ARAn energia-avustus

Pyydä tarjous

ARA:n energia-avustus 2020-2022

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edistää laadukasta, ekologista ja kohtuuhintaista asumista. Tähän tarkoitukseen ARA muun muassa myöntää avustuksia ja tukia. Vuoden 2020 alusta lähtien ARA:lta on ollut mahdollista hakea energia-avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosien 2020-2022 aikana. ARA myöntää energia-avustusta, kun hanke parantaa rakennuksen energiatehokkuutta tarpeeksi paljon. Avustus kattaa maksimissaan 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Näihin sisältyvät suunnittelukustannukset.

Tom Allen Senera tarjoaa energiatehokkaita lämmitysratkaisuja, joiden avulla ARAn energia-avustuksen saaminen on mahdollista. Suunnittelemme ja toteutamme laadukkaat lämmitysjärjestelmät pitkällä kokemuksella, ja autamme asiakastamme energia-avustuksen hakemisessa.

ARAn energia-avustus on suunnattu omakotitaloille, taloyhtiöille sekä ARA-yhteisöille, kuten asumisoikeusyhtiöille yms. Avustuksen hakuprosessi on sama eri rakennustyypeillä. Energia-avustushakemuksen sisältö ja vaatimukset kuitenkin vaihtelevat rakennuksen tyypin ja rakennusajankohdan mukaan. Hakemuksen liitteineen tulee olla lähetettynä ARA:an ennen töiden aloittamista. Mikäli hankkeeseen on myönnetty muuta julkista tukea, energia-avustusta ei myönnetä.

ARA on vastaanottanut runsaasti avustushakemuksia vuonna 2021. Marraskuussa 2021 hallitus myönsi ARAn energia-avustuksiin 10 miljoonan euron lisärahoituksen, joka turvaa näillä näkymin (4.11.2021) avustukset vuoden 2022 kesän loppuun. Uusia hakemuksia otetaan vastaan ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Avustettavat korjaukset

ARA on määritellyt energia-avustuksen piiriin kuuluvat toimenpiteet, joilla energiatehokkuutta voidaan parantaa. Kaikki ARA:n hyväksymät toimenpiteet löytyvät täältä. Tarjoamme monipuolisia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, jotka kuuluvat ARA:n hyväksymien toimenpiteiden piiriin.

Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet, joita tarjoamme

 • Lämmöntalteenoton lisääminen
 • Öljylämmityksestä luopuminen
 • Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmät sekä aurinkoenergian hyödyntäminen
 • Automaatio- ja ohjaus- sekä seuranta- ja säätöjärjestelmien lisääminen
 • Jäähdytysjärjestelmä
 • Suunnittelu, E-lukulaskelmat ja energiatodistuksen laatiminen
Chart cover

Kiinnostunut energiatehokkuuden parantamisesta?

Jutellaan lisää tilanteestasi, minkä jälkeen teemme sinulle räätälöidyn tarjouksen.

Pyydä tarjous

Energia-avustus taloyhtiöön

Taloyhtiö voi saada energia-avustuksen, jos korjaushanke parantaa tarpeeksi rakennuksen energiatehokkuutta rakentamisajankohdan lähtötasoon verrattuna. Tavallisesti energia-avustuksen saamiseen vaaditaan, että kerrostalon E-luku paranee toimenpiteen avulla 32 %, rivitalon 36 %, ja pari- tai ketjutalon 44 %. Tällöin energia-avustusta voi saada enimmillään 4 000 € asuntoa kohti, kuitenkin enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Jos rakennuksen lähtötaso on jo lähellä nollaenergiatasoa, avustuksen saamiseen tarvitaan kerrostalossa 15 %, ja rivi- ja ketjutaloissa 20 % parannus E-lukuun. Myös tällöin energia-avustuksen enimmäismäärä on 4 000 € asuntoa kohti.

Suurimman mahdollisen, 6 000 € asuntokohtaisen avustuksen voi saada silloin, kun korjaushankkeen seurauksena rakennuksesta tulee lähes nollaenergiatasoinen.

