Maalämpöön vaihtaminen omakotitalossa

Pyydä tarjous

Mikä lämmitysmuoto vanhaan omakotitaloon?

Lämmityskustannusten jatkuva kasvu on saanut yhä useammat omakotiasujat pohtimaan uusia vaihtoehtoja perinteisten öljy- ja sähkölämmityksen tai kaukolämmön tilalle. Fossiilisten polttoaineiden hinnat ovat jatkaneet nousuaan koko 2000-luvun ajan. Maalämpöön siirtyminen pudottaa lämmityskustannuksia tavallisesti noin 60 % öljylämmitykseen tai kaukolämpöön verrattuna, ja noin 70 % sähkölämmitykseen verrattuna. Uusissa omakotitaloissa maalämpö onkin jo ylivoimaisesti suosituin lämmitysmuoto, mutta monet omakotiasujat kaipaavat tietoa siitä, onko maalämmön asentaminen jälkikäteen ylipäätään mahdollista, ja onko maalämmön asentaminen vanhaan taloon järkevää.

On hyvä tietää, että maalämmön asentaminen onnistuu lähes mihin tahansa taloon, ja että maalämpöjärjestelmä on lähes aina myös edullisin lämmitysmuoto. Investointi maalämpöön nostaa rakennuksen arvoa merkittävästi, ja jos kodin vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi, maalämmöllä lämpenevä talo on etulyöntiasemassa ostajien silmissä.

Yhteiskunta antaa tukea maalämmön asentamiselle vanhaan taloon kotitalousvähennyksen muodossa. Kaikki maalämmön asentamisen työvaiheet lämpökaivon porausta myöten ovat kotitalousvähennyskelpoisia. Vähennyksen määrä on 2 250 euroa vuodessa veronmaksajaa kohden (vuonna 2022) tai 3 500 euroa, jos urakassa puretaan öljylämmitys. Muita, vaihtoehtoisia tukia ovat ARAn energia-avustus sekä ELY-keskuksen avustus öljylämmityksestä luopumiseksi.  Lue lisää linkin takaa maalämmön asennushinnasta omakotitaloon sekä maalämmön tuottamista säästöistä verrattuna eri lämmitysmuotoihin.

Maalämpösäästölaskuri

Laske säästösi maalämmöllä!

Mietitkö, kannattaako sinun vaihtaa maalämpöön? Täytä laskuriin tiedot kotisi lämmityksestä, niin saat arvion siitä, paljonko maalämpöön vaihtaminen tuo sinulle säästöjä.


Laskurin oletusarvot (muuta halutessasi):


Tässä ovat säästösi, ole hyvä!

Nykyisen lämmityksen vuosikustannukset:  €
Maalämmön vuosikustannukset:  €
Säästöt vuodessa:  €
Takaisinmaksuaika:  v  kk
Investoinnin tuotto:  %
Kuukausittainen tuotto 15 vuoden ajalta:  €/kk

Öljyn vaihdosta maalämpöön saa korotetun kotitalousvähennyksen, joka on jopa 3 500 euroa veronmaksajaa kohti. Vähennyskelpoista on 60 % maalämpöremontin työkustannuksista. Kotitalousvähennyksen sijaan voi myös hakea ELY-keskuksen avustusta öljystä luopumiseen. Avustus on 4 000 euron suuruinen.

Sähkölämmityksen vaihdosta maalämpöön saa kotitalousvähennyksen, joka on enimmillään 2 250 euroa veronmaksajaa kohti. Vähennyskelpoista on 40 % maalämpöremontin työkustannuksista. Kotitalousvähennyksen sijaan voi myös hakea ARAn energia-avustusta, joka on 4 000–6 000 euroa asuntoa kohti.

Sähkölämmityksen vaihdosta maalämpöön saa kotitalousvähennyksen, joka on enimmillään 2 250 euroa veronmaksajaa kohti. Vähennyskelpoista on 40 % maalämpöremontin työkustannuksista.

