Maalämpö Espoo

Pyydä tarjous

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin maalämpö- tai
LTO-projekteistamme espoossa

Pertti Törmä

Hallituksen puheenjohtaja

Maalämpö ja poistoilman lämmön talteenotto

As Oy Koivunvesa Espoon Pohjois-Tapiolassa asensi maalämmön ja poistoilman lämmön talteenoton kaukolämpöjärjestelmän rinnalle. Taloyhtiön osakkaat halusivat ryhtyä mahdollisimman omavaraisiksi lämmöntuotannossa ja ottaa hukkalämmön hyötykäyttöön. 

Lars Räihä

Hallituksen puheenjohtaja

Poistoilman lämmön talteenotto kaukolämmön rinnalle

As Oy Vihermäki Espoossa asennutti poistoilman LTO:n kaukolämmön rinnalle samalla, kun taloyhtiössä suoritettiin linjasaneeraus. Kahden urakan yhdistäminen osoittautui toimivaksi ratkaisuksi.

As Oy Juurivaara

Öljylämmityksestä maalämpöön

As Oy Juurivaara Espoon Rastaalassa vaihtoi öljylämmityksen edullisempaan ja ekologisempaan lämmitysmuotoon, maalämpöön. Samalla patterit vaihdettiin, ja asunnoissa on nyt tasaisempi lämpö, kertoo hallituksen puheenjohtaja Paavo Åvist.

Kari Tuusvuori

Omakotitalon rakentaja

Maalämpö uuteen omakotitaloon

Kari Tuusvuori ja Johanna Sarén-Tuusvuori harkitsivat uuteen omakotitaloonsa Espoossa joko kaukolämpöä tai maalämpöä. Pariskunta valitsi maalämmön edullisempien lämmityskustannusten takia. Hankintakustannustenkaan osalta hintaero ei ollut merkittävä.

Espoonkartanon siipirakennus

Maalämpö 1800-luvun rakennukseen

Espoonkartanon siipirakennukseen asennettiin maalämpö osana muita kunnostustöitä. Asuinkäytössä oleva rakennus on peräisin 1800-luvulta.

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen espoossa

Espoossa energiakaivon eli lämpökaivon poraamista varten tulee ennen hankkeen aloittamista hakea rakennusvalvonnasta toimenpidelupaa. Uudiskohteen tai jonkin muun luvanvaraisen hankkeen yhteydessä porattavaa lämpökaivoa varten tarvittava lupa haetaan rakennusluvan yhteydessä. Voit tilata halutessasi toimenpideluvan hakemisen vaivattomasti Tom Allen Seneran koulutetuilta lupa-asiantuntijoilta.

Toimenpidelupaa voi hakea joko kiinteistön omistaja, haltija tai valtakirjalla valtuutettu henkilö. Hakemuksen voi jättää joko paperisena tai sähköisesti lupapalvelun kautta. Sähköisen palvelun kautta hakiessa tulee kaikki tarvittavat liitteet liittää hakemukseen tiedostoina. Espoossa toimenpidelupahakemukseen on aina nimettävä hankkeen pääsuunnittelija, jolla on riittävästi alan asiantuntemusta sekä kokemusta. Maalämpökaivon eli energiakaivon sijainti, poraamisen edellytykset sekä hakemukseen tarvittavat liitteet käydään läpi pääsuunnittelijan johdolla. Lue lisää maalämmöstä täältä.

 

 

Alueesi-maalampopotentiaali-raportti2.png

Alueesi maalämpöpotentiaali

Maalämpö toimii Suomessa erinomaisesti, mutta eri alueiden välillä on kuitenkin pieniä eroja. Tarkista kuinka hyvin maalämpö soveltuu alueellesi!

 

Katso oman alueesi sopivuus maalämpöön

Toimenpidelupahakemuksen liitteet

Sähköisen palvelun kautta tehtävässä lämpökaivon toimenpidelupahakemuksessa erillistä hakulomaketta ei tarvita liitteeksi. Kaikissa toimenpidelupahakemuksissa tarvitaan aina liitteeksi maanalaisten johtojen ja putkien sijainnista tehtävä selvitys eli johtoselvitys. Sen kansilehdellä ilmoitetaan mahdollisista esteistä tai rajoitteista tontilla, jolle porakaivo aiotaan porata. Lupahakemuksen pakollinen liite on myös asemapiirros, jonka pohjana voidaan käyttää johtoselvityksen karttaa. Liitteeksi tulee laittaa myös erillinen selvitys tiettyjen vähimmäisetäisyyksien täyttymisestä.


Edellä mainittujen pakollisten liitteiden ohella toimenpidelupahakemukseen tarvitaan tapauskohtaisesti myös muita liitteitä. Omistus- ja hallintaoikeusselvitys vaaditaan, jos rakennuspaikan omistaja ei ole sama henkilö, joka on merkitty rakennusvalvonnan rekisteriin. Valtakirja tarvitaan liitteeksi, mikäli hakijana on joku muu kuin kiinteistön omistaja tai jos rakennuspaikan kaikki omistajat eivät allekirjoita hakemusta. Kun hakijana on asunto-osakeyhtiö, tulee hakemukseen liittää hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjaote sekä tarvittaessa myös valtakirja. Naapurin kirjallinen suostumus tarvitaan liitteeksi, mikäli maalämpökaivo porataan lähemmäksi kuin 7,5 metriä naapuritontin rajasta. Kun naapuritontin tai alueen omistaa Espoon kaupunki, on vähimmäisetäisyys tontin rajalta porakaivoon 4 metriä. Tätä lähemmäksi porattaessa tulee hakea suostumus Espoon kaupungin tonttiyksiköstä. Rasitetodistus tarvitaan, jos kaivo porataan vinosti siten, että se ylittää jossain kohdassa tonttien välisen rajan. Mikäli lämpökaivon porauspaikka sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, edellytetään liitteeksi ympäristökeskuksen lausunto. Kun alueella on porausrajoituksia maanalaisten rakennusten vuoksi, tarvitaan liitteeksi geotekniikkayksikön lausunto.

Hakemuksen jättäminen

Paperisen hakemuksen jättämistä varten tulee varata aika Espoon kaupungin lupainsinööreiltä. Sähköisen hakemuksen jättämiseksi ei tarvita erillistä käyntiä rakennusvalvonnassa. Hakemus liitteineen kannattaa laatia noudattaen erityistä huolellisuutta, sillä puutteellisten hakemusten käsittely ja täydentäminen viivästyttävät lupapäätöksen saamista.


Tämä sisältö on päivitetty 25.9.2016 tietojen pohjalta. Jos huomaat sisällöissä puutteita tai virheitä, lähetä viesti osoitteeseen katja.manner@tomallensenera.fi.

Kiitos!

Maalämpö- ja LTO-kohteemme espoossa