Maalämpö Mikkeli

Pyydä tarjous

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Mikkelissä

Mikkelissä rakennuksen lämmitysjärjestelmän muutos maalämpöön edellyttää toimenpidelupaa. Uudisrakennusten osalta lupa käsitellään rakennuslupahakemuksen yhteydessä.  Lue lisää maalämmöstä täältä.

Mikkelissä on käytössä sähköinen palvelu Lupapiste, jota suositellaan käytettäväksi kaikissa lupamenettelyissä. Hakemuksessa tulee olla aina nimettynä pääsuunnittelija, jolla on riittävä kokemus ja koulutus.

Hakemuksen liitteeksi vaaditaan selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta eli lainhuutotodistus, kauppakirja tai vuokrasopimus. Hakemukseen tulee sisältyä myös selvitys lämmönkeruuputkistossa käytettävästä lämmönsiirtonesteestä, sen määrästä ja lisäaineiden koostumuksesta.

Toimenpidelupahakemuksen liitteeksi edellytetään myös asemapiirustusta. Asemapiirustuksesta tulee käydä ilmi lämpökaivon eli energiakaivon sijainti, syvyys, porauskulma ja porareiän todellinen ulottuvuus. Myös lämpökaivon etäisyys lähimpiin rakennuksiin ja tontin rajoihin on merkittävä piirustukseen. Mikäli lähistöllä on muita energiakaivoja tai porakaivoja, kuten vesikaivoja, tulee piirustuksessa ilmoittaa etäisyydet niihin. Mikäli maalämpöjärjestelmän lämmönlähteenä on maaperään tai vesistöön sijoitettava keruuputkisto, tulee sen sijainti ilmoittaa asemapiirustuksessa samoin kuin lämpökaivonkin.

Jos lämpökaivo aiotaan porata lähemmäksi kuin 7,5 metrin päähän naapuritontin rajasta, tulee naapurilta pyytää kirjallinen suostumus. Kirjallista suostumusta edellytetään myös silloin, kun maaputkisto sijoittuu lähemmäksi kuin 2 metrin päähän tontin rajasta. Lämpökaivon etäisyys tulee olla myös vähintään 2 metriä puisto- tai katualueen rajasta.

Toimenpidelupahakemuksissa edellytetään aina vastaavan työnjohtajan hyväksyttämistä Mikkelin rakennusvalvonnassa ennen töiden aloittamista. Työnjohtajana voi toimia esimerkiksi porausurakoitsijan edustaja, hankkeen pääsuunnittelija tai LVI-urakoitsija. Tom Allen Seneran asiantuntijat voivat toimia pyydettäessä lupahakemuksen asiamiehenä, pääsuunnittelijana ja vastaavana työnjohtajana. Tällöin hakemuksen liitteeksi tarvitaan valtakirja, jossa tulee olla kaikkien kiinteistön omistajien nimet ja allekirjoitukset.

Suositeltuja vähimmäisetäisyyksiä Mikkelissä ovat seuraavat:

  • Rakennus 3 m
  • Energiakaivo 15 m
  • Porakaivo 40 m
  • Rengaskaivo 20 m
  • Viemärit ja vesijohdot 3 m (omat putket)
  • Viemärit ja vesijohdot 5 m (muiden putket)
  • Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä 30 m (kaikki vedet)
  • Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä 20 m (harmaat vedet)

Mahdolliset rajoitukset Mikkelissä

Mikäli lämpökaivo sijaitsee 1- tai 2-luokan pohjavesialueella, vaaditaan vesilain mukainen lupa Itä-Suomen aluehallintovirastolta. Kaupunki ei puolla maalämmön käyttöä tietyillä pohjavesialueilla. Tarkemmat alueet löydät täältä

Kohteemme Mikkelissä

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.