Lämmityskustannusten säästöjen lisäksi tärkeä syy maalämmön asentamiselle vanhaan taloon on maalämpöjärjestelmän vaivattomuus. Erityisesti öljylämmittäjälle on helpotus päästä eroon öljytilauksista, öljykattilan huollosta ja vuosittaisesta puhdistamisesta sekä öljysäiliön kunnon valvomisesta. Usein maalämpöön siirtyminen vapauttaa myös rakennuksen pinta-alaa muuhun käyttöön, koska maalämpöjärjestelmä vie huomattavasti vähemmän tilaa kuin öljysäiliö tai yösähkövaraaja.

Painava peruste maalämpöön vaihtamiselle on myös maalämmön ympäristöystävällisyys. Hiilidioksidi on merkittävin ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista. Maalämpöjärjestelmän tuottamat hiilidioksidipäästöt ovat pienimmät verrattuna muihin yleisesti Suomessa käytettyihin lämmitysmuotoihin. Maalämmön etuna muihin lämmitysmuotoihin verrattuna on lisäksi se, että maalämpöjärjestelmää voidaan käyttää kesäaikana myös rakennuksen jäähdytykseen lähes päästöttömällä tavalla ja erittäin vähillä kustannuksilla. Jäähdytystarve tulee tulevaisuudessa entistä ajankohtaisemmaksi ilmastonmuutoksen edetessä.

Maalämpöön vaihtamisen syynä on tavallisesti halu säästää lämmityskustannuksia, aikaa ja ympäristöä. Kotitalousvähennys, energia-avustus tai ELY-keskuksen avustus pienentävät hankintakustannuksia huomattavasti.

Lämmityskustannusten säästöjen lisäksi tärkeä syy maalämmön asentamiselle vanhaan taloon on vaivattomuus.
HubSpot Video

Video: Miten maalämpö ja maaviileä toimivat omakotitalossa?

Maalämpö on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas lämmitysmuoto. Katso animaatio maalämmön ja maaviileän toiminnasta omakotitalossa!

Maalämmön asentaminen vanhaan taloon

Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön kannattaa aloittaa pyytämällä luotettavalta asiantuntijayritykseltä kartoitus. Jokainen talo asukkaineen on erilainen, joten ammattitaitoinen energia-asiantuntija tekee kartoituksen huolellisesti huomioiden talon lämmitysenergian ja -tehon tarpeen sekä asukkaiden tavat ja tarpeet, erityisesti lämpimän käyttöveden kulutuksen. Kartoituksen pohjalta mitoitetaan taloon sopiva maalämpöjärjestelmä.

Maalämpöjärjestelmän mitoituksessa määritellään, miten syvä energiakaivo, millainen maalämpöpumppu ja mitkä muut laitteet järjestelmään tarvitaan. Ammattitaitoinen mitoitus on ratkaisevan tärkeää, jotta maalämmöllä saavutetaan parhaat säästöt. Liian matala lämpökaivo tai teholtaan riittämätön lämpöpumppu johtavat liian suureen sähkönkulutukseen. Tom Allen Senera mitoittaa asiakkaidensa maalämpöjärjestelmät Suomen laajimmalla, yli 10 000 kohteen kokemuksella. Laitteiden omien takuuaikojen rinnalla annamme omakotitalojen lämmitysjärjestelmille viiden vuoden takuun, joka kattaa oikean mitoituksen ja laadukkaan asennustyön.

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Omakotitalon lämmityksen vaihtajan maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin vaiheista.

Lataa ilmainen opas

Maalämpöpumppu on syytä valita huolellisesti. Lämmitysjärjestelmän vaihtajan on tärkeintä valita maalämpöpumppu, joka tuottaa oikean lämpöistä vettä lämmönjakojärjestelmään. Patterien lämpöä luovuttava pinta-ala on pienempi kuin lattialämmityksen, joten niissä kiertävän veden on oltava kuumempaa kuin lattialämmitysputkistossa kiertävän veden. Maalämpöjärjestelmään, jossa lämmönjako tapahtuu pattereilla, valitaankin korkean lämpötila-alueen maalämpöpumppu, joka pystyy tuottamaan +65-asteista lämmitysvettä hyvällä hyötysuhteella. Lisää tietoa maalämpöpumpun valinnasta löydät sivulta Maalämpöpumput.

