Ilma-vesilämpöpumpun hinta ja kustannukset

Pyydä tarjous

Ilma-vesilämpöpumpun hinta

Ilma-vesilämpöpumpun hinta asennettuna vaihtelee uudessa omakotitalossa n. 10 000–15 000 euron välillä. Saneerattavassa omakotitalossa ilma-vesilämpöpumpun hinta asennettuna alkaa noin 15 000 eurosta. Urakan hintaa pudottaa huomattavasti kotitalousvähennys, ELYn avustus tai ARAn korjausavustus iäkkäille ja vammaisille henkilöille.

Rivitaloissa, kerrostaloissa ja liikekiinteistöissä ilma-vesilämpöpumpun hinta asennuksineen ja asennusmateriaaleineen vaihtelee n. 50 000 eurosta suurten liikekiinteistöjen 300 000 euroon.

Hinnat vaihtelevat paljon, koska eri rakennusten lämmitystehon ja lämmitysenergian tarpeet ovat erilaiset, samoin lämpimän käyttöveden tarve. Hinta tarkentuu huolellisen kartoituksen ja mitoituksen pohjalta.

Ilma-vesilämpöpumpun hinta asennettuna on omakotitalossa alkaen n. 10 000 euroa. Taloyhtiöissä ja liikekiinteistöissä ilma-vesilämpöjärjestelmän hinta alkaa noin 50 000 eurosta.

Ilma-vesilämpöpumpun hinta eri rakennuksissa

Ilma-vesilämpöjärjestelmän hinta muodostuu ilma-vesilämpöpumpun tehokkuuden ja laadun sekä asennuksen vaativuuden lisäksi muista laitteista, kuten lämpimän käyttöveden varaajasta sekä puskurivaraajasta. Suuremmissa kiinteistöissä varaajia ja ilma-vesilämpöpumppuja tarvitaan mahdollisesti useita.

Ilma-vesilämpöpumpun, jota sanotaan myös vesi-ilmalämpöpumpuksi, rinnalle kytketään lisälämmönlähde kylmimpiä pakkaspäiviä varten. Lisälämpö tuotetaan tavallisesti sähköllä.

Ilma-vesilämpöpumpun avulla voidaan säästää lämmityskustannuksissa huomattavia summia niin omakotitalossa kuin suuremmassa asuin- tai liikekiinteistössäkin. Lämmityskustannuksissa saavutetuilla säästöillä voidaan tavallisesti jopa kattaa ilma-vesilämpöpumppua varten mahdollisesti otetun lainan lyhennys- ja korkokustannukset, ja rahaa jää usein myös yli.

Säästöt ilma-vesilämpöpumpulla verrattuna öljy- tai sähkölämmitykseen tai kaukolämpöön ovat tavallisesti n. 40–70 %. Polttoaineiden hinnan jatkuvan nousun myötä säästöt ovat tulevaisuudessa todennäköisesti vielä suuremmat.

Sen lisäksi, että ilma-vesilämpöjärjestelmä tuottaa merkittäviä säästöjä lämmityskustannuksissa, se on myös kiinteistön myyntiarvoa nostava sijoitus.

Ilma-vesilämpöpumpun nimitykset

Ilma-vesilämpöpumpusta käytetään monta eri nimitystä. Tavallisimmat ovat ilma-vesilämpöpumppu ja ilmavesilämpöpumppu. Niiden lisäksi käytetään usein nimitystä vesi-ilmalämpöpumppu tai lyhyesti ilmavesipumppu. Laitteesta käytetään myös lyhenteitä VILP, IVLP ja harvemmin myös UVLP.

Ilma-vesioppaan kansi

Ilma-vesilämpöopas omakotitaloon

Lue oppaastamme tärkeää tietoa ilma-vesilämmön käytöstä omakotitalossa ja ilma-vesilämpöpumpun asentamisesta.

Lataa ilmainen opas

Avustukset ilma-vesilämpöpumpun hankintaan

Kun kyseessä on omakotitalon lämmitysjärjestelmän vaihtaminen, ilma-vesilämpöpumpun hankinnassa voidaan hyödyntää erilaisia vaihtoehtoisia avustuksia, kuten ELY-keskuksen avustusta, kotitalousvähennystä tai ARAn korjausavustusta iäkkäille ja vammaisille henkilöille. Se, mitä avustusta energiaremontissa hyödynnetään, kannattaa harkita tapauskohtaisesti.

eLYn avustus

Öljy- tai maakaasulämmittäjän kannattaa hyödyntää ilma-vesilämpöpumpun hankkimiseen ELY-keskuksen 4 000 euron avustus, joka on tarkoitettu öljystä tai maakaasulämmityksestä luopumiseen. Avustuksen hakemista varten ei tarvitse teettää talon E-lukulaskelmia. Lue ELY-keskuksen avustuksesta lisää täältä.

