Maaviileä

Pyydä tarjous

Mitä on maaviileä?

Kesällä maalämpöjärjestelmää voidaan hyödyntää myös rakennusten jäähdyttämisessä maaviileän avulla. Kesäisin maa- ja kallioperä ovat viileämmät kuin ulkoilma. Silloin energiakaivosta tuleva lämmönkeruuneste voidaan ohjata erillisen kiertovesipumpun avulla rakennuksen viilennysputkistoa pitkin maaviileän puhallinkonvektoriin.

Asennamme maaviileää uusiin omakotitaloihin, saneerattaviin ja uusiin taloyhtiöihin sekä liikekiinteistöihin. Saneerattaviin omakotitaloihin suosittelemme jäähdytystä muilla jäähdytystavoilla, kuten ilmalämpöpumpulla.

Video: Miten maaviileä toimii?

Maaviileällä jäähdyttäminen on mahdollista, kun maalämpöjärjestelmässä on riittävän syvä energiakaivo. Maaviileän hyödyntämiseen tarvitaan viilennysputkisto ja puhallinkonvektori. Katso animaatio maaviileän toiminnasta!

Puhallinkonvektorin lämmönsiirtimessä lämmönkeruunesteeseen siirtyy huoneilmasta lämpöä, jolloin huoneilma jäähtyy. Lämmönkeruuneste kuljettaa ylimääräisen lämmön energiakaivoon tai se voidaan hyödyntää käyttöveden lämmityksessä. Huoneilmasta maaperään johdettu ylijäämälämpö parantaa maalämpöpumpun hyötysuhdetta ja näin myös vähentää talvikauden sähkönkulutusta ja lämmityskustannuksia.

Lämpökaivosta kerättävä maaviileä on ympäristöystävällinen ja käyttökustannuksiltaan huomattavan edullinen tapa sisäilman jäähdyttämiseen. Maaviileälaitteisto voidaan asentaa, kun maalämpöjärjestelmän lämmönlähteenä on riittävän syvä energiakaivo. Vesistöpiiri ja vaakatasoinen maapiiri lämmönlähteinä eivät sovellu maaviileän käyttöön, sillä niistä ei saada kesällä tarpeeksi jäähdytysenergiaa.

Jäähdyttäessään huoneilmaa puhallinkonvektori kerää talteen lämpöä huoneilmasta ja ohjaa sen takaisin maaperään. Seuraavalla lämmityskaudella maaperään kertynyttä lämpöä voidaan hyödyntää jälleen lämmityksessä, jolloin lämmitys on entistäkin energiatehokkaampaa.

Maaviileän puhallinkonvektori

Maaviileää voidaan käyttää sekä asemakaava- että haja-asutusalueella. Kaukojäähdytykseen verrattuna tämä on huomattava etu, sillä jakeluverkoston ulottaminen haja-asutusalueelle tai paksujen putkien ja suurien vesivirtojen asentaminen tiiviisti rakennetuille alueille saattavat asettaa sekä taloudellisia että käytännöllisiä haasteita.

Maaviileää voidaan hyödyntää sekä omakotitaloissa että suurissa kiinteistöissä. Liikekiinteistöissä jäähdytysenergian ja -tehon tarve voi olla jopa verrattavissa kiinteistön lämmitysenergian ja -tehon tarpeeseen. Tämän takia lämmityksen ja jäähdytyksen yhdistäminen maalämmöllä on liikekiinteistöissä ylivoimainen ratkaisu.

Maaviileä liikekiinteistöön

Liikekiinteistöjen jäähdytyksen tarve on tavallisesti suuri. Usein jäähdytysenergian tarve vastaa lähes rakennuksen lämmitysenergian kulutusta. Maalämmön hyvä puoli liikekiinteistön lämmitysratkaisuna on, että maalämpöjärjestelmään on mahdollista yhdistää jäähdytysjärjestelmä, joka toimii maaviileän avulla. Maalämpöjärjestelmä hyödyntää peruskallion lämpötilaa, joka on Etelä-Suomessa noin +8 astetta. Liikekiinteistön energiakaivot käyttävät tätä lämpöä lämmityskauden aikana lämmitysenergian lähteenä ja muulloin tarvittaessa maaviileän lähteenä.

Jäähdyttäminen maaviileän avulla eli vapaajäähdytys ei edellytä lämpöpumpun kompressorin käyttöä, vaan siihen tarvitaan ainoastaan kiertovesipumppuja. Pumput kierrättävät lämmönkeruunestettä energiakaivojen ja ilmanvaihtokoneen tai puhallinkonvektorien välillä. Viileä lämmönkeruuneste kulkee ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatterin tai puhallinkonvektorin läpi jäähdyttäen sisäilmaa. Sitten keruuneste palaa jälleen energiakaivojen keruuputkistoon. Energiakaivoihin kerätty lämpöenergia hyödynnetään talvella rakennuksen lämmitykseen. Lämmitys toimii sitä paremmalla hyötysuhteella, mitä korkeampi energiakaivojen lämpötila on.

Maaviileä on erinomainen jäähdytysratkaisu liike- ja toimistotiloihin.

