Ilma-vesilämpöpumput (VILP)

Ilma-vesilämpöpumput (VILP)

Pyydä tarjous
ilma-vesilampopumppu.png

Miten ilma-vesilämpöpumppu (VILP) toimii?

Ilma-vesilämpöpumpusta (VILP) on tullut viime vuosina yhä suositumpi ratkaisu lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Syynä ovat huomattavat säästöt lämmityskustannuksissa perinteisiin lämmitysmuotoihin verrattuna. Talosta riippuen ilma-vesilämpöpumpulla voidaan saavuttaa lämmityskustannuksissa n. 40–70 prosentin säästöt.

Ilma-vesilämpöpumpun toimintaperiaate on yksinkertainen. Ulkoyksikön puhallin kierrättää höyrystimen läpi ulkoilmaa, ja ulkoilman lämpö saa höyrystimen kylmäaineen muuttumaan kaasuksi. Kaasuksi muuttunut kylmäaine puristetaan ilma-vesilämpöpumpun kompressorissa korkeampaan paineeseen, ja kaasu kuumenee entisestään. Kuuman kaasun avulla lämmitetään talon lämmönjakojärjestelmän vesi sekä lämmin käyttövesi. Ilma-vesilämpöpumppu sopii siis talon päälämmitysjärjestelmäksi, toisin kuin ilmalämpöpumppu (ILP).

Ulkoilmassa on useimmiten riittävästi lämpöä ilma-vesilämpöpumpun toimintaan. Kovilla pakkasilla ilma-vesilämpöpumppu siirtyy käyttämään lisälämmitystä. Se, missä lämpötilassa lisälämmitys sähköllä alkaa, riippuu kyseisen ilma-vesilämpöpumpun ominaisuuksista.

Ilma-vesilämpöpumppu vaatii vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän. Jos suorasähkölämmitystä käyttävään taloon halutaan asentaa ilma-vesilämpöpumppu, eikä taloon haluta asentaa vesikiertoista lattialämmitystä tai vesikiertoisia pattereita, lämmönjako voidaan hoitaa puhallinkonvektorien avulla.

Lataa Ilma-vesilämpöopas omakotitaloon
Ilma-vesioppaan kansi

Ilma-vesilämpöopas omakotitaloon

Lue oppaastamme tärkeää tietoa ilma-vesilämmön käytöstä omakotitalossa ja ilma-vesilämpöpumpun asentamisesta.

Lataa ilmainen opas

Icon-2.png

Ilma-vesilämpöpumpun hinta

Ilma-vesilämpöpumpun avulla voidaan säästää lämmityskustannuksissa huomattavia summia niin omakotitalossa kuin suuremmassa asuin- tai liikekiinteistössäkin. Lämmityskustannuksissa saavutetuilla säästöillä voidaan tavallisesti jopa kattaa ilma-vesilämpöpumppua varten otetun lainan lyhennys- ja korkokustannukset, ja rahaa jää usein myös yli.

Ilma-vesilämpöpumpun hinta asennettuna muodostuu ilma-vesilämpöpumpun ja asennustyön lisäksi muista laitteista, kuten lämpimän käyttöveden varaajasta sekä mahdollisesta puskurivaraajasta. Suuremmissa kiinteistöissä varaajia ja ilma-vesilämpöpumppuja tarvitaan mahdollisesti useita. Ilma-vesilämpöpumpun rinnalle kytketään joko sähköllä tai öljyllä toimiva lisälämmönlähde kylmimpiä pakkaspäiviä varten.

Ilma-vesilämpöjärjestelmän hinta vaihtelee pientalossa n. 7 500-14 000 euron välillä. Kun kyseessä on lämmitysjärjestelmän vaihtaminen, voidaan hyödyntää kotitalousvähennys, mikä pienentää ilma-vesilämpöpumpun hintaa huomattavastikin. Vähennyskelpoisia töitä ovat sekä vanhan lämmitysjärjestelmän purkaminen että ilma-vesilämpöpumpun asentaminen. Vähennyksen määrä vuodessa on 2400 euroa talouden jokaista veronmaksajaa kohden (vuonna 2019).

