Maalämpö Kirkkonummi

Pyydä tarjous

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin maalämpö- tai
LTO-projekteistamme kirkkonummella

Matti Nieminen

Öljylämmityksestä maalämpöön

Matti Niemisen perhe Kirkkonummelta vaihtoi omakotitalonsa öljylämmityksen maalämpöön. Perhe iloitsee siitä, että talo lämpenee nyt uusiutuvalla energialla ja lämmityslaskussakin säästyy 69 %. Urakan jälkeen luonnonkaunis kotipiha oli säilynyt entisellään.

As Oy Gesterbyntie 3

Kirkkonummi

Kaukolämmöstä maalämpöön

As Oy Gesterbyntie 3 on kolmen kerrostalon taloyhtiö Kirkkonummella. Taloyhtiö vaihtoi kalliin kaukolämmön maalämpöön ja säästää vuosittain lämmityksessä noin 69 % Taloyhtiön puheenjohtaja Aki Välimäki toteaa: ”En näe maalämmölle muita järkeviä vaihtoehtoja.”

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen kunnassa kirkkonummi

Maalämmön hyödyntämistä varten porataan tyypillisesti lämpökaivo eli energiakaivo. Lämpökaivon poraamiseksi tarvitaan Kirkkonummella toimenpidelupa. Mikäli uudisrakennuksen lämmitysmuodoksi suunnitellaan maalämpöä, käsitellään lämpökaivon toimenpidelupa rakennusluvan yhteydessä. Tom Allen Seneran lupa-asiantuntijat voivat hakea asiakkaan puolesta toimenpidelupaa valtakirjan nojalla.

Kunnassa Kirkkonummi toimenpidelupahakemus toimitetaan vaadittavine liitteinen joko postitse, henkilökohtaisesti tai sähköisesti kunnan rakennusvalvontaan. Sähköinen asiointi tapahtuu vaivattomasti Lupapiste-palvelussa. Ohjeet Lupapisteen käyttöön ovat täällä. Toimenpidelupaa voi hakea kiinteistön omistaja tai haltija tai valtakirjalla tähän valtuutettu henkilö.

Lämpökaivon toimenpidelupahakemuksen liitteet Kirkkonummella:

 • Liiteasiakirjapaketti, joka tilataan kunnan palvelupisteestä, Ervastintie 2, puh. 040 126 9103
 • Sijaintipiirustus 3 kpl
 • Rajanaapureiden kuulemislomake

Sijaintipiirustuksena voidaan käyttää karttaotetta tai asemapiirrosta mittasuhteilla 1:200 tai 1:500. Haja-asutusalueella voi piirustuksen mittakaava olla 1:1000. Sijaintipiirustukseen merkitään maalämpöjärjestelmän tarkka paikka ja etäisyys vähintään 50 metrin säteellä oleviin maanalaisiin rakenteisiin, kuten putkiin ja johtoihin, naapureiden talousvesikaivoihin, rakennuspaikan rajoihin ja muihin rakennuksiin, toisiin lämpö- eli energiakaivoihin sekä vedenottamoon, mikäli vedenottamo sijaitsee alle 500 metrin etäisyydellä energiakaivosta. Toimenpidelupaan tulee liittää myös naapurin kirjallinen suostumus silloin, kun lämpökaivon aiottu etäisyys tontin rajasta on alle 7,5 metriä.

Rajoitukset kirkkonummella

Kunnassa Kirkkonummi toimenpideluvan myöntämisen esteenä voi olla muun muassa porakaivon sijoittuminen pohjavesialueelle tai pohjavedenottamon suojavyöhykkeelle. Lämpökaivon eli energiakaivon sijaintia suunnitellessa noudatetaan Ympäristöministeriön Energiakaivo-oppaan sivulla 25 määriteltyjä vähimmäisetäisyyksiä.

Lämpökaivon vähimmäisetäisyydet eri kohteisiin Kirkkonummella:

 • Toinen lämpökaivo 15 m (pystysuora poraus)
 • Lämpöputket ja kaukolämpöputket 3 m
 • Kallioporakaivo 40 m
 • Rengaskaivo 20 m
 • Rakennus 3 m
 • Kiinteistön raja 7,5 m; lähemmäksi porattaessa vaaditaan naapurin kirjallinen suostumus
 • Kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistamon purkupaikka: kaikki jätevedet 30 m, harmaat jätevedet 20 m
 • Viemärit ja vesijohdot: 3 m (omat putket), 5 m (muiden putket
 • Tunnelit ja luolat 25 m (etäisyys tarkistetaan tapauskohtaisesti)

Lupapäätöksen jälkeen

Ennen lämpökaivon porareiän peittämistä tulee Kirkkonummen tontti- ja paikkatietopalveluiden kartoittajalta pyytää sijaintikatselmus. Tämän lisäksi Kirkkonummen rakennusvalvontaan tulee toimittaa maalämpökaivon porauspöytäkirja. Porauspöytäkirjassa tulee olla tiedot porausreikien sijainneista, lukumäärästä, syvyydestä, halkaisijasta sekä porausten kaltevuuskulmista. Mikäli lämpökaivo on porattu kaltevasti, on porareiän lähtösuunta oltava osoitettuna kartalla.

Tämä sisältö on päivitetty 24.4.2017 tietojen pohjalta. Jos huomaat sisällöissä puutteita tai virheitä, lähetä viestiä osoitteeseen katja.manner@tomallensenera.fi.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Energiakaivo – Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa

Kirkkonummen rakennusvalvonnan yhteystiedot

Kirkkonummen ohje maalämpökaivon toimenpideluvan hakijalle 

Lupapiste – sähköinen asiointipalvelu

Lupapisteen ohjeet

Lomake naapurin kirjalliseen suostumukseen

Maalämpö- ja LTO-kohteemme Kirkkonummella