Maaviileä

Pyydä tarjous

Mitä on maaviileä?

Kesällä maalämpöjärjestelmää voidaan hyödyntää myös rakennusten jäähdyttämisessä maaviileän avulla. Kesäisin maa- ja kallioperä ovat viileämmät kuin ulkoilma. Silloin energiakaivosta tuleva lämmönkeruuneste voidaan ohjata erillisen kiertovesipumpun avulla rakennuksen viilennysputkistoa pitkin maaviileän puhallinkonvektoriin.

HubSpot Video

Video: Miten maaviileä toimii?

Maaviileä on ekologinen ja käyttökustannuksiltaan edullinen tapa jäähdyttää sisäilmaa. Katso videolta, miten maaviileä toimii!

Puhallinkonvektorin lämmönsiirtimessä lämmönkeruunesteeseen siirtyy huoneilmasta lämpöä, jolloin huoneilma jäähtyy. Lämmönkeruuneste kuljettaa ylimääräisen lämmön energiakaivoon tai se voidaan hyödyntää käyttöveden lämmityksessä. Huoneilmasta maaperään johdettu ylijäämälämpö parantaa maalämpöpumpun hyötysuhdetta ja näin myös vähentää talvikauden sähkönkulutusta ja lämmityskustannuksia.

Lämpökaivosta kerättävä maaviileä on ympäristöystävällinen ja käyttökustannuksiltaan huomattavan edullinen tapa sisäilman jäähdyttämiseen. Maaviileälaitteisto voidaan asentaa, kun maalämpöjärjestelmän lämmönlähteenä on riittävän syvä energiakaivo. Vesistö- ja maapiiri lämmönlähteinä eivät sovellu maaviileän käyttöön, sillä niistä ei saada kesällä tarpeeksi jäähdytysenergiaa.

Jäähdyttäessään huoneilmaa puhallinkonvektori kerää talteen lämpöä huoneilmasta ja ohjaa sen takaisin maaperään. Seuraavalla lämmityskaudella maaperään kertynyttä lämpöä voidaan hyödyntää jälleen lämmityksessä, jolloin lämmitys on entistäkin energiatehokkaampaa.

Maaviileän puhallinkonvektori

Maaviileää voidaan käyttää sekä asemakaava- että haja-asutusalueella. Kaukojäähdytykseen verrattuna tämä on huomattava etu, sillä jakeluverkoston ulottaminen haja-asutusalueelle tai paksujen putkien ja suurien vesivirtojen asentaminen tiiviisti rakennetuille alueille saattavat asettaa sekä taloudellisia että käytännöllisiä haasteita.

Maaviileää voidaan hyödyntää sekä omakotitaloissa että suurissa kiinteistöissä. Liikekiinteistöissä jäähdytysenergian ja -tehon tarve voi olla jopa verrattavissa kiinteistön lämmitysenergian ja -tehon tarpeeseen. Tämän takia lämmityksen ja jäähdytyksen yhdistäminen maalämmöllä on liikekiinteistöissä ylivoimainen ratkaisu.

Maaviileä liikekiinteistöön

Liikekiinteistöjen jäähdytyksen tarve on tavallisesti suuri. Usein jäähdytysenergian tarve vastaa lähes rakennuksen lämmitysenergian kulutusta. Maalämmön hyvä puoli liikekiinteistön lämmitysratkaisuna on, että maalämpöjärjestelmään on mahdollista yhdistää jäähdytysjärjestelmä, joka toimii maaviileän avulla. Maalämpöjärjestelmä hyödyntää peruskallion lämpötilaa, joka on Etelä-Suomessa noin +8 astetta. Liikekiinteistön energiakaivot käyttävät tätä lämpöä lämmityskauden aikana lämmitysenergian lähteenä ja muulloin tarvittaessa maaviileän lähteenä.

Jäähdyttäminen maaviileän avulla eli vapaajäähdytys ei edellytä lämpöpumpun kompressorin käyttöä, vaan siihen tarvitaan ainoastaan kiertovesipumppuja. Pumput kierrättävät lämmönkeruunestettä energiakaivojen ja ilmanvaihtokoneen tai puhallinkonvektorien välillä. Viileä lämmönkeruuneste kulkee ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatterin tai puhallinkonvektorin läpi jäähdyttäen sisäilmaa. Sitten keruuneste palaa jälleen energiakaivojen keruuputkistoon. Energiakaivoihin kerätty lämpöenergia hyödynnetään talvella rakennuksen lämmitykseen. Lämmitys toimii sitä paremmalla hyötysuhteella, mitä korkeampi energiakaivojen lämpötila on.

Maaviileä on erinomainen jäähdytysratkaisu liike- ja toimistotiloihin.

Liikekiinteistön energiakaivoista saa sekä lämmön että viilennyksen rakennukseen. Lämmityksen ja viilennyksen yhdistäminen kokonaisuudeksi tekee maalämpö- ja maaviileäjärjestelmästä ylivoimaisen ratkaisun liikekiinteistölle.

Liikekiinteistön jäähdytys maaviileällä on hyvin energiataloudellista. Esimerkiksi 400 watin pumpputeholla on mahdollista saada jopa 20 kilowatin jäähdytysteho. Saatu jäähdytysteho voi siis olla 50-kertainen kiertovesipumppujen käyttämiseen tarvittavaan sähkötehoon verrattuna.