Talon olemassaoleva patteriverkosto sopii tavallisesti hyvin käytettäväksi maalämpöjärjestelmän yhteydessä. Kun patteriverkosto on tarpeen uusia, asennamme myös uuden patteriverkoston, joka on suunniteltu toimimaan hyvällä hyötysuhteella lämpöpumpun kanssa. Taloon, jossa on patteriverkosto, on järkevää asentaa myös erillinen puskurivaraaja, joka tasaa maalämpöpumpun ja patteriverkoston välisen lämpötilan.

Maalämpöpumpuissa on sisäänrakennettu lämpimän käyttöveden varaaja, jonka tilavuus on n. 185 litraa. Tämä riittää siihen, että noin neli- tai viisihenkinen perhe voi käydä perätysten suihkussa, jos vettä käytetään tavalliseen tapaan. Jos talossa on kylpyamme tai poreallas, maalämpöpumpun oma lämpimän käyttöveden varaaja ei riitä, vaan tarvitaan sopivan kokoinen erillinen varaaja. Maalämpöjärjestelmä ei siis rajoita lämpimän veden käyttöä millään tavoin, jos käyttöveden tarve otetaan huomioon maalämpöjärjestelmän mitoituksessa.

Maalämpö ei rajoita lämpimän veden käyttöä.

Saneerauskohteeseen valitaan korkean lämpötila-alueen maalämpöpumppu. Sisäänrakennetun käyttöveden varaajan tilavuus on tavallisesti riittävä, mutta erillinen varaaja on tarpeen, jos käyttöveden tarve on suuri.

Kartoituksen ja mitoituslaskelman perusteella asiantuntija laatii maalämpöjärjestelmästä tarjouksen. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen haetaan kunnan rakennusvalvonnasta toimenpidelupa maalämpökaivolle. Yrityksemme hoitaa toimenpideluvan hakemisen asiakkaan puolesta, koska luvan hakeminen voi olla ensikertalaiselle monimutkaista. Kun toimenpidelupa on kunnossa, lämpökaivon poraus voidaan aloittaa.

Maalämpöjärjestelmän asentaminen aloitetaan välittömästi, kun vanha lämmitysjärjestelmä on purettu, jotta siirtyminen uuteen lämmitysmuotoon tapahtuisi mahdollisimman saumattomasti. Maalämpöjärjestelmä voidaan asentaa yhtä hyvin talvella kuin kesälläkin, koska lämmityskatko on varsin lyhyt. Tarvittaessa lämmityskatkon aikana talon sisälle voidaan tuoda väliaikaisia sähkölämmittimiä. Se, miten vanhan lämmitysjärjestelmän purkaminen ja maalämmön asentaminen käytännössä tapahtuu, riippuu siitä, mikä on nykyinen lämmönlähde ja millä tavoin lämpö jaetaan rakennukseen.

Maalämpöjärjestelmä voidaan asentaa yhtä hyvin talvella kuin kesälläkin, koska lämmityskatko on varsin lyhyt.

Asiantunteva tarjous maalämpöjärjestelmästä perustuu huolelliseen mitoitukseen. Lämpökaivon porauksen jälkeen vanha järjestelmä puretaan ja maalämpölaitteisto asennetaan saumattomasti.

Maalämpö öljylämmityksen tilalle

Öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön kannattaa aina, mutta erityisesti silloin, kun öljykattilan tai öljypolttimen uusiminen on ajankohtaista. Maalämpö on sekä edullisempi että ympäristöystävällisempi lämmitysmuoto kuin öljylämmitys. Maalämmön etuna on lisäksi vaivattomuus ja turvallisuus. Koska lämmönjako on vesikiertoinen sekä öljyllä että maalämmöllä lämmitettäessä, vaihto maalämpöön tapahtuu helposti.

