Maalämpö Kauniainen

Pyydä tarjous

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin maalämpö- tai LTO-projekteistamme Kauniaisissa

Tom Sundell Tom Sundell Taloyhtiön osakas

Kaukolämmöstä maalämpöön ja lämmön talteenottoon

As Oy Maisterinkulma vaihtoi kaukolämmön maalämpöön ja poistoilman lämmön talteenottoon. Myös asukkaiden suosiossa oleva uima-allas lämmitetään nykyään suorasähkön sijaan uudella lämmitysjärjestelmällä. Taloyhtiön osakkaan mukaan urakka sujui mallikkaasti. Ennen muuta taloyhtiö säästää lämmityskuluissa yli 34 000 euroa vuodessa ja CO2-päästöt putosivat 75 tonnia.

Lue lisää
Bengt Gustafsson Bengt Gustafsson Hallituksen puheenjohtaja

Kaukolämmöstä maalämpöön

Kerrostaloyhtiö As Oy Laaksotie 9 Kauniaisissa kevensi putkiremontin taloudellista taakkaa siirtymällä kaukolämmöstä maalämpöön. Maalämpö tuottaa myös lämpimän käyttöveden, esimerkiksi taloyhtiön uima-allas lämpenee maalämmöllä. Lämmityskulut putosivat kaukolämpöön verrattuna 60 %.

Lue lisää
As Oy Bredantie 79–81 As Oy Bredantie 79–81

Öljylämmityksestä maalämpöön

Paritaloyhtiö As Oy Bredantie 79–81 Kauniaisissa vaihtoi öljylämmityksen maalämpöön talvella. Öljykattilan hajoaminen joudutti päätöstä, mutta ratkaisu on myöhemminkin osoittautunut kannattavaksi. Tom Allen Senera huolehti asuntojen lämmityksestä koko urakan ajan.

Lue lisää

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen kaupungissa Kauniainen

Ennen maalämpöhankkeen aloittamista tulee lämpökaivolle eli energiakaivolle hakea toimenpidelupaa Kauniaisten rakennusvalvonnasta. Toimenpidelupahakemus toimitetaan sähköisesti lupapistepalvelussa. Kaikki vaaditut liitteet tulee liittää toimenpidelupahakemukseen erillisinä tiedostoina.

Ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tulisi myös selvittää mahdolliset tontilla olevat johdot ja putket. Selvityksen voi tilata Espoon kaupungin johtotietopalvelusta. 

Kauniaisissa toimenpidelupahakemukseen on nimettävä hankkeen pääsuunnittelija, jolla on riittävästi alan asiantuntemusta sekä kokemusta. Lämpökaivon sijainti, poraamiseen liittyvät asiat sekä hakemuksen liitteet käydään läpi pääsuunnittelijan kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Mikäli maalämpöjärjestelmä asennetaan uudiskohteen rakentamisen tai muun luvanvaraisen hankkeen yhteydessä, lämpökaivon toimenpidelupaa haetaan rakennusluvassa. Rakennusluvan yhteydessä toimenpidelupahakemuksen käsittely, liitteet ja ohjeet ovat samanlaiset kuin pelkkää toimenpidelupaa haettaessa.

Lämpökaivon toimenpidelupaa voi hakea kiinteistön omistaja tai henkilö, joka on valtuutettu hakemiseen valtakirjalla. Tom Allen Seneran lupa-asiantuntijat ja pääsuunnittelijat voivat pyynnöstä koota tarvittavat liitteet ja toimia asiakkaan asiamiehenä toimenpidelupa-asioissa.

Lue lisää maalämmöstä täältä.

Hakemuksen liitteet kaupungissa Kauniainen

Toimenpidelupahakemuksen liitteenä tulee olla selvitys tontin omistus- tai hallintaoikeudesta. Selvitykseen tulee sisältyä korkeintaan kolme kuukautta vanha lainhuutotodistus, kaupparekisteriote sekä hallituksen pöytäkirjanote, mikäli hakijana on asunto-osakeyhtiö tai vastaava. Tämän lisäksi hakemukseen tarvitaan kaavakartta määräyksineen sekä kaavaote vahvistetusta, enintään kolme kuukautta vanhasta asemakaavasta.

Hakemukseen tarvitaan myös yksityiskohteinen asemapiirros, josta ilmenee lämpökaivon sijainti, syvyys sekä sen etäisyydet lähimpiin kiinteistön rajoihin ja rakennuksiin. Asemapiirroksessa tulee näkyä porauskohteen tontti ja naapuritontit, mukaan lukien rakennukset, kulkuväylät sekä talousvesikaivot. Toimenpidelupahakemukseen on liitettävä myös naapurin suostumus silloin, kun porakaivon sijainti on alle 7,5 metriä naapuritontin rajasta.

Lämpökaivon suunnittelussa tulee ottaa huomioon lämpökaivon eli energiakaivon vähimmäisetäisyydet. Lämpökaivon vähimmäisetäisyydet on määritelty Ympäristöministeriön Energiakaivo-oppaan sivulla 25 taulukossa 1.

 

Lämpökaivon vähimmäisetäisyydet kaupungissa Kauniainen:

  • Toinen energiakaivo 15 m
  • Kallioporakaivo 40 m
  • Rengaskaivo 20 m
  • Rakennus 3 m
  • Kiinteistön raja 7,5 m
  • Viemärit ja vesijohdot 5 m 
  • Kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistamon kaikki jätevedet 30 m, harmaat vedet 20 m
  • Tunnelit ja luolat 25 m

Lupapäätöksen jälkeen

Maalämpökaivon poraustöiden valmistuttua tontilla suoritetaan loppukatselmus, jossa tarkistetaan, että työt on suoritettu lupahakemuksessa esitettyjen tietojen ja ehtojen mukaisesti.

Kohteemme Kauniaisissa

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.