Liikekiinteistön energiakaivoista saa sekä lämmön että viilennyksen rakennukseen. Lämmityksen ja viilennyksen yhdistäminen kokonaisuudeksi tekee maalämpö- ja maaviileäjärjestelmästä ylivoimaisen ratkaisun liikekiinteistölle.

Liikekiinteistön jäähdytys maaviileällä on hyvin energiataloudellista. Esimerkiksi 400 watin pumpputeholla on mahdollista saada jopa 20 kilowatin jäähdytysteho. Saatu jäähdytysteho voi siis olla 50-kertainen kiertovesipumppujen käyttämiseen tarvittavaan sähkötehoon verrattuna.

Mahdollisuus yhdistää lämmitys ja viilennys kokonaisuudeksi tekee maalämpöjärjestelmästä liikekiinteistölle erinomaisen ratkaisun. Millään muulla jäähdytys- ja lämmitystavalla ei ole mahdollista säästää vastaavia määriä ostoenergiaa. Sekä liikekiinteistöön sijoitetun pääoman tuotto sekä kiinteistön arvo nousevat maalämpöinvestoinnin ansiosta.

Lauttasaaren Pienteollisuustalo Lauttasaaren Pienteollisuustalo

Lauttasaaren Pienteollisuustalo hyödyntää toimistotilojen jäähdytyksessä maaviileää

Lauttasaaren pienteollisuustalo vaihtoi lämmitysjärjestelmänsä kaukolämmöstä maalämpöön. Maalämmön lisäksi rakennukseen asennettiin poistoilman lämmöntalteenotto sekä maaviileäjäähdytys.

Lue lisää
Maalämpöopas kiinteistöille

Maalämpöopas kiinteistöille

Suuremmille kiinteistöille suunnattu maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin kulusta.

Lataa ilmainen opas

Maaviileä kerrostaloon

Helteisten kesien yleistyessä yhä useampaan kerrostaloon asennetaan viilennysjärjestelmä. Ekologinen ja taloudellinen maaviileä on erinomainen viilennysratkaisu kerrostaloon. Uuteen kerrostaloon maaviileä kannattaa asentaa jo rakennusvaiheessa, mutta myös maaviileän jälkiasennukset kerrostaloihin ovat mahdollisia. Usein taloyhtiö päättää asennuttaa taloon viilennysputkiston, ja kunkin asunnon omistajan päätettäväksi jätetään, haluaako hän hankkia puhallinkonvektorin omaan asuntoonsa.

Video: Maaviileä kerrostalossa

Kerrostaloasuntojen sisäilman jäähdyttämisessä voidaan hyödyntää maaviileää. Katso animaatio maaviileän toiminnasta!

Maaviileä on erityisen hyvä ratkaisu kerrostaloon, jonka kaikissa asunnoissa ei ole parvekkeita tai jonka viilennysjärjestelmän ei haluta näkyvän rakennuksen ulkopuolella. Maaviileäjäähdytykseen tarvittava viilennysputkiston runko voidaan asentaa talon porraskäytävään. Asuntoihin asennetaan haluttu määrä puhallinkonvektoreita sekä viilennyksen säätölaitteita. Puhallinkonvektoreilta johdetaan tiivistymisvesi viemäriverkkoon, esimerkiksi kylpyhuoneen pesukonepoistoon tai pesualtaan alle.

Taloyhtiö maalämpöön Helsinki Jari Kajas Hallituksen puheenjohtaja

Töölöläiseen kerrostaloon asennettiin jälkikäteen maaviileäjäähdytys

As Oy Kivelänkatu 1 b vaihtoi lämmitysjärjestelmänsä kaukolämmöstä maalämpöön. Tarkat säästölaskelmat osoittivat maalämmön olevan kaukolämpöä edullisempi vaihtoehto. Urakoitsijan valintaan vaikuttivat Tom Allen Seneran edulliset ja kokonaisvaltaiset suunnitelmat. Taloon asennettiin jälkikäteen myös maaviileäjäähdytys. 

Lue lisää
Maalämpöopas uuteen kotiin

Maalämpöopas uuteen kotiin

Maalämpö on uusien talojen suosituin lämmitysmuoto. Lue oppaastamme, miten asennetaan maalämpö uuteen kotiin.

Lataa ilmainen opas

Maaviileä uuteen omakotitaloon

Maaviileä on käyttökustannuksiltaan edullinen ja ympäristöystävällinen omakotitalon viilennysratkaisu. Koska maaviileäjäähdytys vaatii viilennysputkiston asentamista, on helpointa ja edullisinta asentaa maaviileä omakotitaloon jo rakennusvaiheessa samalla, kun taloon asennetaan maalämpö. Maaviileäjärjestelmän asennus kestää yleensä 1–3 päivää kohteesta riippuen.

