Maalämpöön vaihtaminen omakotitalossa

Pyydä tarjous

Mikä lämmitysmuoto vanhaan omakotitaloon?

Polttoaineiden hinnat ja sen myötä lämmityskustannukset ovat nousseet koko 2000-luvun ajan. Maalämpöön vaihtaminen on järkevä päätös, joka pudottaa omakotitalon lämmityskustannuksia tavallisesti noin 60–70 %. Maalämmön asentaminen vanhaan taloon nostaa rakennuksen arvoa merkittävästi, ja jos kodin vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi, maalämmöllä lämpenevä talo on etulyöntiasemassa ostajien silmissä. Lue linkin takaa lisää maalämmön asennushinnasta omakotitaloon sekä maalämmön tuottamista säästöistä verrattuna eri lämmitysmuotoihin.

Edullisen lämmityksen lisäksi maalämmön etuja ovat vaivattomuus, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. Usein maalämmön asentaminen vanhaan taloon myös vapauttaa sen pinta-alaa muuhun käyttöön, koska maalämpölaitteet vievät huomattavasti vähemmän tilaa kuin öljysäiliö tai yösähkövaraaja.

Maalämpösäästölaskuri

Laske säästösi maalämmöllä!

Mietitkö, kannattaako sinun vaihtaa maalämpöön? Täytä laskuriin tiedot kotisi lämmityksestä, niin saat arvion siitä, paljonko maalämpöön vaihtaminen tuo sinulle säästöjä.


Laskurin oletusarvot (muuta halutessasi):


Tässä ovat säästösi, ole hyvä!

Nykyisen lämmityksen vuosikustannukset:  €
Maalämmön vuosikustannukset:  €
Säästöt vuodessa:  €
Takaisinmaksuaika:  v  kk
Investoinnin tuotto:  %
Kuukausittainen tuotto 15 vuoden ajalta:  €/kk

Öljyn vaihdosta maalämpöön saa korotetun kotitalousvähennyksen, joka on jopa 3 500 euroa veronmaksajaa kohti. Vähennyskelpoista on 60 % maalämpöremontin työkustannuksista. Kotitalousvähennyksen sijaan voi myös hakea ELY-keskuksen avustusta öljystä luopumiseen. Avustus on 4 000 euron suuruinen.

Sähkölämmityksen vaihdosta maalämpöön saa kotitalousvähennyksen, joka on enimmillään 2 250 euroa veronmaksajaa kohti. Vähennyskelpoista on 40 % maalämpöremontin työkustannuksista. Kotitalousvähennyksen sijaan voit myös hakea ARAn korjausavustusta iäkkäille tai vammaisille henkilöille, jos edellytykset täyttyvät.

Avustukset ja rahoitus

Yhteiskunta antaa tukea maalämmön asentamiselle vanhaan taloon kotitalousvähennyksen muodossa. Kaikki maalämmön asentamisen työvaiheet lämpökaivon porausta myöten ovat kotitalousvähennyskelpoisia. Vähennyksen määrä on 2 250 euroa vuodessa veronmaksajaa kohden (vuonna 2023) tai 3 500 euroa, jos urakassa puretaan öljylämmitys.

Muita, vaihtoehtoisia tukia ovat ELY-keskuksen avustus öljy- tai kaasulämmityksestä luopumiseksi sekä iäkkäille ja vammaisille henkilöille suunnattu ARAn korjausavustus. Tom Allen Senera tarjoaa asiakkailleen myös rahoitusta lämmitysremonttiin hyvillä ehdoilla.

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Omakotitalon lämmityksen vaihtajan maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin vaiheista.

Lataa ilmainen opas

Maalämmön asentaminen vanhaan taloon

Maalämpö on uusissa omakotitaloissa jo suosituin lämmitysmuoto, mutta myös maalämmön asentaminen jälkikäteen onnistuu lähes mihin tahansa taloon. Maalämpöön vaihtaminen aloitetaan pyytämällä asiantuntijayritykseltä kartoitus. Jokainen talo asukkaineen on erilainen, joten ammattitaitoinen energia-asiantuntija tekee kartoituksen huolellisesti huomioiden talon lämmitysenergian ja -tehon tarpeen sekä asukkaiden tavat ja tarpeet, erityisesti lämpimän käyttöveden kulutuksen. Kartoituksen pohjalta mitoitetaan taloon sopiva maalämpöjärjestelmä.

