Maalämpö Hämeenlinna

Pyydä tarjous

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin maalämpö- tai LTO-projekteistamme Hämeenlinnassa

As Oy Hämeenlinnan Kaivokatu 12 As Oy Hämeenlinnan Kaivokatu 12

Maalämpö ja poistoilman lämmön talteenotto

As Oy Hämeenlinnan Kaivokatu 12 vaihtoi kaukolämmön maalämpöön ja poistoilman lämmön talteenottoon ensimmäisenä taloyhtiönä Hämeenlinnassa. Muutama muukin naapuruston taloyhtiö on tämän esimerkin innoittamana vaihtamassa vastaavaan järjestelmään.

Lue lisää

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa on käytössä sähköinen lupahakupalvelu lämpökaivojen toimenpidelupahakemusten osalta. Toimenpidelupa tarvitaan aina, kun siirrytään maalämpöjärjestelmään joko pääasiallisena lämmitysmuotona tai lisälämmön lähteenä. Mikäli maalämpö tulee uuteen rakennukseen, haetaan lupaa lämpökaivolle rakennusluvan yhteydessä. Lue lisää maalämmöstä täältä.

Lämpökaivoa ei Hämeenlinnassa saa sijoittaa pohjavesialueelle tai alueille, joissa on maanalaisia rakenteita tai varauksia tuleville maanalaisille rakenteille. Pohjavesialueiden sijainnin voi tarkastaa karttapalvelusta. Maanalaisia rakenteita on Hämeenlinnassa esimerkiksi Myllymäen alueella.

Toimenpidelupahakemuksen liitteet

Hakemuksessa lämpökaivon porausluvan hakijaksi merkitään joko kiinteistön omistajat tai henkilöt, joilla on kiinteistön hallintaoikeus. Hakukelpoiset henkilöt voivat halutessaan valtuuttaa jonkun muun tekemään hakemuksen puolestaan. Tällöin hakemuksen liitteeksi tarvitaan valtakirja. Esimerkiksi Tom Allen Seneran lupa-asiantuntija voi hakea toimenpideluvan asiakkaan puolesta.

Hakemuksen pakollinen liite on aina asemapiirros mittakaavassa 1:200 tai 1:500. Asemapiirroksesta tulee ilmetä suunnittelijan tiedot sekä lämpökaivon tai lämmönkeruuputkiston paikka mitoitettuna. Hakemuksessa tulee olla myös selvitys lämpökaivon syvyydestä tai lämmönkeruuputkiston pituudesta. Lisäksi mahdollisista rakennuksen sisällä tehtävistä muutostöistä ja käytöstä poistettavasta lämmitysjärjestelmästä on annettava selvitys. Mikäli porakaivo sijaitsee alle 7,5 metrin etäisyydellä naapurin rajasta, tulee naapurilta pyytää kirjallinen suostumus.

Lämpökaivon vähimmäisetäisyydet eri kohteisiin Hämeenlinnassa ovat seuraavat:

  • Etäisyys naapurin rajasta 7,5 m
  • Etäisyys katurajasta 4 m
  • Etäisyys yleisen alueen rajasta 6 m
  • Etäisyys toisesta lämpökaivosta 15 m
  • Etäisyys porakaivosta 40 m
  • Etäisyys rengaskaivosta 20 m
  • Etäisyys rakennuksesta 3 m
  • Etäisyys vesi- ja viemärijohdoista 5 m

Mikäli näistä vähimmäisetäisyyksistä poiketaan, tulee hakemukseen liittää asiasta asiantuntijaselvitys. Laaditut selvitykset saatetaan ottaa huomioon lupamenettelyssä, mutta päätöksen tekee lopulta rakennusvalvonta. Vähimmäisetäisyyksiä vaaditaan lämpökaivojen oikeanlaisen toiminnan turvaamiseksi.

Jos toimenpidelupahakemuksen tekee yhtiö, esimerkiksi asunto-osakeyhtiö, tulee hakemukseen liittää yhtiön hallituksen pöytäkirjaote maalämpöön siirtymisestä sekä kaupparekisteriote, josta käy ilmi yhtiön allekirjoitusoikeutetut henkilöt. Mikäli kiinteistö on ollut nykyisellä omistajalla alle puoli vuotta, eivät omistustiedot välttämättä vielä näy kaupungin järjestelmässä. Tällöin liitteenä on oltava omistusoikeuden selvitys eli lainhuutotodistus tai vuokraoikeuden rekisteriote.

Kohteemme Hämeenlinnassa

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.