Maaviileälaitteisto on pitkäikäinen, sillä siinä on vain vähän liikkuvia osia. Puhallinkonvektori ei myöskään juuri vaadi huoltoa, ja sen voi puhdistaa itse. Viilennyksestä aiheutuvat käyttökustannukset koostuvat puhallinkonvektorin ja kiertovesipumpun sähkönkulutuksesta. Yksi puhallinkonvektori kuluttaa sähköä suurin piirtein yhden pöytätuulettimen verran. Vähäisen sähkönkulutuksen ansiosta maaviileän käytöstä ei koidu juurikaan ylimääräisiä kuluja tai hiilidioksidipäästöjä.

Kai ja Päivi Lempiäinen Kai ja Päivi Lempiäinen

Maalämpö ja maaviileä uudessa omakotitalossa Nurmijärven Lepsämässä

Kai ja Päivi Lempiäisen rakennuttamaan uuteen hirsitaloon asennettiin maalämpö- ja maaviileäjärjestelmä. Lempiäiset ovat kokeneet maaviileän korvaamattomana investointina helteisinä kesäpäivinä. 

Lue lisää
Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Omakotitalon lämmityksen vaihtajan maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin vaiheista.

Lataa ilmainen opas

Viilennys saneerattavaan omakotitaloon

Saneerattavan omakotitalon viilennys on tavallisesti järkevintä toteuttaa ilmalämpöpumpulla. Maaviileän käyttöönotto vaatii viilennysputkiston asentamisen taloon, mikä on helppoa toteuttaa uudisrakennuksessa, mutta on saneerattavassa talossa huomattavasti suurempi toimenpide kuin ilmalämpöpumpun asennus. Ilmalämpöpumpun asentaminen on saneerattavassa omakotitalossa  kustannuksiltaan edullisempi ratkaisu. Sisätilojen jäähdytys ilmalämpöpumpulla on tehokasta, taloudellista ja ympäristöystävällistä.

Ilmalämpöpumpun asennustyöt ovat kotitalousvähennyskelpoisia. Asentaminen on luvanvaraista toimintaa. Tom Allen Senera voi ehdottaa luotettavaa asennusyritystä viilennystä tarvitsevalle omakotiasiakkaalleen.

Viilennyksen kustannukset ilmalämpöpumpulla ovat varsin maltilliset, sillä ilmalämpöpumppu toimii jäähdytyskäytössä pienemmällä sähköteholla kuin lämmityksessä. Kesällä ilmalämpöpumpun käyttäminen omakotitalon viilennykseen kuluttaa sähköä arviolta 100–500 kWh ja kustannukset sijoittuvat tavallisesti reilun kymmenen euron ja muutaman kymmenen euron välille. Sähkön kulutukseen vaikuttavat omakotitalon koko sekä asukkaiden käyttötottumukset. Kustannuksiin vaikuttaa luonnollisesti myös asukkaan energiantuottajan kanssa sopima sähkön hinta.

Jäähdytys ilmalämpöpumpulla

Ilmalämpöpumppu jäähdyttää tehokkaasti ja ekologisesti. Sen asennus ei vaadi laajoja putkivetoja.

Ilmalämpöpumpun sähkönkulutusta viilennyksessä voi pienentää muutamalla yksinkertaisella keinolla. Jäähdytys kannattaa laittaa pois päältä kotoa poistuttaessa. Kotona ollessa viilennyksen lämpötila on järkevä asettaa noin 24–26 asteeseen, mikä tuntuu useimmista miellyttävältä sisäilman lämpötilalta kesäaikana. Kun ulkona on hellettä, tuntuu jo pari astetta viileämpi sisäilma huomattavasti ulkoilmaa vilpoisammalta. Jos haluaa, että kotona on viileää heti sinne palatessa, voi lämpöpumpun lämpötilan säätää poissaolon ajaksi noin 26–27 asteeseen ja pudottaa lämpötilaa hieman kotiin palatessa.

Ilmalämpöpumpun käyttö on huoletonta, mutta laite vaatii kuitenkin säännöllisiä, pieniä huoltotoimia. Sisäyksikön ilmansuodattimet kannattaa imuroida minimissään kerran kuukaudessa. Kesällä viilennyskäytössä ilmalämpöpumpun kondenssivesi tulee sisäyksiköltä, jolloin on tarkistettava, että vesi pääsee poistumaan esteettä. Jos ilmalämpöpumppua käytetään talvella, on tarkistettava, että kondenssivesi poistuu ulkoyksiköstä normaalisti, jotta ei synny jäätymisriskiä. Syksyllä ulkoyksikön takaritilästä kannattaa poistaa puista pudonneet lehdet, sillä ne estävät ilman kulkua. Mikäli laitteella on takana jo pidempi käyttöaika, kannattaa tilata ammattilaiselta ilmalämpöpumpun perusteellinen puhdistus.

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö on hyvä sijoittaa niin, että se saa suojaa sateelta sekä tuulen tuomalta lumelta ja rännältä, mutta siihen tulisi kuitenkin päästä helposti käsiksi. Sisäyksikkö asennetaan paikkaan, josta ilma pääsee kulkemaan mahdollisimman vapaasti. Kaksikerroksisessa talossa hyvä sijoituspaikka voi olla esimerkiksi sellainen, mistä ilma pääsee nousemaan myös yläkerrokseen.