Mitoituksessa määritellään, miten syvä energiakaivo, millainen maalämpöpumppu ja mitkä muut laitteet järjestelmään tarvitaan. Ammattitaitoinen mitoitus on ratkaisevan tärkeää, jotta maalämmöllä saavutetaan parhaat säästöt. Liian matala lämpökaivo tai teholtaan riittämätön lämpöpumppu johtavat liian suureen sähkönkulutukseen. Tom Allen Senera mitoittaa asiakkaidensa maalämpöjärjestelmät Suomen laajimmalla, yli 10 000 kohteen kokemuksella. Laitteiden omien takuuaikojen rinnalla annamme omakotitalojen lämmitysjärjestelmille viiden vuoden takuun, joka kattaa asennuksessa käytettyjen osien lisäksi laadukkaan asennustyön.

Maalämpöön siirtymisen ensimmäisiä askelia ovat kartoitus, järjestelmän mitoitus sekä tarjous. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen haetaan toimenpidelupa ja porataan maalämpökaivo.

Lämmityskustannusten säästöjen lisäksi tärkeä syy maalämmön asentamiselle vanhaan taloon on vaivattomuus.

Maalämpöpumpuissa on sisäänrakennettu lämpimän käyttöveden varaaja, jonka tilavuus on n. 185 litraa. Tämä riittää siihen, että noin neli- tai viisihenkinen perhe voi käydä perätysten suihkussa, jos vettä käytetään tavalliseen tapaan. Jos talossa on kylpyamme tai poreallas, maalämpöpumpun oma lämpimän käyttöveden varaaja ei riitä, vaan tarvitaan sopivan kokoinen erillinen varaaja. Maalämpöjärjestelmä ei siis rajoita lämpimän veden käyttöä millään tavoin, jos käyttöveden tarve otetaan huomioon maalämpöjärjestelmän mitoituksessa.

Vanhassa omakotitalossa on tavallisesti patteriverkosto. Sen lämpöä luovuttava pinta-ala on lattialämmitystä pienempi, joten pattereissa kiertävän veden on oltava kuumempaa kuin lattialämmityksessä kiertävän veden. Saneerauskohteeseen valitaankin korkean lämpötila-alueen maalämpöpumppu, joka tuottaa yli 60-asteista vettä energiatehokkaasti. Lisää tietoa maalämpöpumpun valinnasta löydät sivulta Maalämpöpumput.

Maalämpö ei rajoita lämpimän veden käyttöä.

Saneerauskohteeseen valitaan korkean lämpötila-alueen maalämpöpumppu. Sisäänrakennetun käyttöveden varaajan tilavuus on tavallisesti riittävä, mutta erillinen varaaja on tarpeen, jos käyttöveden tarve on suuri.

Kartoituksen ja mitoituslaskelman perusteella asiantuntija laatii maalämmöstä tarjouksen. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen haetaan kunnan rakennusvalvonnasta toimenpidelupa maalämpökaivolle. Yrityksemme hoitaa haluttaessa toimenpideluvan hakemisen asiakkaan puolesta. Suosittelemme tätä, koska luvan hakeminen voi olla ensikertalaiselle monimutkaista. Kun toimenpidelupa on kunnossa, asennustyöt aloitetaan maalämpökaivon eli energiakaivon porauksella.

Maalämmön asentaminen aloitetaan välittömästi, kun vanha lämmitysjärjestelmä on purettu, jotta siirtyminen uuteen lämmitysmuotoon tapahtuisi mahdollisimman saumattomasti. Maalämpö voidaan asentaa yhtä hyvin talvella kuin kesälläkin, koska lämmityskatko on varsin lyhyt. Tarvittaessa lämmityskatkon aikana talon sisälle voidaan tuoda väliaikaisia sähkölämmittimiä. Se, miten vanhan lämmitysjärjestelmän purkaminen ja maalämmön asentaminen käytännössä tapahtuu, riippuu siitä, mikä on nykyinen lämmönlähde ja millä tavoin lämpö jaetaan rakennukseen.