Rivitaloissa, kerrostaloissa ja liikekiinteistöissä ilma-vesilämpöpumpun hinta asennuksineen ja asennusmateriaaleineen vaihtelee n. 30 000 eurosta suurten liikekiinteistöjen 300 000 euroon. Hintaerot ovat suuret, koska eri rakennusten lämmitystehon ja lämmitysenergian tarpeet vaihtelevat paljon, samoin lämpimän käyttöveden tarve.

Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö

Outi Heikkilä

Asiakkaamme kokemus: Ilma-vesilämpöpumppu omakotitaloon Hausjärvellä

Outi Heikkilä vaihtoi 1920-luvulla rakennetun omakotitalonsa öljylämmityksen ilma-vesilämpöpumppuun. Huoleton ja ympäristöystävällinen ilma-vesilämpöjärjestelmä tuottaa merkittävät säästöt lämmityskustannuksiin. Ilma-vesilämpöpumpun asennustyöt sujuivat Heikkilän mukaan erinomaisesti.

Lue lisää

Ilma-vesilämpöpumppu

Suomen oloihin sopiva ilma-vesilämpöpumppu (VILP)

Suomen oloihin sopiva ilma-vesilämpöpumppu
Ilma-vesilämpöpumppua (IVLP tai VILP) hankittaessa on tärkeää valita laadukas laite, joka toimii hyvin myös Suomen talvessa. Pohjoisiin olosuhteisiin sopiva ilma-vesilämpöpumppu on suunniteltu niin, että ulkoyksikön sulatusvesi johdetaan pois hallitusti. Näin vältetään jään kertyminen ilma-vesilämpöpumpun alle. Jos veden tai jään poistoa ei ole suunniteltu huolellisesti, jää voi kasvaa kiinni ulkoyksikköön. Jäätä voi kertyä myös ulkoyksikön sisälle, mikä tavallisesti estää lämpöpumpun puhaltimen pyörimisen.

Ilma-vesilämpöpumpun avulla saavutetaan sitä suuremmat lämmitysenergian ja lämmityskustannusten säästöt, mitä paremmalla hyötysuhteella laite toimii. Suomen oloissa on erityisen tärkeää valita ilma-vesilämpöpumppu, joka toimii hyvällä hyötysuhteella myös pakkasella, jolloin rakennus tarvitsee eniten lämmitysenergiaa.
Pyydä tarjous ilma-vesilämpöpumpusta
Ilma-vesilämpöpumpputarjous

Kiinnostunut ilma-vesilämpöpumpusta?

Teemme sinulle räätälöidyn tarjouksen.

Pyydä meiltä tarjous

 

Ilma-vesilämpöpumppujen tyypit

Ilma-vesilämpöpumppujen tyypit

 ilma-vesilämpöpumppujen tyypit
Ilma-vesilämpöpumput jakautuvat pääasiassa kahteen ryhmään sen mukaan, millä tavoin ne lämmittävät talon ja lämpimän käyttöveden.

Split-tekniikalla toimivissa ilma-vesilämpöpumpuissa sisä- ja ulkoyksikön välillä kiertää lämpöpumpun kylmäaine. Kylmäaine menee sisäyksiköltä ulkoyksikölle nestemäisenä, ja palaa ulkoyksiköltä takaisin sisäyksikölle kuumana kaasuna, joka lämmittää veden.

Split-tekniikan etuna on se, että kylmäaine ei voi missään olosuhteissa jäätyä, joten toteutustapa on erittäin turvallinen. Koska kylmäainepiiriin tehdään liitoksia työmaalla, asentajalla tulee olla TUKES:in kylmäaineluvat.

Toisenlaisella tekniikalla toimivissa ilma-vesilämpöpumpuissa sisä- ja ulkoyksikön välillä kiertää vesi. Vesi virtaa sisäyksiköltä ulkoyksikölle, ja ulkoyksikön lämpöpumppu lämmittää veden, joka palaa takaisin sisäyksikölle lämmenneenä. Tällä tekniikalla voidaan saavuttaa korkea hyötysuhde, ja suurin osa ruotsalaisista valmistajista käyttää tätä tekniikkaa omissa ilma-vesilämpöpumpuissaan.
 
 
 
Icon-10.png

Usein kysyttyjä kysymyksiä