Öljylämmitys kannattaa vaihtaa maalämpöön

Öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön on erittäin kannattava sijoitus. Öljyn hinta heittelehtii vuodesta toiseen maailmanpoliittisen tilanteen mukaan, mutta hintakehitys on ollut nousujohteinen koko 2000-luvun ajan. Tulevaisuudessa on odotettavissa, että öljyn hinta nousee edelleen päästövaatimusten tiukentuessa ja helposti saatavissa olevien öljyvarantojen ehtyessä.

Kun öljyn tilalle vaihdetaan maalämpö, lämmityskulut putoavat noin 60 %. Säästöt ovat niin merkittävät, että niillä voidaan tavallisesti kattaa maalämpöhankintaa varten otettu laina korkoineen, joten sekä maalämpöhankinta että lämmitys voidaan maksaa samalla rahasummalla, joka ennen kului pelkkään öljylämmitykseen. Lue lisää maalämpöön vaihtamisen hinnasta ja maalämmöllä saavutettavista säästöistä sivultamme Maalämmön hinta.

Säästöjen lisäksi maalämpöön siirtyminen lisää lämmityskulujen ennustettavuutta. Maalämmöllä lämmittäjä on muita riippumattomampi energian hintojen noususta ja vaihteluista, sillä hän saa suurimman osan tarvitsemastaan lämpöenergiasta omalta tontiltaan.

Tarjoamme asiakkaallemme rahoitusta maalämpöhankkeeseen. Tutustu rahoitusvaihtoehtoihin sivuillamme Rahoitus OP:lta, Rahoitus Santanderilta ja Rahoitus Ecsteriltä. Valtio tukee maalämmön hankintaa öljylämmityksen tilalle korotetun kotitalousvähennyksen, energia-avustuksen tai ELY-keskuksen erityisesti öljylämmittäjille suunnatun avustuksen muodossa.

Lea ja Jorma Vuorenmaa

Asiakkaan kokemus: Omakotitalo Vantaalla öljystä maalämpöön

Lea ja Jorma Vuorenmaa säästävät lämmityskuluissa n. 74 % vuodessa vaihdettuaan omakotitalonsa öljylämmityksen maalämpöön. Lue pariskunnan kertomus sekä projektin tekniset tiedot.

Lue lisää

Vaihda öljy puhtaampaan energiaan

Maalämpö on huomattavasti ympäristöystävällisempi lämmitysmuoto kuin öljylämmitys. Öljylämmityksestä maalämpöön vaihdettaessa rakennuksen hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 60 %. Tämä perustuu siihen, että vähintään kaksi kolmasosaa maalämpötalon lämpöenergiasta on uusiutuvaa aurinko- ja geotermistä energiaa, ja vain osa ostettavaa sähköenergiaa.

Arvio noin 60 % päästövähennyksestä perustuu siihen, että yhden lämmitysöljylitran palamistuloksena syntyy 10 kWh lämpöenergiaa ja n. 2,7 kg hiilidioksidia. Vastaavan lämpöenergiamäärän tuottaminen maalämmöllä aiheuttaa n. 1,134 kg hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi omakotitalossa, jossa lämmitysöljyä kuluu n. 3 700 litraa vuodessa, vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat n. 9 990 kg. Maalämpöön siirtymisen jälkeen vastaava ostettavan lämmitysenergian määrä on 10 510 kWh vuodessa, mikä vastaa 4 204 kg hiilidioksidipäästöjä. Tällöin hiilidioksidipäästöt vähenevät 58 %.

Öljylämmityksen päästöjä arvioitaessa tulisi huomioida myös öljyn kuljetuksesta aiheutuvat hiilidioksidi- ja muut päästöt. Öljyn kuljetukseen liittyy lisäksi ympäristöriskejä, kuten öljytankkerien öljyvuodoista aiheutuvat merivesien pilaantuminen ja rannikoiden saastuminen. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi maalämpöön siirtyminen vähentää haitallisia savu- ja pienhiukkaspäästöjä.