Video: Miten maalämpö toimii omakotitalossa?

Maalämpöjärjestelmään tarvitaan energiakaivo, maalämpöpumppu ja muut laitteet sekä vesikiertoinen lämmönjakoverkosto. Katso animaatio maalämmön toiminnasta omakotitalossa!

Chart cover

Kiinnostunut maalämmöstä?

Jutellaan lisää tilanteestasi, minkä jälkeen teemme sinulle räätälöidyn tarjouksen.

Pyydä tarjous

Öljystä maalämpöön

Öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön kannattaa aina, mutta erityisesti silloin, kun öljykattilan tai öljypolttimen uusiminen on ajankohtaista. Säästöt maalämmöllä ovat huomattavat, koska maalämmöllä lämmitys on suurimmaksi osaksi omavaraista.

Maalämpö on huomattavasti vaivattomampi lämmitystapa kuin öljylämmitys. Maalämpöön vaihtamalla vapautuu öljytilauksista, öljykattilan huollosta ja vuosittaisesta puhdistamisesta sekä öljysäiliön kunnon valvomisesta. Maalämpö vapauttaa myös turvallisuuteen liittyvistä huolista, kun talossa ei enää ole mitään palavaa. Jos talon sisältä puretaan öljysäiliö, myös arvokasta pinta-alaa saadaan muuhun käyttöön. Uusiutuva maalämpö on luonnollisesti myös ympäristöystävällisempi ratkaisu kuin öljylämmitys.

Säästä vaihtamalla öljy maalämpöön

Öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön on erittäin kannattava sijoitus. Öljyn hinta heittelehtii maailmanpoliittisen tilanteen mukaan, mutta hintakehitys on ollut nousujohteinen koko 2000-luvun ajan. Tulevaisuudessa on odotettavissa, että öljyn hinta nousee edelleen päästövaatimusten tiukentuessa ja helposti saatavissa olevien öljyvarantojen ehtyessä.

Kun öljyn tilalle vaihdetaan maalämpö, lämmityskulut putoavat noin 60 %. Säästöt ovat niin merkittävät, että niillä voidaan tavallisesti kattaa maalämpöhankintaa varten otettu laina korkoineen, joten sekä maalämpöhankinta että lämmitys voidaan maksaa samalla rahasummalla, joka ennen kului pelkkään öljylämmitykseen. Lue lisää maalämpöön vaihtamisen hinnasta ja maalämmöllä saavutettavista säästöistä sivultamme Maalämmön hinta.

Säästöjen lisäksi maalämpöön siirtyminen lisää lämmityskulujen ennustettavuutta. Maalämmöllä lämmittäjä on muita riippumattomampi energian hintojen noususta ja vaihteluista, sillä hän saa suurimman osan tarvitsemastaan lämpöenergiasta omalta tontiltaan.

Tarjoamme asiakkaallemme rahoitusta maalämpöhankkeeseen. Tutustu rahoitusvaihtoehtoihin sivuillamme Rahoitus OP:lta ja Rahoitus Santanderilta. Valtio tukee maalämmön hankintaa öljylämmityksen tilalle korotetun kotitalousvähennyksen, iäkkäille ja vammaisille henkilöille tarkoitetun korjausavustuksen tai ELY-keskuksen erityisesti öljy- ja kaasulämmittäjille suunnatun avustuksen muodossa.

Vuorenmaa Lea ja Jorma Lea ja Jorma Vuorenmaa

Asiakkaan kokemus: Vantaalaisen pariskunnan säästöt maalämmöllä

Lea ja Jorma Vuorenmaa säästävät lämmityskuluissa n. 74 % vuodessa vaihdettuaan omakotitalonsa öljylämmityksen maalämpöön. Lue pariskunnan kertomus sekä projektin tekniset tiedot.

