Maalämpö Mikkeli

Pyydä tarjous

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Mikkelissä

Mikkelissä rakennuksen lämmitysjärjestelmän muutos maalämpöön edellyttää toimenpidelupaa tai ilmoitusta maalämpöön siirtymisestä. Uudisrakennusten osalta lupa käsitellään rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Ilmoitusmenettely tulee kyseeseen silloin, kun maalämpö asennetaan hakijan omalla tontilla olevaan omakotitaloon tai vastaavan kokoisen rakennukseen. Ilmoitusmenettelyssä toimitaan samoin kuin toimenpidelupahakemuksen yhteydessä, mutta päätöksen saaminen on huomattavasti nopeampaa eikä kahden viikon kuulemisaikaa tarvitse odottaa päätöksen saamisen jälkeen. Toimenpidelupaa edellytetään kaikkiin sellaisiin kohteisiin, joissa rakennus on suurempi kuin omakotitalo, kuten kerros- tai rivitalo. Toimenpidelupaa edellytetään myös silloin, kun maalämpöjärjestelmä ulottuu oman tontin ulkopuolelle, vesistöön tai pohjavesialueelle. Lue lisää maalämmöstä täältä.

Mikkelissä on siirrytty sähköisen Lupapisteen käyttöön, jota suositellaan käytettäväksi kaikissa lupamenettelyissä. Mikäli hakemus toimitetaan kirjallisena, tulee kaupungin rakennusvalvontaan toimittaa hakemuslomake liitteineen kahtena kappaleena. Hakemuksessa tulee olla aina nimettynä pääsuunnittelija, jolla on riittävä kokemus ja koulutus.  

Kaikkien hakemusten liitteeksi vaaditaan selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta eli lainhuutotodistus, kauppakirja tai vuokrasopimus. Hakemukseen tulee sisältyä myös selvitys lämmönkeruuputkistossa käytettävästä lämmönsiirtonesteestä, sen määrästä ja lisäaineiden koostumuksesta.

Toimenpidelupahakemuksen tai ilmoituksen liitteeksi edellytetään myös asemapiirustusta. Asemapiirustuksesta tulee käydä ilmi lämpökaivon eli energiakaivon sijainti, syvyys, porauskulma ja porareiän todellinen ulottuvuus. Myös lämpökaivon etäisyys lähimpiin rakennuksiin ja tontin rajoihin on merkittävä piirustukseen. Mikäli lähistöllä on muita energiakaivoja tai porakaivoja, kuten vesikaivoja, tulee piirustuksessa ilmoittaa etäisyydet niihin. Mikäli maalämpöjärjestelmän lämmönlähteenä on maaperään tai vesistöön sijoitettava keruuputkisto, tulee sen sijainti ilmoittaa asemapiirustuksessa samoin kuin lämpökaivonkin.

Jos lämpökaivo aiotaan porata lähemmäksi kuin 7,5 metrin päähän naapuritontin rajasta, tulee naapurilta pyytää kirjallinen suostumus. Kirjallista suostumusta edellytetään myös silloin, kun maaputkisto sijoittuu lähemmäksi kuin 2 metrin päähän naapuritontin rajasta.

Toimenpidelupahakemuksissa edellytetään aina vastaavan työnjohtajan hyväksyttämistä Mikkelin rakennusvalvonnassa ennen töiden aloittamista. Työnjohtajana voi toimia esimerkiksi porausurakoitsijan edustaja, hankkeen pääsuunnittelija tai LVI-urakoitsija. Tom Allen Seneran asiantuntijat voivat toimia pyydettäessä lupahakemuksen asiamiehenä, pääsuunnittelijana ja vastaavana työnjohtajana. Tällöin hakemuksen liitteeksi tarvitaan valtakirja, jossa tulee olla kaikkien kiinteistön omistajien nimet ja allekirjoitukset.

Kaikki kirjallisen hakemuksen piirustukset toimitetaan rakennusvalvontaan nimiöllä ja nitomalisäkkeellä varustettuina sekä yhteen sidottuina. Nimiössä tulee olla pääsuunnittelijan allekirjoitus ja päiväys.

Tämä sisältö on päivitetty 4.1.2017 tietojen pohjalta. Jos huomaat sisällöissä puutteita tai virheitä, lähetä viesti osoitteeseen katja.manner@tomallensenera.fi. Kiitos!

Maalämpö- ja LTO-kohteemme mikkelissä