ARAn energia-avustukset ovat olleet taloyhtiöissä erittäin suosittuja. Energia-avustuksiin on myönnetty marraskuussa 2021 10 miljoonan euron lisärahoitus, joka turvaa tällä hetkellä arvioituna (4.11.2021) avustukset ensi kesän 2022 loppuun saakka. Uusia hakemuksia otetaan siis vastaan ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä.

 

Energiatehokkuuden parantamisen vaihtoehdot taloyhtiössä

1. Energiatehokkuuden prosentuaalinen parantaminen: Kerrostalossa 32 %, rivitalossa 36 % ja ketjutaloissa 44 % (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto).

2. Energiatehokkuuden parantaminen lähes nollaenergiatasolle (max. energia-avustus 6 000 €/ asunto)

3. Energiatehokkuuden prosentuaalinen parantaminen lähes nollaenergiatasoisissa kohteissa: Kerrostalossa 15 %, rivi- ja ketjutaloissa 20 % (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto)

Canva - Energy efficiency arrows - web

Hakuprosessi taloyhtiössä

1. Taloyhtiön virallinen päätös energiatehokkuutta parantavasta hankkeesta

2. Korjaushankkeen suunnitelma ja kustannusarvio

3. Avustushakemus liitteineen ARA:an (tarkista vaadittavat liitteet rakennustyypin mukaan)

4. Työt voidaan aloittaa

5. Avustuksen mahdollinen myöntäminen 

6. Maksatushakemus ARA:an töiden valmistuttua (tarkista vaadittavat liitteet rakennustyypin mukaan)

Taloyhtiön hakemuksen liitteet

Energia-avustuksen hakeminen taloyhtiöön vaatii lainvoimaisen kirjallisen päätöksen hankkeeseen ryhtymisestä. Päätöksen tulee olla omistajayhteisön hyväksymä. Omistajayhteisön puolesta energia-avustusta hakee taloyhtiön asiamies, esimerkiksi isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja tai valtakirjalla valtuutettu muu henkilö. Hakemus tehdään ensisijaisesti ARAn verkkoasioinnissa. Blogistamme voit lukea espoolaisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan kertomuksen siitä, miten energia-avustushakemuksen tekeminen ARAn verkkoasiointipalvelussa käytännössä tapahtui. 

Avustushakemuksen on oltava liitteineen ARA:ssa ennen töiden aloittamista, mutta ARA voi pyytää täydentämään hakemusta käsittelyaikana. Tavallisesti lisäselvitykseen annetaan kuukausi vastaamisaikaa, ja tämänkin jälkeen lisäaikaa voidaan myöntää. Kaikkien aiottujen toimenpiteiden on kuitenkin oltava hakemuksessa mukana jo alun perin.

Taloyhtiön avustushakemuksen liitteet

 • Kaupparekisteriote
 • Lainvoimainen päätös hankkeesta ja sen rahoituksesta 
 • E-lukulaskelma rakennuksen rakentamisajankohtana
 • E-lukulaskelma hankkeen vaikutukset mukaan lukien
 • Selvitys, suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä 

Taloyhtiön maksatushakemuksen liitteet

 • Energiatodistus (energiatehokkuuden parantumisen taso)
 • Selvitys toteutuneista kustannuksista
 • Korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat
maalämpöopas kiinteistöille

Maalämpöopas kiinteistöille

Suuremmille kiinteistöille suunnattu maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin kulusta.

Lataa ilmainen opas

Hanke: Öljylämmityksestä luopuminen taloyhtiössä

Rivi- tai kerrostalon öljylämmityksestä luopumiseen kannattaa aina hakea energia-avustusta. Öljystä vähäpäästöisempään ja energiatehokkaampaan lämmitysmuotoon siirtyminen parantaa useimmiten rakennuksen E-lukua energia-avustuksen kriteerien mukaiseksi. Avustuksen saa asuntokohtaisesti, kattaen jopa 50 % korjaushankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. 