Lue lisää

Maalämmön asentaminen öljykattilan tilalle

Vaihto öljystä maalämpöön tapahtuu helposti, koska lämmönjako on vesikiertoinen sekä öljyllä että maalämmöllä lämmitettäessä. Yleensä talossa on valmiina vesikiertoinen patteriverkosto, joka sopii hyvin käytettäväksi maalämpöjärjestelmän yhteydessä.

Jos patteriverkosto on tarpeen uusia, asennamme myös uuden patteriverkoston, joka on suunniteltu toimimaan hyvällä hyötysuhteella maalämpöpumpun kanssa.

Maalämmön asennus aloitetaan, kun energiakaivolle on saatu toimenpidelupa. Ensimmäisenä porataan maalämpökaivo ja kaivetaan vaakakanaalit siirtoputkistoa varten, joka johtaa maalämpökaivolta talon pannuhuoneeseen.

Puramme vanhan lämmitysjärjestelmän ja asennamme välittömästi sen jälkeen maalämpölaitteiston. Purkamiseen ja asentamiseen menee tavallisesti korkeintaan kaksi työpäivää. Taloon, jossa on patteriverkosto, on järkevää asentaa maalämpöpumpun rinnalle erillinen puskurivaraaja, joka tasaa maalämpöpumpun ja patteriverkoston välisen lämpötilan.

Toimitamme asiakkaamme vanhan lämmitysjärjestelmän purkujätteet kierrätykseen. Mikäli öljysäiliössä on jäljellä öljyä, voidaan maalämpöön siirtyminen ajoittaa öljyn loppumisen arvioituun ajankohtaan tai öljy voidaan siirtää hyödynnettäväksi toisessa talossa.

Vaihda öljy puhtaampaan energiaan

Maalämpö on huomattavasti ympäristöystävällisempi lämmitysmuoto kuin öljylämmitys. Öljylämmityksestä maalämpöön vaihdettaessa rakennuksen hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 60 %. Tämä perustuu siihen, että vähintään kaksi kolmasosaa maalämpötalon lämpöenergiasta on uusiutuvaa auringon ja maapallon ytimen lämpöä, ja vain osa ostettavaa sähköenergiaa. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi maalämpöön siirtyminen vähentää haitallisia savu- ja pienhiukkaspäästöjä.

Öljyn polttamisen lisäksi myös öljyn kuljetus aiheuttaa päästöjä. Öljyn kuljetukseen liittyy lisäksi ympäristöriskejä, kuten öljytankkerien öljyvuodoista aiheutuvat merivesien pilaantuminen ja rannikoiden saastuminen.

Miten päästöjen väheneminen lasketaan?

Arvio maalämmön 60 % pienemmistä CO2-päästöistä öljyyn verrattuna perustuu siihen, että yhden lämmitysöljylitran palamistuloksena syntyy 10 kWh lämpöenergiaa ja n. 2,7 kg hiilidioksidia. Vastaavan lämpöenergiamäärän tuottaminen maalämmöllä aiheuttaa 1,134 kg hiilidioksidipäästöjä.

Esimerkiksi omakotitalossa, jossa lämmitysöljyä kuluu n. 3 700 litraa vuodessa, vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat n. 9 990 kg. Maalämpöön siirtymisen jälkeen vastaava ostettavan lämmitysenergian määrä on 10 510 kWh vuodessa, mikä vastaa 4 204 kg hiilidioksidipäästöjä. Tällöin hiilidioksidipäästöt vähenevät 58 %.

Maalämpö tuottaa n. 60 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin öljylämmitys.
Matti Nieminen ja maalämpöpumppu Matti Nieminen

Asiakkaan kokemus: Maalämpö omakotitaloon Kirkkonummella

Suomen Luonnonsuojeluliitossa työskentelevä Matti Nieminen vaihtoi öljylämmityksestä maalämpöön ympäristön takia. Ratkaisu oli myös taloudellisesti erittäin kannattava.

Lue lisää

Kaukolämmöstä maalämpöön

Kaukolämmön vaihtaminen omavaraiseen maalämpöön tuottaa tavallisesti huomattavat säästöt omakotiasujalle. Erityisen kannattavaa maalämpöön siirtyminen on silloin, kun kaukolämmön vaihdin on tullut elinkaarensa päähän. Uuden kaukolämmönvaihtimen hinta on tavallisesti noin puolet maalämpöjärjestelmän hinnasta. Kaukolämmöstä maalämpöön siirtyminen on myös ympäristöteko.