Maalämpöön siirtyjällä on vapaus valita maalämpöpumpun sähkön tuottaja. Asukas voi halutessaan tehdä sähkösopimuksen sellaisen energiantuottajan kanssa, jonka sähköntuotanto perustuu kokonaan uusiutuvaan energiaan, kuten vesi- tai tuulivoimaan. Tällöin maalämpötalon CO2-päästöt vähenevät minimiin. Vinkkejä talon sähköenergian säästöön saa esimerkiksi Motivan sivuilta. Sähkönkulutuksen vähentämisessä ei ole kyse ainoastaan ympäristönsuojelusta, vaan sillä voi saavuttaa suuret taloudelliset säästöt vuosien mittaan.

Kun öljylämmitysjärjestelmä vaihdetaan maalämpöön, toimitamme asiakkaamme vanhan järjestelmän purkujätteet kierrätykseen. Mikäli öljysäiliössä on jäljellä öljyä, voidaan maalämpöön siirtyminen ajoittaa öljyn loppumisen arvioituun ajankohtaan tai öljy voidaan siirtää hyödynnettäväksi toisessa kohteessa.

Matti Nieminen

Asiakkaan kokemus: Maalämpö omakotitaloon Kirkkonummella

Suomen Luonnonsuojeluliitossa työskentelevä Matti Nieminen vaihtoi öljylämmityksestä maalämpöön ympäristön takia. Ratkaisu oli myös taloudellisesti erittäin kannattava.

Lue lisää

Kaukolämmön vaihtaminen maalämpöön

Kaukolämmön vaihtaminen maalämpöön tuottaa tavallisesti huomattavat säästöt omakotiasujalle. Koska lämmönjakoverkosto on kaukolämpötalossa vesikiertoinen, maalämpö on helppoa asentaa kaukolämmön tilalle. Erityisen kannattavaa maalämpöön siirtyminen on silloin, kun kaukolämmön vaihdin on tullut elinkaarensa päähän. Uuden kaukolämmönvaihtimen hinta on tavallisesti noin puolet maalämpöjärjestelmän hinnasta. Kaukolämmöstä maalämpöön siirtyminen on myös ympäristöteko.

Maalämmöllä merkittävät säästöt

Vaihtamalla kaukolämpö maalämpöön saadaan tavallisesti n. 60 % säästöt lämmityskustannuksiin. Maalämpöön siirtyminen kannattaa erityisesti kalliin kaukolämmön alueilla. Kaukolämmön hinta on noussut koko 2000-luvun ajan, eikä hinnan laskua ole odotettavissa ilmastotavoitteiden takia. Maalämmön valinnut saa noin 2/3 lämmitysenergiasta omasta maasta, ja on siksi omavaraisempi ja riippumattomampi energiantuottajan hinnankorotuksista kuin kaukolämmöllä lämmittäjä.

Maalämpö on ekologinen valinta

Kaukolämmön tuottaminen synnyttää tavallisesti huomattavasti enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin maalämpö, koska kaukolämpö tuotetaan suurimmaksi osaksi polttoaineiden avulla. Energiateollisuus ry:n raportin mukaan vuonna 2021 kaukolämmön suurimmat energianlähteet olivat metsäpolttoaine, teollisuuden puutähde, hukkalämmöt, maakaasu, kivihiili ja turve. Näistä puupohjaiset polttoaineet ovat hukkalämmön hyödyntämisen jälkeen ympäristöystävällisimpiä lämmönlähteitä, mutta puun käyttäminen polttoaineena on ilmaston kannalta kyseenalaista.

Turve on hyvin hitaasti uusiutuva polttoaine, jonka kerääminen aiheuttaa vakavia ympäristöongelmia. Kivihiili ja maakaasu puolestaan ovat suuria ympäristöhaittoja aiheuttavia fossiilisia polttoaineita.