Avustukset energiaremonttiin

Ilma-vesilämpöpumpun hankintaan on saatavana useita avustuksia, kuten ELYn avustus, kotitalousvähennys ja ARAn korjausavustus.

Kotitalousvähennys energiaremontissa

Kotitalousvähennyksen hyödyntäminen pienentää ilma-vesilämpöpumpun hankkimisen hintaa huomattavastikin. Vähennyskelpoisia töitä ovat sekä vanhan lämmitysjärjestelmän purkaminen että ilma-vesilämpöpumpun asentaminen. Vähennyksen määrä vuodessa on 2 250 euroa talouden jokaista veronmaksajaa kohden (vuonna 2023). Jos urakassa luovutaan öljystä, kotitalousvähennyksen saa korotettuna (3 500 euroa veronmaksajaa kohden). Tämä korotettu tuki on voimassa vuoteen 2027 asti.

Jos kotitalousvähennys halutaan säästää esimerkiksi talouden muihin remontteihin, lämmitysjärjestelmän vaihtoon kannattaa hakea muuta tukea, kuten ELYn avustusta.

ARAn korjausavustus

Yli 65-vuotiaan tai vammaisen henkilön kannattaa hakea ARAn korjausavustusta iäkkäille ja vammaisille henkilöille. Korjausavustusta voi saada 50 % korjaushankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Sotaveteraaneille ja heidän leskilleen avustusta myönnetään 70 % hyväksyttävistä kustannuksista. Korjausavustusta varten ei tarvitse teettää talon E-lukulaskelmia.

Ilma-vesilämpöpumppu rahoituksella

Voit hakea kauttamme hyvillä ehdoilla rahoitusta ilma-vesilämpöpumpun hankintaan. Tarjoamme kaikkiin tarpeisiin ja tilanteisiin sopivia rahoitusvaihtoehtoja joustavin maksuehdoin.

Ilma-vesilämpöpumpun hankkiminen rahoituksella on järkevä ratkaisu. Ilma-vesilämpöpumpulla saavutetaan usein niin suuret säästöt, että samalla rahasummalla, joka aiemmin meni pelkkään lämmitykseen, voidaan kattaa sekä lämmityskulut ilma-vesilämpöpumpulla että rahoituksen maksuerät.

Voit hakea rahoitusta jo ennen ostopäätöstä ilman velvoitteita tai sitoumuksia. Rahoituksen voi kohdistaa koko hankintahintaan tai osaan siitä. Lopullinen rahoitussuunnitelma vahvistetaan kaupanteon yhteydessä. Tutustu tarjoamiimme rahoitusvaihtoehtoihin sivuillamme Rahoitus OP:lta ja Rahoitus Santanderilta.

Ilma-vesilämpöpumppu on järkevää hankkia kokonaan tai osittain rahoituksella. Tarjoamme hankintaan rahoitusta hyvillä ehdoilla.

Energiaremontti on järkevää hankkia rahoituksella.

Ilma-vesilämpöpumpun kustannukset käytössä

Ilma-vesilämmöllä saavutettavat 40-70 prosentin säästöt lämmityskustannuksissa perustuvat siihen, että pumppu tuottaa suuren osan kiinteistössä tarvittavasta energiasta omavaraisesti keräämällä lämpöä ulkoilmasta. Tarkempaa tietoa siitä, miten ilma-vesilämpöjärjestelmä toimii, voit lukea sivultamme Mikä on ilma-vesilämpöpumppu?.

Ilma-vesilämpöpumpun käyttökustannukset syntyvät laitteiston lämmön tuottamiseen käyttämästä sähköstä. Sähkönkulutukseen vaikuttavat muun muassa lämmitysenergian ja lämpimän käyttöveden kulutusaste, ilma-vesilämpöpumpun sekä mahdollisen lämminvesivaraajan teho ja tyyppi, kiinteistön ikä ja koko, sekä se, asennetaanko järjestelmä vanhan lämmitysmuodon rinnalle saneerattavaan omakotitaloon vai vesikiertoiseen lattialämmitykseen kytkettynä uuteen omakotitaloon. Oikein mitoitettu, suunniteltu ja asennettu ilma-vesilämpöpumppu kuluttaa mahdollisimman vähän sähköä ja tuottaa parhaat säästöt.

Ilma-vesilämpöpumpun huoltokustannukset eivät ole merkittävät verrattuna muiden yleisten lämmitysjärjestelmien huoltokustannuksiin. Laitteen hiukkassuodatin on hyvä tarkistaa ja puhdistaa vuosittain, minkä voi tehdä omatoimisesti. Hiukkassuodattimen puhdistuksen tai laajemman vuosihuollon voi tilata myös omasta huoltopalvelustamme Maalämpöhuoltokeskuksesta.