttäessä avustussumma on 4 000 euroa. Kesällä 2022 avustus sai 40 miljoonan euron lisärahoituksen. Samalla avustusta laajennettiin kattamaan öljylämmityksen lisäksi maakaasusta luopuminen.

Muusta kuin öljy- tai maakaasulämmityksestä luopumiseen voi hakea ARA:n energia-avustusta, jonka suuruus on 4 000 tai 6 000 euroa. Myös öljy- tai maakaasulämmittäjä voi hakea ARAn avustusta, mutta ELYn avustus tai kotitalousvähennys on silloin usein kannattavampi vaihtoehto.

Tom Allen Senera Oy suunnittelee ja asentaa laadukkaat ja luotettavat maalämpö- ja ilma-vesilämpöjärjestelmät Suomen laajimmalla, yli 10 000 kohteen kokemuksella. Olemme urakoineet lämpöpumppujärjestelmiä vuodesta 1995 lähtien.

Laske säästösi maalämmöllä

Mietitkö, kannattaako sinun vaihtaa maalämpöön? Täytä laskuriin tiedot kotisi lämmityksestä, niin saat arvion siitä, paljonko maalämpöön vaihtaminen tuo sinulle säästöjä.


Laskurin oletusarvot (muuta halutessasi):


Tässä ovat säästösi, ole hyvä!

Nykyisen lämmityksen vuosikustannukset:  €
Maalämmön vuosikustannukset:  €
Säästöt vuodessa:  €
Takaisinmaksuaika:  v  kk
Investoinnin tuotto:  %
Kuukausittainen tuotto 15 vuoden ajalta:  €/kk

Öljyn vaihdosta maalämpöön saa korotetun kotitalousvähennyksen, joka on jopa 3 500 euroa veronmaksajaa kohti. Vähennyskelpoista on 60 % maalämpöremontin työkustannuksista. Kotitalousvähennyksen sijaan voi myös hakea ELY-keskuksen avustusta öljystä luopumiseen. Avustus on 4 000 euron suuruinen.

Sähkölämmityksen vaihdosta maalämpöön saa kotitalousvähennyksen, joka on enimmillään 2 250 euroa veronmaksajaa kohti. Vähennyskelpoista on 40 % maalämpöremontin työkustannuksista. Kotitalousvähennyksen sijaan voi myös hakea ARAn energia-avustusta, joka on 4 000–6 000 euroa asuntoa kohti.

Sähkölämmityksen vaihdosta maalämpöön saa kotitalousvähennyksen, joka on enimmillään 2 250 euroa veronmaksajaa kohti. Vähennyskelpoista on 40 % maalämpöremontin työkustannuksista.

Chart cover

Haluatko vaihtaa maalämpöön tai ilma-vesilämpöön?

Jutellaan lisää tilanteestasi, minkä jälkeen teemme sinulle räätälöidyn tarjouksen.

Pyydä tarjous

Miten haen ELYn avustusta?

ELYn avustuksen voi saada, kun ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon öljy- tai maakaasulämmitys vaihdetaan lämmitysjärjestelmään, jossa ei käytetä fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä, öljyä, maakaasua tai turvetta. Avustus ei koske vapaa-ajan asuntoja eikä sellaisia pientalon kustannuksia, jotka kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi.

Avustuksen voi saada vain, mikäli hakijalle ei ole myönnetty tarkoitukseen muuta tukea (kuten ARAn energia-avustusta), eikä hän hae hankkeeseen kotitalousvähennystä. 

Halutessasi vaihtaa öljy- tai maakaasulämmityksen maalämpöön tai ilma-vesilämpöön ensimmäinen askel on pyytää alan urakoitsijalta kartoitus. Kartoituksen pohjalta energia-asiantuntija mitoittaa taloon sopivan lämmitysjärjestelmän ja laatii tarjouksen. Tarjous tarvitaan liitteeksi ELYn avustushakemukseen.

Avustushakemus tehdään ensisijaisesti sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakemusta pääsee tekemään, kun klikkaa asiointipalvelun verkkosivuston välilehdellä "Palvelut" otsikkoa "Ympäristöavustukset”. Avautuvassa tekstiosiossa siirrytään kohtaan ”Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi”. Tekstiosion lopussa on Valitse-nappi, jonka painamisen jälkeen palveluun tunnistaudutaan esimerkiksi pankkitunnuksilla. Tämän jälkeen avautuu täytettävä hakemus. Pääset Aluehallinnon asiointipalveluun tästä.

Hakemuksen voi tehdä myös paperisella hakemuslomakkeella, jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista. Hakemuksen voi tällöin toimittaa liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon tuomalla, postittamalla tai sähköpostitse. Hakemuslomakkeen voit ladata itsellesi täältä.

Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamon yhteystiedot:

  • Sähköpostiosoite: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
  • Puhelinnumero (vaihde): 02 950 36000
  • Käyntiosoite: Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
  • Postiosoite: PL 297, 33101 Tampere

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

  • Suunnitelma (esim. tarjous tai tarjoukset, joihin on eritelty laitteiden ja työn hinta)
  • Valtakirja, jos hakemus tehdään toisen henkilön puolesta. Valtakirja tarvitaan myös muilta omistajilta, jos kohde on yhteisomistuksessa. Samoin kaikilta mahdollisen kuolinpesän osakkailta tarvitaan valtakirja.
  • Yhtiömuotoisessa pientalossa yhtiöjärjestys tai muu vastuunjakoselvitys. Yhtiömuotoisessa pientalossa lämmitysjärjestelmän on oltava osakkaan kunnossapitovastuulla.
  • Lisäksi voi liittää vapaaehtoisia liitteitä.