Lämmitysenergiaa tuotetaan ilmastoystävällisimmin ilman polttoaineiden käyttöä. Maalämpöjärjestelmä hyödyntää kallioperään varastoitunutta auringon säteilyä ja geotermista energiaa. Lämmityksen ympäristövaikutukset ovat pienimmät mahdolliset, kun myös maalämpöpumpun tarvitsema sähkö tuotetaan ympäristöystävällisesti. Päästöjä vähentää myös se, että polttoaineita ei tarvitse kuljettaa paikan päälle.

Suorasähkölämmityksen vaihtaminen maalämpöön

Kun taloa lämmitetään sähköllä, lämmönjakoverkostona voivat toimia joko vesikiertoiset patterit tai vesikiertoinen lattialämmitys, tai vaihtoehtoisesti sähköpatterit tai sähkölämmitteinen lattialämmitys. Kun lämmönjako ei ole vesikiertoinen, puhutaan suorasta sähkölämmityksestä. Silloin lämmin käyttövesi tuotetaan erillisessä lämminvesivaraajassa.

Suorasähkölämmitys on useimmiten valittu talon lämmitysmuodoksi sen edullisten asennuskustannusten vuoksi. Sähkölämmitteisen talon lämmityskustannukset ovat kuitenkin korkeat. Vaihtamalla suorasähkölämmitys maalämpöön saavutetaan tavallisesti noin 70 % säästöt lämmityskuluissa. Samalla talon arvo nousee, ja se on haluttaessa helpompi saada kaupaksi. Maalämpö on myös huomattavasti ympäristöystävällisempi lämmitysmuoto kuin suorasähkölämmitys.

Suorasähkölämmityksen vaihtamista maalämpöön kannattaa harkita erityisesti, jos sähköpatterit ovat uusimisen tarpeessa tai lattiaremontti on ajankohtainen.

Suorasähkön vaihtaminen maalämpöön kannattaa

Maalämpö voidaan asentaa kustannustehokkaasti myös suorasähköllä lämpeneviin taloihin. Maalämpö edellyttää kuitenkin vesikiertoista lämmönjakotapaa. Se voidaan toteuttaa asentamalla rakennukseen joko vesikiertoinen patteriverkosto, vesikiertoinen lattialämmitys tai puhallinkonvektori. Vesikiertoiseen lämmitystapaan voidaan siirtyä myös osittain tai vaiheittain asiakkaan toiveiden mukaisesti. Joihinkin tiloihin voidaan jättää sähköpattereita lisälämmönlähteiksi ja asentaa vesikiertoinen lämmitys vain osaan talosta.

Asennamme vesikiertoisen lattialämmityksen saneerauskohteeseen tyypillisesti uivana lattiana. Uiva lattia on solumainen EPS-levy, johon lattialämmitysputkisto upotetaan. Lattian vanha pintamateriaali puretaan pois, ja uiva lattia asennetaan vanhan lattiarakenteen päälle. Lattian pinta nousee levyn paksuudesta ja valitusta pintamateriaalista riippuen ainoastaan 14, 18 tai 36 mm. Jos lattian pinnan ei haluta nousevan lainkaan, voimme asentaa lattialämmitysputkiston myös uriin, jotka asiakkaamme on teettänyt betoniin.

Maalämmön ja lattialämmityksen asentaminen kannattaa, sillä tuloksena on energiataloudellinen talo, jonka asumismukavuus nousee tasaisen lämpimien lattioiden myötä aivan uudelle tasolle. Uivan lattian ansiosta myös kodin äänieristys paranee. Käytämme vesikiertoisen lattialämmityksen asennuksessa Thermotechin laadukkaita tuotteita.

Maalämpöjärjestelmä toimii varsin hyvällä hyötysuhteella myös vesikiertoisen patteriverkoston kanssa, kun pattereiden lämpöä luovuttava pinta-ala on mahdollisimman suuri. Mitoitamme ja asennamme maalämpöjärjestelmään parhaiten sopivan patteriverkoston läpivienteineen laadukkaana kokonaispalveluna. Lue lisää patteriverkoston asentamisesta täältä.

