Maalämpö Pori

Pyydä tarjous

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Porissa

Porissa lämpökaivon toimenpidelupahaku tai ilmoitus lämpökaivosta tehdään joko sähköisesti kaupungin oman lupapalvelun kautta tai kirjallisesti lähettämällä hakemus liitteineen Porin rakennusvalvontaan. Lupa maalämpökaivolle tarvitaan sekä uudisrakentamisessa että lämmitysjärjestelmän vaihdon yhteydessä. Tom Allen Seneran lupa-asiantuntijat voivat hoitaa lupakäsittelyn asiakkaan puolesta.

Uudisrakennusten lupa maalämpökaivolle haetaan rakennusluvan yhteydessä, mutta muuten lupa käsitellään joko toimenpidelupana tai -ilmoituksena. Ilmoituskäsittelyä sovelletaan, jos tontti sijaitsee asemakaava-alueen tai tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella. Plupa.pori.fi/orin tärkeiden pohjavesialueiden sijainnin voi tarkistaa täältä.

Lämpökaivon vähimmäisetäisyydet Porissa

Lämpökaivon tai energiakaivon porauspaikan suunnittelussa tulee huomioida vaaditut minimietäisyydet. Porakaivon etäisyys tontin rajoista tulee olla vähintään 7,5 metriä, mutta lähemmäksi rajaa voidaan porata naapurin kirjallisella suostumuksella. Muita suositeltavia vähimmäisetäisyyksiä ovat seuraavat: porakaivoon 40 m, rengaskaivoon 20 m, rakennukseen 3 m sekä viemäriin tai vesijohtoon 5 m. Lue lisää maalämmöstä täältä.

Porin kaupungissa tulee kiinnittää erityistä huomiota lämpökaivon sijaintiin suhteessa rakennuksiin. Kaupungin alueella rakennusmaa on yleensä pehmeikköä, joten suositeltua kolmen metrin vähimmäisetäisyyttä on syytä kasvattaa. Erityisesti paaluperusteisten rakennusten läheisyyteen porattavien lämpökaivojen osalta on hyvä pyytää asiantuntijan lausunto tarvittavasta vähimmäisetäisyydestä.

Tarvittavat liitteet

Toimenpideluvan tai -ilmoituksen liitteeksi tarvittavia asiakirjoja ovat hakemus- tai ilmoituslomakkeen lisäksi rakennuspaikan hallintaoikeusselvitys, esiselvityslomake, johtokartta asemakaava-alueella sekä asemapiirustus (2 kpl kirjallisissa hakemuksissa). Asemapiirustuksen voi laatia esimerkiksi pohjakartan kopiolle. Siihen tulee olla merkittyinä lämpökaivon etäisyydet lähimpiin tontin rajoihin sekä rakennuksiin. Lisäksi piirustukseen on merkittävä lämpökaivon syvyys, porauskulma ja porauksen suunta, mikäli kyseessä on vinoporaus.

Jos lämpökaivon tai energiakaivon etäisyys on alle 7,5 metriä naapuritontin rajasta, tulee hakemukseen liittää naapurin kirjallinen suostumus. Jos kaivo aiotaan porata pohjavesialueelle, on hakemukseen lisäksi liitettävä lausunto Porin ympäristöviraston ympäristönsuojelusta. Valtakirja tarvitaan, mikäli hakijana toimii joku muu kuin kiinteistön omistaja. Valtakirjassa tulee olla kaikkien kiinteistön omistajien nimet ja allekirjoitukset.

Kohteemme Porissa

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.

Kartta ei näy, jos evästeitä ei ole hyväksytty.