Maalämmöllä merkittävät säästöt

Vaihtamalla kaukolämpö maalämpöön saadaan tavallisesti n. 60 % säästöt lämmityskustannuksiin. Maalämpöön siirtyminen kannattaa erityisesti kalliin kaukolämmön alueilla. Kaukolämmön hinta on noussut koko 2000-luvun ajan, eikä hinnan laskua ole odotettavissa ilmastotavoitteiden takia. Maalämmön valinnut saa noin 2/3 lämmitysenergiasta omasta maasta, ja on siksi omavaraisempi ja riippumattomampi energiantuottajan hinnankorotuksista kuin kaukolämmöllä lämmittäjä.

Maalämmön asentaminen kaukolämmön tilalle

Koska lämmönjakoverkosto on kaukolämpötalossa vesikiertoinen, maalämpö on helppoa asentaa kaukolämmön tilalle. Talossa on tavallisesti vesikiertoiset patterit, jotka voi hyvin yhdistää maalämpöjärjestelmään. Asennamme haluttaessa myös uuden patteriverkoston, joka parantaa entisestään maalämmön hyötysuhdetta.

Maalämmön asennus alkaa energiakaivon porauksella, kun toimenpidelupa on saatu. Sen jälkeen pihalle kaivetaan vaakakanaali, johon asennetaan siirtoputkisto. Sitä pitkin lämmönkeruuneste siirtyy energiakaivolta talon lämmönjakohuoneeseen.

Kaukolämpölaitteet puretaan ja maalämpölaitteisto asennetaan saumattomasti noin 1–2 työpäivässä. Talossa, jossa on patteriverkosto, asennetaan maalämpöpumpun rinnalle erillinen puskurivaraaja lämpötilaeroja tasoittamaan.

Maalämpö on ilmastoystävällinen valinta

Kaukolämmön tuottaminen synnyttää tavallisesti huomattavasti enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin maalämpö, koska kaukolämpö tuotetaan suurimmaksi osaksi polttoaineiden avulla. Energiateollisuus ry:n raportin mukaan vuonna 2021 kaukolämmön suurimmat energianlähteet olivat metsäpolttoaine, teollisuuden puutähde, hukkalämmöt, maakaasu, kivihiili ja turve.

Näistä lämmönlähteistä puupohjaiset polttoaineet ovat hukkalämmön hyödyntämisen jälkeen ympäristöystävällisimpiä, mutta puun käyttäminen polttoaineena on ilmaston kannalta kyseenalaista. Turve taas on hyvin hitaasti uusiutuva polttoaine, jonka kerääminen aiheuttaa vakavia ympäristöongelmia. Kivihiili ja maakaasu puolestaan ovat suuria ympäristöhaittoja aiheuttavia fossiilisia polttoaineita.

Lämmitysenergiaa tuotetaan ilmastoystävällisimmin kokonaan ilman polttoaineiden käyttöä. Maalämpöjärjestelmä hyödyntää kallioperään varastoitunutta auringon säteilyä ja geotermista energiaa. Lämmityksen ympäristövaikutukset ovat pienimmät mahdolliset, kun myös maalämpöpumpun tarvitsema sähkö tuotetaan ympäristöystävällisesti.

Ekologista sähköä maalämpöpumpulle

Maalämmön käyttäjällä on vapaus valita maalämpöpumpun sähkön tuottaja. Talon omistaja voi halutessaan tehdä sähkösopimuksen sellaisen energiantuottajan kanssa, jonka sähköntuotanto perustuu kokonaan uusiutuvaan energiaan, kuten vesi- tai tuulivoimaan. Tällöin maalämpötalon CO2-päästöt vähenevät minimiin.

Järkevä ratkaisu on myös investoida aurinkosähköpaneeleihin, joilla voi tuottaa itse maalämpöpumpun tarvitsemaa sähköä.