E-lukuvaatimus määräytyy rakennuksen rakentamisajankohdan ja silloisen lämmitysmuodon mukaan. Lämmitysmuotoa on saatettu vaihtaa rakentamisajankohdan jälkeen energiatehokkaammaksi, mutta sitä ei huomioida E-lukuvaatimuksessa. Laskiessa energiatehokkuutta tulisi määrittää tarvittavat toimenpiteet tehokkuuden parantamiseksi, minkä jälkeen E-luku määräytyy korjausten ja energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden mukaan. 

Canva - Red rowhouse - web

Esimerkkilaskelma: Rivitalo öljystä ilma-vesilämpöön

 • Kohde: 452 m², 7 asuntoa  
 • Rakennettu: 1970-luvulla
 • Lämmitysmuoto: Öljy (vesikiertoiset patterit) 
 • E-luku rakentamisajankohtana: 375
 • Energia-avustuksen vaatima e-luku: 240
 • Energiatehokkuuden parantamisen toimenpide: Siirtyminen ilma-vesilämpöön 
 • E-luku toimenpiteen jälkeen: 160
 • Avustuspotentiaali:  28 000 €

Hanke: Kaukolämpötalon energiaremontti

Parannettaessa energiatehokkuutta kaukolämmitteisessä rivi- tai kerrostalossa vaaditaan useampia korjaushankkeita, jotta energia-avustuksen kriteerit täyttyvät. Vanhemmissa rakennuksissa voi olla tarpeen esimerkiksi uusia ikkunat ja ovet, asentaa lämmön talteenotto poistoilmasta sekä vaihtaa lämmitysmuoto esimerkiksi maalämpöön. Energiatehokkuutta voidaan parantaa myös pelkästään maalämmöllä, mutta energia-avustuksen saamiseen tarvitaan tällöin todennäköisesti aurinkosähkön hyödyntämistä koko rakennuksen sähköntuotannossa, maalämpöpumpun sähkönkulutus mukaan lukien.

Kannattaa huomioida, että kaukolämpötalossa on usein vaihdettu lämmitysmuotoa jo kertaalleen, esimerkiksi öljystä kaukolämpöön. Tällöin energia-avustukseen vaadittua E-luvun parantumista tarkastellaan rakennusajankohdan lämmitysmuodon mukaan, tässä tapauksessa öljylämmityksen, jolloin energia-avustus on mahdollista saada huomattavasti helpommin.

Canva - Red flat - web

Esimerkkilaskelma: Kaukolämpökerrostalon energiaremontti

 • Kohde: 2 220 m², 28 asuntoa
 • Rakennettu: 1980-luvulla
 • Lämmitysmuoto: Kaukolämpö (koneellinen ilmanvaihto)
 • E-luku rakentamisajankohtana: 141
 • Energia-avustuksen vaatima E-luku: 95
 • Energiatehokkuuden parantamisen toimenpide: Siirtyminen maalämpöön, aurinkosähkön maksimaalinen hyödyntäminen 
 • E-luku toimenpiteen jälkeen: 94
 • Avustuspotentiaali:  112 000 €
plt cover

Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Lue oppaastamme, miten poistoilman lämmön talteenottoa hyödynnetään kerrostalossa tai muussa kiinteistössä, ja kuinka laitteisto asennetaan.

Lataa ilmainen opas

Energia-avustus omakotitaloon

Omakotitaloon kannattaa hakea energia-avustusta, kun lämmitysmuoto vaihdetaan ympäristöystävällisempään. Energia-avustus on mahdollista saada 4 000 euron suuruisena, kun energiatehokkuus paranee vähintään 44 % talon rakentamisajankohdan tasosta. Mikäli energiatehokkuus paranee lähes nollaenergiatasolle, 6 000 euron avustussumma on mahdollinen. Rakennuksessa, joka on jo lähes nollaenergiatasoinen, 20 % parannus energiatehokkuudessa mahdollistaa 4 000 euron avustussumman saamisen. Avustuksen saaminen on erityisen helppoa vanhemmissa rakennuksissa, joissa E-luku on laskettu rakennusajankohdan määräysten mukaan. Rakennusmääräykset ovat tiukentuneet vuosi vuodelta energiatehokkuuden suhteen.

