Maalämpö Lahti

Pyydä tarjous

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Lahdessa

Lahdessa lämpökaivon eli energiakaivon toimenpideluvan haun voi suorittaa joko paperisena tai kaupungin oman sähköisen lupahakujärjestelmän kautta. Lupa lämpökaivolle tarvitaan sekä lämmitysjärjestelmän maalämpöön vaihtamisen yhteydessä että uudisrakentamisessa. Uudisrakennuksissa lämpökaivon toimenpidelupaa haetaan rakennusluvan yhteydessä. Tom Allen Seneran lupa-asiantuntijat voivat hakea toimenpideluvan vaivattomasti asiakkaan puolesta.

Lämpökaivon poraamisessa on huomioitava riittävät etäisyydet naapuritonttien rajoihin (minimietäisyys 7,5 m). On selvitettävä myös, onko kyseessä pohjavesialue. Pohjavesialueilla hyväksyntä maalämpöjärjestelmälle perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Tarkempia ohjeita maalämpökaivojen sijoittamisesta pohjavesialueille saat tästä linkistä. Vedenottamon läheisyydessä ja vedenottopisteiden suoja-alueilla ei ole yleensä mahdollista ottaa maalämpöä käyttöön. Lue lisää maalämmöstä täältä.

 

 

Alueesi-maalampopotentiaali-raportti2.png

Alueesi maalämpöpotentiaali

Maalämpö toimii Suomessa erinomaisesti, mutta eri alueiden välillä on kuitenkin pieniä eroja. Tarkista kuinka hyvin maalämpö soveltuu alueellesi!

 

Katso oman alueesi sopivuus maalämpöön

Toimenpidelupahakemuksen liitteet

Lämpökaivon toimenpidelupahakemuksessa (2 kpl, mikäli hakemus toimitetaan paperisena) tulee olla nimettynä pääsuunnittelija, jolla on riittävä kokemus ja koulutus alalta. Hakemukseen tulee liittää selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta eli lainhuutotodistus tai kopio kauppakirjasta. Liitteeksi tarvitaan myös selvitys lämmönsiirtoaineen ja lisäaineiden koostumuksesta ja määrästä sekä asemapiirustus (2 kpl paperisissa hakemuksissa). Asemapiirustus laaditaan pohjakartan kopiolle ja sen nimiössä tulee olla pääsuunnittelijan allekirjoitus. Piirustuksesta tulee käydä ilmi porakaivon etäisyys lähimpiin rakennuksiin sekä tontin rajoihin. Mikäli kyseessä on vinoporaus, tulee porauksen suunta ja porauskulma ilmoittaa asemapiirustuksessa.

Tarvittaessa hakemukseen tulee liittää naapurien kirjalliset suostumukset, mikäli lämpökaivo aiotaan sijoittaa lähemmäksi kuin 7,5 metriä tontin rajasta. Hakuvaiheessa on aina selvitettävä maanalaisten johtojen ja kunnallistekniikan sijainnit ja liittää hakemukseen mahdolliset lausunnot näiden sijainneista.

Mikäli Tom Allen Seneran asiantuntijat suorittavat lupahaun, tarvitaan hakemukseen valtakirja, jossa on allekirjoitukset kaikilta kiinteistön omistajilta.

Lupapäätöksen jälkeen

Lämpökaivon toimenpideluvan myöntämisen jälkeen tulee vastaava työnjohtaja hyväksyttää kaupungin Lahti rakennusvalvonnassa. Työnjohtajana voi toimia esimerkiksi hankkeen pääsuunnittelija tai porausyrityksen edustaja.

Lämpökaivon poraustyön valmistuttua tulee hakijan tilata mittausyksiköltä sijaintikatselmus, jossa varmistetaan porakaivon sijainti ja syvyys. Vastaavan työnjohtajan tulee toimittaa rakennusvalvontaan tarkastusasiakirja, josta ilmenee, että työ on suoritettu suunnitelmien ja ehtojen mukaisesti. Samalla rakennusvalvontaan toimitetaan kopio porausraportista.

Tämä sisältö on päivitetty 31.1.2017 tietojen pohjalta. Jos huomaat sisällöissä puutteita tai virheitä, lähetä viesti osoitteeseen katja.manner@tomallensenera.fi.

Kiitos!

Maalämpö- ja LTO-kohteemme Lahdessa