Maalämpö Nurmijärvi

Pyydä tarjous

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin maalämpö- tai
LTO-projekteistamme kaupungissa nurmijärvi

Mari Helenius

Tilan omistaja

Suorasähkölämmityksestä maalämpöön

Nurmijärvellä sijaitsevan hevostilan suora sähkölämmitys vaihdettiin maalämpöön. Tilan omistaja Mari Heleniuksen mukaan tiloissa on nyt aiempaa lämpimämpää ja varusteet kuivuvat nopeammin. Sähköpattereista luopumisen myötä myös paloturvallisuus on parantunut.

Alueesi-maalampopotentiaali-raportti2.png

Alueesi maalämpöpotentiaali

Maalämpö toimii Suomessa erinomaisesti, mutta eri alueiden välillä on kuitenkin pieniä eroja. Tarkista kuinka hyvin maalämpö soveltuu alueellesi!

 

Katso oman alueesi sopivuus maalämpöön

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Nurmijärvellä

Maalämpöjärjestelmän lämmönlähteenä käytetään tyypillisesti lämpökaivoa eli energiakaivoa. Lämpökaivon poraaminen edellyttää Nurmijärvellä toimenpideluvan hakemista rakennusvalvonnasta.  Toimenpidelupaa voi hakea kiinteistön omistaja tai valtakirjalla valtuutettu henkilö. Tom Allen Seneran lupa-asiantuntijat voivat hakea vaivattomasti toimenpideluvan asiakkaan puolesta valtakirjan nojalla.

 

Toimenpidelupahakemus toimitetaan liitteineen kaupungin Nurmijärvi rakennusvalvontaan ensisijaisesti sähköisen Lupapiste-palvelun kautta. Lupahakemuksessa on nimettävä maalämpöhankkeen pääsuunnittelija, jolla on riittävästi alan asiantuntemusta sekä kokemusta vastaavista urakoista. Maalämmön käyttöönoton ja lämpökaivon poraamisen kannalta keskeiset asiat sekä hakemukseen tarvittavat liitteet käydään läpi yhdessä pääsuunnittelijan kanssa.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • Selvitys lämmönkeruuputkistossa käytettävän lämmönsiirtoaineen sekä lisäaineiden määrästä ja koostumuksesta
 • Asemapiirustus (3 kpl)
 • Karttaote
 • Omistusoikeusselvitys
 • Mahdolliset muut toimenpidelupaan liittyvät asiakirjat kuten valtakirja sekä pöytäkirjaote

Asemapiirustukseen tulee merkitä lähikiinteistöjen talousvesikaivot, lämpökaivon porauskulma, jos se poikkeaa pystysuorasta sekä lämpökaivon etäisyys kiinteistön lähirajoista. Lämpökaivon eli energiakaivon minimietäisyydet lähirajoihin on määritetty Ympäristöministeriön Energiakaivo-oppaassa sivulla 25, taulukossa 1. Jos lämpökaivon etäisyys on alle 10 m naapuritontin rajasta, tulee asemapiirustukseen liittää naapurin tosite naapurin suostumuksesta.

Lämpökaivon minimisuojaetäisyydet:

 • Toinen energiakaivo 15 m
 • Kallioporakaivo 40 m
 • Rengaskaivo 20 m
 • Rakennus 3 m
 • Kiinteistön raja 7,5 m
 • Viemärit ja vesijohdot 3 m (omat putket), 5 m (muiden putket)
 • Kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistamon kaikki jätevedet 30 m, harmaat vedet 20 m
 • Tunnelit ja luolat 25 m; näiden etäisyys selvitetään tapauskohtaisesti

 

Lupapäätöksen jälkeen

Myönteisessä lupapäätöksessä edellytetään erityisen työnjohtajan hyväksyttämistä rakennusvalvonnassa. Työnjohtajan tehtävänä on työn oikeaoppisen suorittamisen valvominen. Poraustyön valmistumisen jälkeen varmennetaan lämpökaivon sijainti loppukatselmuksessa. Työnjohtaja tilaa loppukatselmuksen, jossa tarkistetaan, että työ on suoritettu toimenpideluvan suunnitelmien ja ehtojen mukaisesti. 

 

Tämä sisältö on päivitetty 7.4.2017 tietojen pohjalta. Jos huomaat sisällöissä puutteita tai virheitä, lähetä viestiä osoitteeseen katja.manner@tomallensenera.fi.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Energiakaivo – Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa

Toimenpidelupahakemus

Ohje maalämpökaivon rakentajalle

Lämpökaivon suunnittelulomake

Nurmijärven rakennusvalvonnan yhteystiedot

 

 

 

Maalämpö- ja LTO-kohteemme Nurmijärvellä