Maalämpö Lohja

Pyydä tarjous

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin maalämpö- tai LTO-projekteistamme Lohjalla

Christer Isaksson Christer Isaksson Hallituksen puheenjohtaja

Kaukolämmöstä maalämpöön

As Oy Stallbacken Lohjalla vaihtoi kaukolämmön maalämpöön. Taloyhtiössä oli seurattu kaukolämmön hintakehitystä vuosien ajan ja sen tilalle päätettiin etsiä edullisempi lämmitystapa. Urakoitsija laati maalämpöön siirtymisestä tarkat suunnitelmat ja projekti saatiinkin valmiiksi etuajassa, kertoo Christer Isaksson, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Lue lisää

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Lohjalla

Lämpökaivon toimenpidelupaa haetaan Lohjalla Lupapiste-palvelussa. Maalämpöjärjestelmälle tulee hakea toimenpidelupa, kun rakennuksen aiempi lämmitysjärjestelmä vaihdetaan maalämpöön. Uudisrakennusten osalta lupa maalämmölle haetaan rakennusluvan yhteydessä. Tom Allen Seneran lupa-asiantuntija voi tehdä lupahakemuksen asiakkaan puolesta valtakirjan nojalla.

Toimenpidelupahakemuksen liitteiksi tulee hankkia selvitykset maanalaisista johdoista ja teknisistä järjestelmistä. Selvitykset hankitaan sähkön, kaukolämmön, puhelin- ja tietoliikenteen sekä vesijohtojen ja viemäröinnin osalta.

Lupahakemukseen tarvitaan aina pääsuunnittelijan allekirjoittama asemapiirustus mittakaavassa 1:200–1:1000. Mittakaavan koko valitaan tontin koon mukaan. Asemapiirustukseen merkitään lämpökaivojen sijainnit. Jos lämpökaivot porataan vinoon, merkitään piirustukseen myös porareikien alku- ja loppupäät. Jos lämmönkeruuputkisto asennetaan lämpökaivon sijaan vaakatasoon maapiiriin, tulee asemapiirrokseen merkitä koko lämmönkeruualue putkistoineen. Asemapiirustuksessa esitetään lisäksi lämpökaivojen tai lämmönkeruuputkiston etäisyydet lähimpiin rakennuksiin ja tontin rajoihin. Pohjavesialueilla asemapiirustukseen tulee merkitä myös etäisyydet naapurien talousvesikaivoihin.

Lämpökaivojen sijoittelussa on huomioitava Lohjan kunnan määräämät ja suosittelemat vähimmäisetäisyydet eri kohteisiin. Naapurin kirjallinen suostumus vaaditaan silloin, kun lämpökaivo aiotaan sijoittaa alle 7,5 metrin päähän naapuritontin rajasta.

Lämpökaivojen välisestä vähimmäisetäisyydestä voidaan poiketa, mikäli yksi tai useampi lämpökaivoista porataan vinoon. Tällöin lämpökaivot voidaan porata myös vierekkäin. Poikkeava lämpökaivojen sijoittelu tulee kuitenkin aina perustella lupahakemuksessa. Jos vinoporaus ylittää jossain kohden tonttien välisen rajan, tulee kiinteistön omistajien laatia keskenään kirjallinen rasitesopimus ja lisätä hakemukseen kartan lämpökaivon sijoittumisesta osittain naapurin puolelle.

Jos lämmönkeruuputkisto aiotaan sijoittaa vesistöön, tulee hakemukseen liittää vesialueen omistajien, kalastuskunnan tai osuuskunnan suostumus. Tapauskohtaisesti voidaan myös edellyttää Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen lausuntoa sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston vesilain mukaista lupaa. Hakija hankkii itse mahdollisesti tarvittavat luvat, lausunnot ja suostumukset toimenpidelupahakemuksen liitteiksi.

Tutustu lisää maalämpöön täältä.

Lämpökaivon vähimmäisetäisyydet eri kohteisiin Lohjalla:

 • Tontin raja 7,5 m
 • Rakennus 3 m
 • Energiakaivo 15 m
 • Porakaivo 40 m
 • Rengaskaivo 20 m
 • Viemärit ja vesijohdot 3 m (omat putket)
 • Viemärit ja vesijohdot 5 m (muiden putket)

Suositeltuja vähimmäisetäisyyksiä Lohjalla ovat seuraavat:

 • Yleisten alueiden rajat (esim. puistot) sekä kadun vastaiset rajat 4 m
 • Lämpöputket ja kaukolämpöjohdot 3 m
 • Tunnelit ja luolat 25 m / tapauskohtaisesti
 • Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä 30 m (kaikki vedet)
 • Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä 20 m (harmaat vedet)

Mahdolliset rajoitukset Lohjalla

Lohjan kaupungin rakennusjärjestys kieltää maalämpökaivojen poraamisen mm. Tytyrin kaivoksen toiminta-alueelle. Lämpökaivojen sijoittaminen pohjavesialueille vaatii Lohjalla aina Etelä-Suomen aluehallintoviraston vesilain mukaisen luvan. Lohjan pohjavesialuekartta on kunnan verkkosivujen karttapalvelussa.

Kohteemme Lohjalla

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.