Maalämpö Kouvola

Pyydä tarjous

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin maalämpö- tai LTO-projekteistamme Kouvolassa

Ari Hämäläinen Ari Hämäläinen Rakennusmestari

Öljylämmityksestä maalämpöön

Jaalan kirkko on vuonna 1878 valmistunut puukirkko Kouvolassa. Kirkkosalissa on nykyään maalämpöjärjestelmän puhallinkonvektorien ansiosta entistä tasaisempi lämpötila ja viihtyisämpi oleskella.

Lue lisää

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Kouvolassa

Kouvolassa toimenpidelupaa lämpökaivolle eli energiakaivolle haetaan kirjallisesti kunnan rakennusvalvonnasta. Hakulomake tulee toimittaa rakennusvalvontaan kolmena kappaleena allekirjoitettuna ja päivättynä. Toimenpidelupaa on mahdollista hakea myös sähköisesti ePermit-palvelussa.  Lomakkeessa tulee olla lyhyt selostus hankkeesta sekä kiinteistön ja sen omistajan tai omistajien tarkat tiedot. Tom Allen Seneran lupa-asiantuntijat voivat hakea toimenpidelupaa asiakkaan puolesta.

Toimenpidelupahakemuksen liitteet

Maalämpökaivon toimenpideluvan hakemuksen liitteenä tulee olla selvitys kiinteistön omistuksesta ja hallinnasta eli lainhuutotodistus. Hankkeesta on täytettävä myös RH1-lomake, jossa tulee ilmoittaa kiinteistön lämmitysjärjestelmän vaihtamisesta maalämpöön. Lue lisää maalämmöstä täältä.

Hakemukseen on liitettävä asemapiirros mittakaavassa 1:200. Piirrokseen tulee merkitä lämpökaivon tai maapiirin tarkka sijainti sekä etäisyydet lähimpiin rakennuksiin ja tontin rajoihin. Asemapiirros toimitetaan rakennusvalvontaan kolmena kappaleena kansilehdellä varustettuna. Hakemukseen edellytetään myös selvitystä talousvesikaivoista, jotka sijaitsevat 50 metrin säteellä suunnitellusta porakaivosta.

Kouvolan kaupunki edellyttää aina naapurien kuulemista lämpökaivojen toimenpidelupahaun yhteydessä. Naapurien kuulemiset voi tilata myös rakennusvalvonnasta, mutta silloin niistä peritään erillinen maksu.

Toimenpidelupahakemuksen yhteydessä on ilmoitettava lämmitysjärjestelmien mitoituksen ammattilaisena toimiva pääsuunnittelija. Myös kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmiin erikoistunut pätevä KVV-työnjohtaja tulee nimetä hankkeelle.

Mikäli toimenpideluvan hakijana on taloyhtiö, tarvitaan liitteeksi kiinteistörekisteriote sekä kopio taloyhtiön hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjasta, josta käy ilmi taloyhtiön aikomus ryhtyä hankkeeseen. Tom Allen Seneran asiantuntijat ovat toimineet lukuisissa hakuprosesseissa sekä asiamiehinä, pääsuunnittelijoina että KVV-työnjohtajina. Mikäli Tom Allen Seneran asiantuntija valtuutetaan toimenpideluvan hakijaksi, edellytetään hakemukseen valtakirjaa, jossa on kaikkien kiinteistön omistajien allekirjoitukset.

Lämpökaivon vaaditut vähimmäisetäisyydet eri kohteisiin Kouvolassa:

  • Toinen lämpökaivo 20 m
  • Porakaivo talousvedelle 40 m
  • Rengaskaivo talousvedelle 20 m
  • Rakennus 3 m
  • Tontin raja: lämpökaivo 10 m, maapiiri 1,5 m
  • Kadun raja 4 m
  • Yleisen alueen raja 6 m
  • Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä: kaikki jätevedet 30 m, harmaat vedet 20 m
  • Viemärit ja vesijohdot 5 m
  • Vedenottamo 500 m

Hankkeen jälkeen

Maalämpöjärjestelmän rakentamisen jälkeen tulee Kouvolan rakennusvalvontaan toimittaa porausraportti suoritetusta energiakaivon porauksesta sekä loppupiirustukset asennetusta järjestelmästä ja kytkennöistä. Nämä käsitellään lopputarkastuksessa, joka tilataan urakan valmistuttua.

Kohteemme Kouvolassa

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.