Maalämpö Kaarina

Pyydä tarjous

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin maalämpöprojekteistamme Kaarinassa

As Oy Kesämäenrinne As Oy Kesämäenrinne

As Oy Kesämäenrinne öljylämmityksestä maalämpöön

As Oy Kesämäenrinne, rivitaloyhtiö Kaarinassa, vaihtoi öljylämmityksen maalämpöön. Öljyn hinta oli noussut jatkuvasti ja sille haluttiin löytää edullisempi vaihtoehto. Säästöjä lämmityksessä on kertynyt maalämpöön siirryttyä noin 72 % vuodessa ja yhtiövastiketta on voitu laskea.

Lue lisää
As Oy Lahnarivi ja As Oy Ahvenrivi As Oy Lahnarivi ja As Oy Ahvenrivi

As Oy Lahnarivi ja Ahvenrivi öljystä maalämpöön

Auvoinvuoren Lämpö Oy Kaarinassa tuottaa lämmön kahdelle rivitaloyhtiölle, As Oy Lahnariville ja As Oy Ahvenriville. Rivitaloyhtiöt etsivät öljylämmitykselle korvaajaa ja valitsivat maalämmön, koska se osoittautui kaukolämpöä edullisemmaksi. Säästöt ovat olleet arvioita suuremmat ja yhtiövastiketta on laskettu.

Lue lisää
As Oy Kotkankallio As Oy Kotkankallio

As Oy Kotkankallio öljylämmityksestä maalämpöön

As Oy Kotkankallio on rivitaloyhtiö Kaarinan Kuusiston kaupunginosassa. Vanhan öljylämmitysjärjestelmän tilalle vaihdettiin maalämpö. Projekti sujui sovitun aikataulun mukaan eikä piha-alueelle jäänyt urakasta mitään jälkiä. Järjestelmä on toiminut hyvin.

Lue lisää

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Kaarinassa

Maalämpöjärjestelmän rakentaminen taajama-alueelle vaatii Kaarinassa toimenpideluvan. Haja-asutusalueella maalämpöä varten tarvitaan vain toimenpideilmoitus. Sekä toimenpideluvan hakeminen että toimenpideilmoitus tehdään sähköisesti Lupapisteen kautta.

Hakemukseen tarvittavia lomakkeita voi ladata rakennusvalvonnan sivuilta, kohdasta lomakkeet. Lupahakemus ja kaikki tarvittavat liitteet suositellaan jättämään Lupapisteeseen samaan aikaan käsittelyn nopeuttamiseksi. 

Jos kyseessä on laajempi maalämpöjärjestelmä, kehotetaan hakijaa näyttämään suunnitelmat Kaarinan kaupungin rakennustarkastajalle jo luonnosvaiheessa, jotta hakemusta pystytään tarvittaessa täsmentämään. Mahdolliset rajoitukset pohjavesialueella arvioidaan tapauskohtaisesti rakennustarkastajan kanssa.

Toimenpidelupahakemuksen liitteiksi vaaditaan samat liitteet kuin rakennuslupahakemuksessakin. Sen sijaan toimenpideilmoituksen liitteiksi riittää selvitys omistusoikeudesta sekä kaksi sarjaa suunnitelmia.

Toimenpidelupahakemukseen tarvittavat liitteet:

  • Selvitys kiinteistön omistus- tai hallintaoikeudesta (esim. lainhuutotodistus, jäljennös kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta)
  • Kaava- ja karttaotteet (maks. 6 kk vanhat) tilataan Ympäristöpalveluiden toimistosihteeriltä, jonka yhteystiedot ovat Kaarinan rakennusvalvonnan sivuilla 
  • Pääpiirustukset kahtena sarjana; yhteen sarjaan tulee lisätä seläkkeet arkistointia varten
  • Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoituslomake RH1
  • Naapurien kuuleminen ja tiedottaminen naapureille (tämän voi tilata myös Kaarinan kaupungilta)
  • Selvitys suunnittelijan kelpoisuudesta
  • Yhtiöiden tulee liittää hakemukseen kaupparekisteriote tai muu nimenkirjoitusoikeusselvitys
  • Jos hakijana on joku muu kuin kiinteistön omistaja, tarvitaan valtakirja omistajalta

Lupapäätöksen jälkeen

Lupapäätös ja asiakirjat toimitetaan käsittelyn jälkeen hakijalle postitse. Luvan saamisen jälkeen tulee odottaa kahden viikon valitusaika, jonka jälkeen lupa on lainvoimainen. Luvan tultua lainvoimaiseksi voidaan aloittaa lämpökaivon tai lämpökaivojen poraustyöt sekä maalämpöjärjestelmän rakentaminen. Lue lisää maalämmöstä täältä.

Kohteemme Kaarinassa

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.