Maalämpö Forssa

Pyydä tarjous

Asiakkaamme kokemus maalämpöurakasta Forssassa

Maalämpö Forssan Vanamokujalle

Sähkölämmityksestä maalämpöön

As Oy Forssan Vanamokuja 2 asensi maalämmön yösähkövaraajan tilalle. Taloyhtiö halusi säästää lämmityskustannuksissa ja vähentää riippuvuuttaan sähköyhtiöistä, ja maalämpö osoittautui hyväksi ratkaisuksi.

Lue lisää

Maalämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Forssassa

Energiakaivojen eli lämpökaivojen poraaminen vaatii Forssassa toimenpideluvan rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa. Uudisrakentamisessa ei edellytetä erillistä toimenpidelupaa, sillä maalämpöjärjestelmän hyväksyntä hoidetaan tavallisesti mainitsemalla rakennuslupahakemuksen yhteydessä aikeesta asentaa rakennukseen maalämpö. Jos maalämpö päätetään asentaa vasta, kun rakennuslupa on jo myönnetty, myös uudisrakennuksen maalämpöjärjestelmälle on haettava toimenpidelupa.

Toimenpidelupahakemus jätetään kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle. Sen tulee sisältää kaikki tarvittavat liitteet. Lupahakemus kannattaa täyttää hyvin perusteellisesti, sillä lupapäätös viivästyy helposti huolimattomasti tehtyjen hakemusten takia. Toimenpideluvan hakemisen voit myös tilata mutkattomasti Tom Allen Seneran lupa-asiantuntijoilta. Ennen maalämpöhankkeen suunnittelua on hyvä varmistaa asiantuntijan kanssa, että maalämpöhanke on mahdollista toteuttaa. Lue lisää maalämmöstä täältä.

Toimenpidelupahakemuksen liitteet

Forssassa toimenpidelupahakemukseen tarvitaan aina todistus kiinteistön omistuksesta tai hallinnasta. Hakemuksessa pitää myös olla kahtena kappaleena asemapiirros mittakaavassa 1:200. Asemapiirroksessa tulee näkyä maalämpökaivon sijainti ja sen etäisyys tontin rajoista. Rajat on tärkeää huomioida, sillä energiakaivo eli lämpökaivo on porattava niin, että se ei tuota naapurille haittaa tai heikennä naapurin asemaa jollain tapaa.

Maalämpökaivon sijaintiin on määrätty joitain minimietäisyyksiä. Esimerkiksi oman kiinteistön rajan tulee olla vähintään 7,5 metrin päässä kaivosta, ja lämpökaivon tulee sijaita ainakin 15 metrin päässä toisesta lämpökaivosta. Naapurin kirjallisella suostumuksella lämpökaivon minimietäisyydestä kiinteistön rajaan on mahdollista poiketa. Lämpökaivojen etäisyyttä toisistaan voidaan tarvittaessa säätää myös vinoporauksella. Jos lämmönkeruuputkisto asennetaan vesistöön, edellyttää se niin vesialueen omistajan luvan kuin vesilainkin mukaisen luvan. Vesistöön lämmönkeruuputkisto pitää aina asentaa niin, että se ei aiheuta haittaa naapureille eikä vesialueen käyttäjille. Pohjavesialueilla saatetaan vaatia myös vesilain mukainen lupa.

Kohteemme Forssassa

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.