Asiakkaamme voi hakea kauttamme rahoitusta maalämpöhankkeeseen. Rahoitusvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme Rahoitus OP:lta, Rahoitus Santanderilta ja Rahoitus Ecsteriltä. Valtiolta saa tukea maalämmön hankintaan suorasähkölämmityksen tilalle kotitalousvähennyksen tai energia-avustuksen muodossa. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä henkilöä kohti on 2 250 euroa ja kahden veronmaksajan taloudessa yhteensä 4 500 euroa. Kotitalousvähennys tukee erityisesti maalämpöön siirtymistä, sillä maalämpöhankkeeseen kuuluu paljon vähennyskelpoisia töitä.

Maalämpö lisää asumisviihtyvyyttä

Suorasähkölämmityksen vaihtaminen maalämpöön lisää asumisviihtyvyyttä. Sähköpatterit ovat tavallisesti pinta-alaltaan pieniä ja niiden lämpötila on hyvin korkea, mikä kuivattaa huoneilmaa. Vesikiertoiseen lämmitykseen siirtyminen tekee lämmöstä tasaisemman ja huoneilmasta miellyttävämmän. Myös paloturvallisuus paranee, kun sähköpattereista voidaan luopua.

Maalämpöön siirryttyä lämmintä käyttövettä on aina riittävästi saatavilla. Lisäksi sähköpatterien tai boilerin poistaminen vapauttaa käytettäväksi enemmän huone- ja varastotilaa.

Vuokko ja Paavo Väyrynen

Asiakkaan kokemus: Maalämpö suorasähkön tilalle rintamamiestaloon

Vuokko ja Paavo Väyrysen Tuusulassa sijaitsevan rintamamiestalon suorasähkölämmitys vaihdettiin maalämpöön. Talon keittiöön asennettiin vesikiertoinen lattialämmitys ja olohuoneeseen kaksi vesikiertoista patteria. Kellarikerrokseen asennettiin puhallinkonvektori.

Lue lisää

Maalämpö varaavan sähkölämmityksen tilalle

Kun sähkölämmitteisessä talossa on valmiina vesikiertoinen lämmönjako, maalämpöön siirtyminen on helppoa. Sähkölämmityksen vaihtaminen maalämpöön tuottaa merkittävät, noin 70 % säästöt lämmityskustannuksiin. Erityisen hyvä ajankohta siirtyä maalämpöön on silloin, kun yösähkövaraaja tai sähkökattila on tullut käyttöikänsä päähän. Kustannussäästöjen lisäksi sähkölämmityksestä maalämpöön siirtyminen säästää ympäristöä. 

Huomattavat säästöt maalämmöllä

Maalämpöön siirtymisen myötä säästät n. 70 % lämmityskuluissa silloin, kun talossa on vesikiertoinen patteriverkosto. Mikäli rakennuksessa on vesikiertoinen lattialämmitys, säästöt ovat jopa 75 %. Kun maalämpöön vaihtamista harkitaan, kannattaa ottaa huomioon, että odotettavissa oleva sähkön hinnan nousu tuottaa maalämmön valinneelle tulevaisuudessa vielä suuremmat säästöt kuin tänä päivänä. Maalämpö vähentää omakotiasujan riippuvuutta sähköyhtiöiden hinnankorotuksista.

Maalämpöjärjestelmän käyttämän sähköenergian tarvetta voidaan pienentää ammattitaitoisen mitoituksen avulla. Asiakkaan ei siis kannata maalämpötilausta tehdessään katsoa vain maalämpöpaketin hintaa, vaan huomioida myös yrityksen kokemus ja ammattitaito, jotta maalämmöllä voitaisiin saavuttaa parhaat säästöt.

Elina ja Laurent Tran-Nguyen

Asiakkaan kokemus: Maalämmöllä 80 prosentin säästöt lämmityskuluihin

Elina ja Laurent Tran-Nguyen vaihtoivat varaavan sähkölämmityksen maalämpöön. Lämmityskulut putosivat murto-osaan entisestä, ja lämmitys on entistä huolettomampi.