Uusiutuvalla sähköllä maalämmöstä saa entistäkin ekologisemman.

Sähkölämmityksestä maalämpöön

Sähkölämmitteisen talon lämmityskustannukset ovat erittäin korkeat. Vaihtamalla sähkölämmitys maalämpöön saavutetaan tavallisesti merkittävät, noin 70 % säästöt lämmityskuluissa. Samalla talon arvo nousee, ja se on haluttaessa helpompi saada kaupaksi. Maalämpö on myös huomattavasti ympäristöystävällisempi lämmitysmuoto kuin sähkölämmitys.

Kun taloa lämmitetään sähköllä, lämmönjakoverkostona voivat toimia joko vesikiertoiset patterit tai vesikiertoinen lattialämmitys, tai vaihtoehtoisesti sähköpatterit tai sähkölämmitteinen lattialämmitys. Kun lämmönjako ei ole vesikiertoinen, puhutaan suorasta sähkölämmityksestä. Silloin lämmin käyttövesi tuotetaan erillisessä lämminvesivaraajassa.

Vesikiertoisessa sähkölämmitystalossa erityisen hyvä ajankohta siirtyä maalämpöön on silloin, kun yösähkövaraaja tai sähkökattila on tullut käyttöikänsä päähän. Kun kyseessä on suorasähkötalo, maalämpöön vaihtamista kannattaa harkita erityisesti, kun sähköpatterit ovat uusimisen tarpeessa, tai kun lattiaremontti on ajankohtainen.

Maalämmöllä lämmityskulut murto-osaan

Sähkölämmityksestä maalämpöön siirtyminen tuottaa n. 70 % säästöä lämmityskuluihin silloin, kun talossa on tai sinne asennetaan vesikiertoinen patteriverkosto. Mikäli rakennuksessa on tai sinne asennetaan vesikiertoinen lattialämmitys, säästöjä saadaan jopa 75 %. Mitä korkeampi sähkön hinta on, sitä suuremmat säästöt maalämpöön siirtyminen tuottaa. Maalämpö vähentää omakotiasujan riippuvuutta sähköyhtiöiden hinnankorotuksista.

Maalämpöjärjestelmän käyttämän sähköenergian tarvetta voidaan pienentää ammattitaitoisen mitoituksen avulla. Asiakkaan ei siis kannata maalämpötilausta tehdessään katsoa vain maalämpöpaketin hintaa, vaan huomioida myös yrityksen kokemus ja ammattitaito, jotta maalämmöllä voitaisiin saavuttaa parhaat säästöt.

Asiakkaamme voi hakea kauttamme rahoitusta maalämpöhankkeeseen. Rahoitusvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme Rahoitus OP:lta ja Rahoitus Santanderilta. Valtiolta saa tukea maalämmön hankintaan sähkölämmityksen tilalle kotitalousvähennyksen tai ARAn iäkkäille ja vammaisille henkilöille suunnatun korjausavustuksen muodossa.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä henkilöä kohti on 2 250 euroa vuodessa (vuonna 2023). Kahden veronmaksajan taloudessa vähennystä voi saada siis yhteensä 4 500 euroa. Kotitalousvähennys tukee erityisesti maalämpöön siirtymistä, sillä maalämpöhankkeeseen kuuluu paljon vähennyskelpoisia töitä.

Tran-Nguyenin pariskunta Elina ja Laurent Tran-Nguyen

Asiakkaan kokemus: Maalämmöllä 80 prosentin säästöt lämmityskuluihin

Elina ja Laurent Tran-Nguyen vaihtoivat varaavan sähkölämmityksen maalämpöön. Lämmityskulut putosivat murto-osaan entisestä, ja lämmitys on entistä huolettomampi.

Lue lisää

Maalämmön asentaminen suorasähkötaloon

Maalämpö vaatii vesikiertoisen lämmönjakotavan, jota suorasähkötalossa ei ole. Vesikiertoinen lämmönjako voidaan toteuttaa asentamalla rakennukseen joko vesikiertoinen patteriverkosto, vesikiertoinen lattialämmitys tai puhallinkonvektori. Vesikiertoiseen lämmitystapaan voidaan siirtyä myös osittain tai vaiheittain asiakkaan toiveiden mukaisesti. Joihinkin tiloihin voidaan jättää sähköpattereita lisälämmönlähteiksi ja asentaa vesikiertoinen lämmitys vain osaan talosta.