Avustuspäätöksen saamisen ja tarjouksen hyväksymisen jälkeen haetaan toimenpidelupaa maalämpökaivolle, mikäli tarkoituksena on siirtyä maalämpöön. Tom Allen Senera hakee toimenpideluvan asiakkaan puolesta. Luvan myöntämisen jälkeen porataan lämpökaivo, vedetään vaakaputkisto lämpökaivolta talon tekniseen tilaan, puretaan vanha järjestelmä sekä asennetaan maalämpölaitteisto. Lue lisää öljylämmityksen vaihtamisesta maalämpöön täältä.

Ilma-vesilämpöpumpun asentamiseen ei tarvitse hakea toimenpidelupaa eikä porata lämpökaivoa. Urakassa puretaan vanha lämmitysjärjestelmä ja asennetaan ilma-vesilämpölaitteisto. Lisätietoa ilma-vesilämmöstä löydät täältä.

Kun urakka on valmis ja maksettu, ELYn avustuksen maksatusta haetaan erillisellä hakemuksella. Jos avustushakemus on tehty Aluehallinnon asiointipalvelun kautta, myös maksatushakemus liitteineen jätetään asiointipalvelussa. Jos taas avustusta haettiin paperisella lomakkeella, maksatushakemuskin voidaan toimittaa paperilomakkeella suoraan ELY-keskuksen kirjaamoon tai postittaa oman alueen maksatusyksikön toimipaikkaan. Maksatushakemuslomakkeen voit ladata itsellesi täältä. Toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät täältä.

ELYn avustusta voi hakea myös takautuvasti. Kun kyseessä on öljylämmityksestä luopuminen, avustusta voi hakea kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Maakaasusta luopumisen ollessa kysymyksessä avustusta voi hakea takautuvasti 7.4.2022 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin.

ELY-keskuksen avustuksen hakeminen

1. Kartoitus ja tarjous maalämmön tai ilma-vesilämmön hankkimisesta.

2. Avustushakemuksen jättäminen.

3. Sopimus urakasta ja urakan suorittaminen.

4. Valmiin ja maksetun urakan maksatushakemuksen jättäminen.

ELY-keskuksen avustuksen hakeminen
Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Omakotitalon lämmityksen vaihtajan maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin vaiheista.

Lataa ilmainen opas

Mitä tukea hakisin?

Urakkaan, jossa pientalon öljy- tai maakaasulämmitys vaihdetaan maalämpöön tai ilma-vesilämpöön, voi saada tukea ELYn avustuksen sijaan myös kotitalousvähennyksestä tai ARAn energia-avustuksesta. Nämä tuet ovat keskenään vaihtoehtoisia, ja kannattaakin harkita, minkä niistä hyödyntäminen sopii parhaiten omaan tilanteeseen.

Maalämpö- tai ilma-vesilämpöurakka kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin, ja kahden veronmaksajan taloudessa onkin mahdollista säästää 4 500 euroa urakan hinnasta kotitalousvähennyksen avulla (vuonna 2022). Jos urakassa luovutaan öljylämmityksestä, kotitalousvähennyksen saa korotettuna, mikä tarkoittaa yhden veronmaksajan taloudessa jopa 3 500 euron ja kahden veronmaksajan taloudessa 7 000 euron säästöä urakan hinnassa. Lue lisää kotitalousvähennyksestä sivustomme blogikirjoituksesta Kotitalousvähennys tukee maalämpöön siirtymistä sekä sivultamme Maalämmön hinta.

ARA myöntää energia-avustusta hankkeisiin, jotka parantavat asuinrakennusten energiatehokkuutta. Energia-avustuksen suuruus pientalossa on 4 000 €, kun energiatehokkuus parantuu vähintään 44 % rakennusajankohdan E-luvusta, tai jopa 6 000 €, jos energiatehokkuus paranee lähes nollaenergiatasolle. Energia-avustuksesta voit lukea lisää sivultamme ARAn energia-avustus. Mikäli tavoitteena ei kuitenkaan ole lähes nollaenergiatasoinen talo, öljy- tai maakaasulämmittäjän on järkevämpää hakea ARAn avustuksen sijaan ELYn avustusta, koska ELYn avustuksen hakemiseen ei tarvita rakennuksen E-lukulaskelmia.

Avustusvaihtoehdot omakotitalon lämmitysremonttiin

1. Kotitalousvähennys

2. ELY-keskuksen avustus öljylämmityksestä luopumiseksi

3. ARA:n energia-avustus

AdobeStock_36973994 web
Ilma-vesilämpöopas omakotitaloon

Ilma-vesilämpöopas omakotitaloon

Lue oppaastamme tärkeää tietoa ilma-vesilämmön käytöstä omakotitalossa ja ilma-vesilämpöpumpun asentamisesta.

Lataa ilmainen opas