Lue lisää

Huolettomuutta ja lisätilaa maalämmöllä

Yösähkövaraajassa on suuri vesitilavuus, ja sen kunnosta on huolehdittava, jotta ei pääse syntymään vesivahinkoa. Usein varaajan alapuolella jo havaittu kosteusjälki saa asiakkaamme miettimään talon rakenteille turvallisempaa lämmitysmuotoa. Maalämpöön siirtyminen vapauttaa yösähkövaraajaa koskevista huolista. Maalämpöjärjestelmän voi myös jättää huoletta toimintaan, mikäli talosta ollaan poissa pidempiäkin aikoja esimerkiksi loma-aikana. Tuolloin järjestelmä kannattaa säätää loma-asetukselle, mikä säästää sähköä.

Yösähkövaraajan poistaminen vapauttaa taloon tilaa, joka voidaan ottaa hyötykäyttöön. Puramme isotkin yösähkövaraajat tehokkaasti ja turvallisesti. Yösähkövaraaja puretaan polttoleikkauksella, mitä ennen lämmönjakotilan ovet ja ikkunat eristetään, jotta savua tai pölyä ei pääse leviämään muihin tiloihin.

Maalämmön asennustöiden jälkeen lämmönjakoverkosto säädetään tarvittaessa uudelleen, minkä avulla varmistetaan järjestelmän toiminta parhaalla hyötysuhteella. Maalämpötaloissa lämpö riittää hyvin kovimmillakin pakkasilla. Mitoitamme myös lämminvesivaraajien tilavuuden asukkaiden käyttötarpeen mukaan. Lämpimän käyttöveden riittävyydestä ei tarvitse sen jälkeen huolehtia.

Mervi ja Reijo Keski-Oja

Asiakkaan kokemus: Varaavasta sähkölämmityksestä maalämpöön

Mervi ja Reijo Keski-Oja saivat melkoisen varastotilan käyttöön, kun neljän kuution yösähkövaraaja purettiin maalämmön tieltä. Lämmityskulut putosivat kolmasosaan, ja lämmintä käyttövettä on riittänyt joka tilanteessa.

Lue lisää

Maalämpöön vaihtaminen on ympäristöteko

Sähkölämmityksen vaihtaminen maalämpöön on merkittävä ympäristöteko. Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat Suomessa noin 270 g/kWh. Talvella joudutaan kuitenkin käyttämään varavoimaloita, jotka käyttävät sähköntuotannossa fossiilisia polttoaineita. Kun tämä otetaan huomioon, sähkölämmityksen hiilidioksidipäästöt nousevat Suomessa lukemaan 400 g/kWh. Kun varaava sähkölämmitys vaihdetaan maalämpöön, rakennuksen hiilidioksidipäästöt laskevat arviolta 72 % entiseen lämmitysjärjestelmään verrattuna.

Sähkölämmityksessä energiaa kuluu merkittävästi hukkaan jo ennen kuin sähköenergia on käytettävissä rakennuksessa. Kun sähköntuotanto tapahtuu esimerkiksi kaukolämpölaitoksessa, lämpöenergia muunnetaan ensin sähköenergiaksi. Jo tuolloin, samoin kuin sähkön siirron aikana, tapahtuu hävikkiä, mitä ei ole otettu lainkaan huomioon lämmityssähkön hiilidioksidipäästöjä arvioitaessa.

Mikäli maalämpöön siirtyjä haluaa pienentää asumisen hiilijalanjälkeä edelleen, hänen kannattaa solmia sähkösopimus sellaisen energiantuottajan kanssa, joka käyttää energiantuotannossa uusiutuvaa energiaa, kuten vesi- tai tuulivoimaa.

Asiakkaidemme kokemuksia: Maalämpöön vaihtaminen omakotitalossa

Lue, millaisia kokemuksia asiakkaillamme on kodin lämmityksen vaihtamisesta maalämpöön! Asiakkaillemme on kertynyt säästöjä lämmityskustannuksissa jopa yli 70 %, ja huoleton lämmitysmuoto on tuonut lisää vapaa-aikaa.

Lue lisää