Asennamme vesikiertoisen lattialämmityksen saneerauskohteeseen tyypillisesti uivana lattiana. Uiva lattia on solumainen EPS-levy, johon lattialämmitysputkisto upotetaan. Lattian vanha pintamateriaali puretaan pois, ja uiva lattia asennetaan vanhan lattiarakenteen päälle. Lattian pinta nousee levyn paksuudesta ja valitusta pintamateriaalista riippuen ainoastaan 14, 18 tai 36 mm. Jos lattian pinnan ei haluta nousevan lainkaan, voimme asentaa lattialämmitysputkiston myös uriin, jotka asiakkaamme on teettänyt betoniin.

Maalämmön ja lattialämmityksen asentaminen kannattaa, sillä tuloksena on energiataloudellinen talo, jonka asumismukavuus nousee tasaisen lämpimien lattioiden myötä aivan uudelle tasolle. Uivan lattian ansiosta myös kodin äänieristys paranee. Käytämme vesikiertoisen lattialämmityksen asennuksessa Thermotechin laadukkaita tuotteita.

Kun suorasähkölämmitys vaihdetaan maalämpöön, lämmönjakoverkostoksi voidaan asentaa vesikiertoinen lattialämmitys, patteriverkosto tai puhallinkonvektori.

Suorasähkötaloon asennetaan vesikiertoinen lämmönjako.

Maalämpöjärjestelmä toimii varsin hyvällä hyötysuhteella myös vesikiertoisen patteriverkoston kanssa, kun pattereiden lämpöä luovuttava pinta-ala on mahdollisimman suuri. Mitoitamme ja asennamme maalämpöjärjestelmään parhaiten sopivan patteriverkoston läpivienteineen laadukkaana kokonaispalveluna. Lue lisää patteriverkoston asentamisesta täältä.

Suorasähkölämmityksen vaihtaminen maalämpöön lisää asumisviihtyvyyttä. Sähköpatterit ovat tavallisesti pinta-alaltaan pieniä ja niiden lämpötila on hyvin korkea, mikä kuivattaa huoneilmaa. Vesikiertoiseen lämmitykseen siirtyminen tekee lämmöstä tasaisemman ja huoneilmasta miellyttävämmän. Myös paloturvallisuus paranee, kun sähköpattereista voidaan luopua.

Vuokko ja Paavo Väyrynen Vuokko ja Paavo Väyrynen

Asiakkaan kokemus: Maalämpö suorasähkön tilalle rintamamiestaloon

Vuokko ja Paavo Väyrysen Tuusulassa sijaitsevan rintamamiestalon suorasähkölämmitys vaihdettiin maalämpöön. Talon keittiöön asennettiin vesikiertoinen lattialämmitys ja olohuoneeseen kaksi vesikiertoista patteria. Kellarikerrokseen asennettiin puhallinkonvektori.

Lue lisää

Maalämmön asentaminen varaavan sähkölämmityksen tilalle

Kun sähkölämmitteisessä talossa on valmiina vesikiertoinen lämmönjako, maalämpöön siirtyminen on helppoa. Olemassaoleva patteriverkosto sopii tavallisesti hyvin käytettäväksi maalämmön yhteydessä. Jos patterit halutaan uusia, asennamme myös uuden patteriverkoston, joka on suunniteltu toimimaan hyvällä hyötysuhteella lämpöpumpun kanssa.

Maalämpökaivolle haetaan toimenpidelupa, jonka saamisen jälkeen kaivo porataan ja vaakaputkisto kaivolta talon lämmönjakohuoneeseen asennetaan. Puramme vanhan lämmitysjärjestelmän ja asennamme maalämpölaitteiston tavallisesti 1–2 työpäivässä. Talossa, jossa on patteriverkosto, on suositeltavaa asentaa maalämpöpumpun rinnalle erillinen puskurivaraaja.

