Maalämpö Vihti

Pyydä tarjous

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen kunnassa Vihti

Maalämpöjärjestelmän tarvitseman lämpökaivon toimenpidelupaa haetaan Vihdissä pääasiassa sähköisesti Lupapiste-palvelussa. Lupahakemuksessa tulee olla kaikkien rakennuspaikan haltijoiden allekirjoitukset tai hakemukseen liitetään erillinen valtakirja, jossa on haltijoiden allekirjoitukset. Yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeus tulee selvittää esimerkiksi kaupparekisteriotteella ja lisäksi tarvitaan hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjaote, josta käy ilmi päätös toimenpideluvan hakemisesta. Tom Allen Seneran lupa-asiantuntija voi hoitaa asiakkaan puolesta toimenpideluvan hakemisen valtakirjan nojalla.

Toimenpidelupahakemuksen yhteydessä tulee ilmoittaa hankkeen pääsuunnittelijaksi valitun henkilön tiedot. Nämä voidaan selvittää joko hakemuksessa tai erillisellä lomakkeella. Ilmoituksesta tulee selvitä riittävän kelpoisuuden osoittavat tiedot suunnittelijan koulutuksesta ja kokemuksesta sekä suunnittelijan suostumus kyseiseen tehtävään.

Hakemukseen tarvitaan aina piirustukset, joista käy ilmi lämpökaivon tai lämpökaivojen sijainnit sekä etäisyydet lähimpiin rajoihin ja rakennuksiin. Piirustusten kansilehdellä tulee olla kiinteistön ja pääsuunnittelijan tiedot sekä suunnittelijan allekirjoitus päiväyksellä. Rakennusvalvontaan toimitetaan piirustuksia kaksi sarjaa seläkkeillä varustettuina, mikäli hakemus jätetään paperisena versiona sähköisen hakemuksen sijaan. Lisäksi hakemukseen tulee liittää väestötietojärjestelmän RH1-lomake täytettynä. Lomakkeen löytää täältä.

Lämpökaivon toimenpidelupahakemukseen tarvitaan omistusoikeusselvitys ainoastaan silloin, jos hakijalla ei ole suoritettuna kiinteistön lainhuutoa. Tuolloin omistusoikeus voidaan osoittaa esimerkiksi kauppakirjalla, vuokrasopimuksella, esisopimuksella, lahja- tai perunkirjalla.

Naapurien kuuleminen

Kunnassa Vihti lämpökaivon eli energiakaivon toimenpidelupaa varten tulee suorittaa naapurien kuuleminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että kiinteistön rajanaapureille sekä tien toisella puolella oleville naapureille tulee tiedottaa vireille tulevasta hankkeesta. Kaikkien naapurien tulee kuitata saaneensa tiedon rakennushankkeesta. Kuulemisen jälkeen naapureilla on halutessaan vielä seitsemän päivää aikaa toimittaa mahdollinen huomautus hankkeesta kirjallisena Vihdin rakennusvalvontaan. Jos hakija suorittaa itse naapurien kuulemisen, nopeuttaa se hakemuksen käsittelyä. Kunnalta voi kuitenkin myös tilata maksullisen naapurien kuulemisen. Tätä varten tulee Vihdin rakennusvalvontaan toimittaa riittävä määrä suunnitelmia maalämpöhankkeesta. Naapurikiinteistöjen omistajatietoja ja naapuriluettelon voi tilata maanmittauslaitoksen palvelupisteistä, joiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Naapurin kuulemisen sijaan tarvitaan naapurin kirjallinen suostumus lämpökaivolle, jos lämpökaivon suositellut etäisyydet kiinteistön rajoista eivät täyty. Suositeltu etäisyys naapuritontista on 7,5 metriä. Muut etäisyydet voi tarkistaa Energiakaivo-oppaan sivulta 25. Lue lisää maalämmöstä täältä.

Rajoitukset kunnassa Vihti

Esteenä maalämpöjärjestelmän rakentamiselle voi Vihdissä olla kiinteistön sijainti I- tai II -luokan pohjavesialueella. Näille alueille maalämpökaivojen poraaminen on kielletty ympäristönsuojelumääräyksissä. Lisää tietoa kunnan Vihti pohjavesialueista on täällä. Pohjavesikartta löytyy täältä.

Kohteemme Vihdissä

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.