Mahdollisuus yhdistää lämmitys ja viilennys kokonaisuudeksi tekee maalämpöjärjestelmästä liikekiinteistölle erinomaisen ratkaisun. Millään muulla jäähdytys- ja lämmitystavalla ei ole mahdollista säästää vastaavia määriä ostoenergiaa. Sekä liikekiinteistöön sijoitetun pääoman tuotto sekä kiinteistön arvo nousevat maalämpöinvestoinnin ansiosta.

Lauttasaaren Pienteollisuustalo

Lauttasaaren Pienteollisuustalo hyödyntää toimistotilojen jäähdytyksessä maaviileää

Lauttasaaren pienteollisuustalo vaihtoi lämmitysjärjestelmänsä kaukolämmöstä maalämpöön. Maalämmön lisäksi rakennukseen asennettiin poistoilman lämmöntalteenotto sekä maaviileäjäähdytys.

Lue lisää
Maalämpöopas kiinteistöille

Maalämpöopas kiinteistöille

Suuremmille kiinteistöille suunnattu maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin kulusta.

Lataa ilmainen opas

Maaviileä kerrostaloon

Helteisten kesien yleistyessä yhä useampaan kerrostaloon asennetaan viilennysjärjestelmä. Ekologinen ja taloudellinen maaviileä on erinomainen viilennysratkaisu kerrostaloon. Uuteen kerrostaloon maaviileä kannattaa asentaa jo rakennusvaiheessa, mutta myös maaviileän jälkiasennukset kerrostaloihin ovat mahdollisia. Usein taloyhtiö päättää asennuttaa taloon viilennysputkiston, ja kunkin asunnon omistajan päätettäväksi jätetään, haluaako hän hankkia puhallinkonvektorin omaan asuntoonsa.

HubSpot Video

Video: Maaviileä kerrostalossa

Kerrostaloasuntojen sisäilman jäähdyttämisessä voidaan hyödyntää maaviileää. Katso animaatio maaviileän toiminnasta!

Maaviileä on erityisen hyvä ratkaisu kerrostaloon, jonka kaikissa asunnoissa ei ole parvekkeita tai jonka viilennysjärjestelmän ei haluta näkyvän rakennuksen ulkopuolella. Maaviileäjäähdytykseen tarvittava viilennysputkiston runko voidaan asentaa talon porraskäytävään. Asuntoihin asennetaan haluttu määrä puhallinkonvektoreita sekä viilennyksen säätölaitteita. Puhallinkonvektoreilta johdetaan tiivistymisvesi viemäriverkkoon, esimerkiksi kylpyhuoneen pesukonepoistoon tai pesualtaan alle.

Jari Kajas Hallituksen puheenjohtaja

Töölöläiseen kerrostaloon asennettiin jälkikäteen maaviileäjäähdytys

As Oy Kivelänkatu 1 b vaihtoi lämmitysjärjestelmänsä kaukolämmöstä maalämpöön. Tarkat säästölaskelmat osoittivat maalämmön olevan kaukolämpöä edullisempi vaihtoehto. Urakoitsijan valintaan vaikuttivat Tom Allen Seneran edulliset ja kokonaisvaltaiset suunnitelmat. Taloon asennettiin jälkikäteen myös maaviileäjäähdytys. 

Lue lisää
Maalämpöopas uuteen kotiin

Maalämpöopas uuteen kotiin

Maalämpö on uusien talojen suosituin lämmitysmuoto. Lue oppaastamme, miten asennetaan maalämpö uuteen kotiin.

Lataa ilmainen opas

Maaviileä omakotitaloon

Maaviileä on käyttökustannuksiltaan edullinen ja ympäristöystävällinen omakotitalon viilennysratkaisu. Helpointa ja edullisinta on asentaa maaviileä omakotitaloon rakennusvaiheessa samalla, kun taloon asennetaan maalämpö. Maaviileän käyttöönotto on mahdollista myös silloin, kun rakennukseen vaihdetaan maalämpö entisen lämmitysmuodon tilalle. Maaviileä on järkevintä asentaa samaan aikaan maalämmön kanssa.

Asiantuntijamme kartoittaa, mikä on kokonaisuutena arvioiden paras viilennysratkaisu omakotitaloon. Joskus päädytään toteuttamaan viilennys maaviileän sijaan esimerkiksi ilmalämpöpumpulla. Toteutamme myös nämä viilennysratkaisut. Maaviileäjärjestelmän asennus kestää yleensä 1–3 päivää kohteesta riippuen.

Maaviileälaitteisto on pitkäikäinen, sillä siinä on vain vähän liikkuvia osia. Puhallinkonvektori ei myöskään juuri vaadi huoltoa, ja sen voi puhdistaa itse. Viilennyksestä aiheutuvat käyttökustannukset koostuvat puhallinkonvektorin ja kiertovesipumpun sähkönkulutuksesta. Yksi puhallinkonvektori kuluttaa sähköä suurin piirtein yhden pöytätuulettimen verran. Vähäisen sähkönkulutuksen ansiosta maaviileän käytöstä ei koidu juurikaan ylimääräisiä kuluja tai hiilidioksidipäästöjä.

Kai ja Päivi Lempiäinen

Maalämpö ja maaviileä uudessa omakotitalossa Nurmijärven Lepsämässä

Kai ja Päivi Lempiäisen rakennuttamaan uuteen hirsitaloon asennettiin maalämpö- ja maaviileäjärjestelmä. Lempiäiset ovat kokeneet maaviileän korvaamattomana investointina helteisinä kesäpäivinä. 

Lue lisää
Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Omakotitalon lämmityksen vaihtajan maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin vaiheista.

Lataa ilmainen opas