Yösähkövaraajan poistaminen vapauttaa taloon tilaa, joka voidaan ottaa hyötykäyttöön. Puramme isotkin yösähkövaraajat tehokkaasti ja turvallisesti. Yösähkövaraaja puretaan polttoleikkauksella, mitä ennen lämmönjakotilan ovet ja ikkunat eristetään, jotta savua tai pölyä ei pääse leviämään muihin tiloihin.

Maalämmön asennustöiden jälkeen lämmönjakoverkosto säädetään tarvittaessa uudelleen, minkä avulla varmistetaan järjestelmän toiminta parhaalla hyötysuhteella. Maalämpötaloissa lämpö riittää hyvin kovimmillakin pakkasilla. Mitoitamme myös lämminvesivaraajien tilavuuden asukkaiden käyttötarpeen mukaan. Lämpimän käyttöveden riittävyydestä ei tarvitse sen jälkeen huolehtia.

Pariskunta Keski-Oja Mervi ja Reijo Keski-Oja

Asiakkaan kokemus: Varaavasta sähkölämmityksestä maalämpöön

Mervi ja Reijo Keski-Oja saivat melkoisen varastotilan käyttöön, kun neljän kuution yösähkövaraaja purettiin maalämmön tieltä. Lämmityskulut putosivat kolmasosaan, ja lämmintä käyttövettä on riittänyt joka tilanteessa.

Lue lisää

Sähkölämmityksen vaihtaminen maalämpöön on ympäristöteko

Sähkölämmityksen vaihtaminen maalämpöön on merkittävä ympäristöteko. Kun sähkölämmitys vaihdetaan maalämpöön, rakennuksen hiilidioksidipäästöt laskevat noin 70 % entiseen lämmitysjärjestelmään verrattuna.

Sähkölämmityksessä energiaa kuluu merkittävästi hukkaan jo ennen kuin sähköenergia on käytettävissä rakennuksessa. Kun sähköntuotanto tapahtuu esimerkiksi kaukolämpölaitoksessa, lämpöenergia muunnetaan ensin sähköenergiaksi. Jo tuolloin, samoin kuin sähkön siirron aikana, tapahtuu hävikkiä, mitä ei ole otettu lainkaan huomioon lämmityssähkön hiilidioksidipäästöjä arvioitaessa.

Mikäli maalämpöön siirtyjä haluaa pienentää asumisen hiilijalanjälkeä edelleen, hänen kannattaa solmia sähkösopimus sellaisen energiantuottajan kanssa, joka käyttää energiantuotannossa uusiutuvaa energiaa, kuten vesi- tai tuulivoimaa.

Vinkkejä talon sähköenergian säästöön saa esimerkiksi Motivan sivuilta. Sähkönkulutuksen vähentämisessä ei ole kyse ainoastaan ympäristönsuojelusta, vaan sillä voi saavuttaa suuret taloudelliset säästöt vuosien mittaan.

Sähköntuotannon ilmastovaikutukset Suomessa

Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat Suomessa noin 270 g/kWh. Talvella joudutaan kuitenkin käyttämään varavoimaloita, jotka käyttävät sähköntuotannossa fossiilisia polttoaineita. Kun tämä otetaan huomioon, sähkölämmityksen hiilidioksidipäästöt nousevat Suomessa lukemaan 400 g/kWh.

Maalämmön käyttöön tarvitaan murto-osa sähkölämmityksen vaatimasta sähköstä, joten maalämpöön vaihtaminen vähentää merkittävästi lämmityksen hiilidioksidipäästöjä.

Sähköntuotanto aiheuttaa merkittäviä hiilidioksidipäästöjä Suomessakin.
Kokemuksia maalämmöstä omakotitalossa

Asiakkaidemme kokemuksia: Maalämpöön vaihtaminen omakotitalossa

Lue, millaisia kokemuksia asiakkaillamme on kodin lämmityksen vaihtamisesta maalämpöön! Asiakkaillemme on kertynyt säästöjä lämmityskustannuksissa jopa yli 70 %, ja huoleton lämmitysmuoto on tuonut lisää vapaa-aikaa.

Lue lisää