Patteriverkosto

Pyydä tarjous

Vesikiertoinen patteriverkosto lämpöpumppujärjestelmän osana

Maalämpö- tai ilma-vesilämpöpumppu toimii vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän yhteydessä. Vesikiertoisia lämmönjakotapoja ovat lattialämmitysputkisto ja vesikiertoinen patteriverkosto. Kun talon lämmitysjärjestelmä vaihdetaan öljylämmityksestä, kaukolämmöstä tai vesikiertoisesta sähkölämmityksestä maalämpöön tai ilma-vesilämpöön, talossa on yleensä valmiina vesikiertoiset patterit. Hyväkuntoista patteriverkostoa voi hyödyntää sellaisenaan uuden lämpöpumppujärjestelmän osana, mutta joskus patteriverkosto kannattaa uusia. 

Vesikiertoisen patteriverkoston turvallinen tekninen käyttöikä on rakennustavasta riippuen noin 30–50 vuotta. Patteriverkosto kannattaa uusia hyvissä ajoin ennen käyttöiän päättymistä, jotta vältetään vesivahingot. Uusien patterien etuna on lisäksi parempi lämmöntuotto. Uuteen patteriverkostoon voidaan ajaa menovesi lämpötilaltaan alhaisempana, jolloin lämpöpumppu toimii paremmalla hyötysuhteella ja kuluttaa vähemmän sähköenergiaa. Uuden patteriverkoston nykyaikaisten termostaattien avulla huonelämpötilaa voi säädellä tarkemmin, mikä tuottaa lisää säästöjä.

Kun taloa lämmitetään suoralla sähkölämmityksellä, lämmönjako tapahtuu sähköpattereilla tai sähköisellä lattialämmityksellä. Maalämpöön tai ilma-vesilämpöön siirryttäessä vanhat sähköpatterit irrotetaan ja korvataan uudella, vesikiertoisella patteriverkostolla. Toinen vaihtoehto on asentaa vesikiertoinen lattialämmitys.

HubSpot Video

Video: Maalämpö ja maaviileä

Maalämpöjärjestelmää voi käyttää rakennusten lämmitykseen ja viilennykseen. Katso animaatio maalämmön sekä maaviileän toiminnasta.

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Omakotitalon lämmityksen vaihtajan maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin vaiheista.

Lataa ilmainen opas

Patteriverkoston hinta

Patteriverkoston hinta vaihtelee noin 130 neliömetrin kokoisessa talossa n. 13 000 eurosta n. 17 000 euroon sen mukaan, montako patteria verkostoon asennetaan. Suuri osa hinnasta muodostuu työn osuudesta, joka on kotitalousvähennyskelpoista. Kotitalousvähennyksen maksimimäärä on 2 250 euroa veronmaksajaa kohti (vuonna 2022), joten kahden veronmaksajan taloudessa vähennystä voi saada 4 500 euroa. Kotitalousvähennys kattaa 40 % urakoitsijalle maksetusta urakan työn osuudesta. Kotitalousvähennyksestä voit lukea lisää sivustomme blogitekstistä tai sivulta Maalämmön hinta.

Jos taloudessa sekä vaihdetaan lämmitysjärjestelmä että uusitaan lämmönjakoverkosto, nämä remontit voi olla järkevää jakaa kahdelle vuodelle, jolloin voidaan hyödyntää molempien vuosien kotitalousvähennykset. Voi olla myös järkevää hyödyntää lämmitysjärjestelmän vaihtoon jokin muu avustus, kuten ELY:n avustus öljylämmityksestä luopumiseksi tai ARA:n energia-avustus, ja hakea patteriverkoston uusimiseen kotitalousvähennystä.

Lataa ilma-vesilämpöopas omakotitaloon

Ilma-vesilämpöopas omakotitaloon

Lue oppaastamme tärkeää tietoa ilma-vesilämmön käytöstä omakotitalossa ja ilma-vesilämpöpumpun asentamisesta.

Lataa ilmainen opas

Patteriverkoston asentaminen

Asennamme patteriverkostot laadukkaana kokonaispalveluna sekä erikseen että maalämpö- tai ilma-vesilämpöurakan yhteydessä. Energia-asiantuntijamme tekee urakasta tarjouksen kartoituskäynnin pohjalta. Kartoitus voidaan hoitaa myös etäkartoituksena videopuhelun välityksellä.

Kun olemme suunnitelleet uuden patteriverkoston, puramme vanhan lämmönjakoverkoston siltä osin, kuin se on mahdollista. Rakenteiden sisään jäävät vanhat putket tyhjennetään ja putket tulpataan. Sen jälkeen asennamme uudet patterit putkistoineen ja läpivienteineen. Asennamme tyypillisesti komposiittiputkiston. Uusi patteriverkosto koeponnistetaan ennen täyttöä ja läpiviennit siistitään. Käytämme asennuksessa Purmon ja Onnlinen korkealaatuisia tuotteita. 

Uuden patteriverkoston asentaminen kestää tavallisesti 5–10 päivää patteriverkoston koosta riippuen. Talon rakenteet vaikuttavat huomattavasti asentamisen kestoon. Esimerkiksi kivitalossa on varauduttava siihen, että läpivientien tekeminen vaatii enemmän aikaa kuin puutalossa. Patteriverkoston asentaminen on mahdollista myös lämmityskaudella. Silloin lämmitys hoidetaan väliaikaisilla, siirrettävillä lämmittimillä urakan ajan.