Energia-avustushakemus on toimitettava ARA:an ennen töiden aloittamista. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä sekä E-lukulaskelmat, joista ilmenee talon energiatehokkuus sekä sen rakentamisajankohtana että myöhempien korjausten vaikutus E-lukuun. Suunnittelemme kotiisi energiatehokkuutta parantavat järjestelmät ja korjaukset, sekä laadimme korjaushankkeen tarjouksen. Pätevän E-lukulaskelmien laatijan löydät yrityksemme kautta tai Energiatodistusrekisteristä. Avustuksen hakemisen ja myöntämisen jälkeen tulee lähettää ARA:lle vielä maksatushakemus liitteineen, minkä jälkeen avustus on mahdollista käyttää. 

Energia-avustusta ei myönnetä, mikäli korjaushankkeeseen on jo hyödynnetty kotitalousvähennystä, tai siihen on saatu muuta julkista tukea, kuten ELY-keskuksen avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen ympäristöystävällisempään lämmitysmuotoon. Energia-avustuksen hakemista harkittaessa kannattaakin verrata, onko veronmaksajakohtainen kotitalousvähennys vai rakennuskohtainen energia-avustus kannattavampi vaihtoehto. Energia-avustuksen hakeminen kannattaa yleensä silloin, kun samana vuonna tehdään useampi kotitalousvähennyksen piirissä oleva korjaustoimenpide.

ARAn energia-avustus on ollut suosittu, ja marraskuussa 2021 avustuksiin myönnettiin 10 milj. euron lisärahoitus. Lisärahoitus turvaa avustukset näillä näkymin (4.11.2021) vuoden 2022 kesän loppuun saakka. Uusia hakemuksia voi lähettää ja ne käsitellään siinä järjestyksessä, kun ne saapuvat.

Energiatehokkuuden parantamisen vaihtoehdot omakotitalossa

1. Energiatehokkuus parantuu vähintään 44 % rakentamisajankohdan lähtötasosta (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto)

2. Energiatehokkuus parantuu lähes nollaenergiatasolle (max. energia-avustus 6 000 €/ asunto)

3. Mikäli rakennus on jo rakentamisajankohtana lähes nollaenergiatasoinen, parannuksen tulee olla vähintään 20 % ympäristöministeriön asetuksen 4/13 mukaan (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto)

Kohti energiatehokkuutta

Hakuprosessi omakotitalossa

1. Päätös energiatehokkuuden parantamisesta

2. Korjaushankkeen suunnitelma ja kustannusarvio, E-lukulaskelmat

3. Avustushakemus liitteineen ARA:an (tarkista vaadittavat liitteet rakennustyypin mukaan)

4. Työt voidaan aloittaa

5. Avustuksen mahdollinen myöntäminen

5. Maksatushakemus (tarkista vaadittavat liitteet rakennustyypin mukaan)

Omakotitalon hakemuksen liitteet

Avustushakemuksen liitteet

 • E-lukulaskelma rakentamisajankohtana 
 • E-lukulaskelma rakentamisajankohdan jälkeisistä korjauksista ja niiden vaikutuksesta
 • Selvitys, suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä

Maksatushakemuksen liitteet

 • Energiatodistus (energiatehokkuuden parantamisen taso)
 • Selvitys toteutuneista kustannuksista
 • Korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat

Hanke: Öljylämmityksestä maalämpöön omakotitalossa

Vaihdettaessa öljylämmityksestä maalämpöön energiatehokkuus parantuu huomattavasti, jolloin myös energia-avustuksen kriteerit useimmiten täyttyvät. Energia-avustukseen vaadittu E-luku määräytyy rakennusajankohdan ja lämmitysmuodon mukaisesti. Energiatehokkuutta kartoitettaessa lasketaan myös rakentamisen jälkeen tehdyt korjaukset, joilla on parannettu energiatehokkuutta (E-luku korjausten jälkeen). Tämän jälkeen lasketaan, kuinka paljon energiatehokkuutta tulisi vielä parantaa, jotta päästäisiin E-lukuvaatimukseen. Valitsemalla tarpeeksi energiatehokkuutta parantava toimenpide päästään useimmiten E-lukuvaatimuksen mukaiseen arvoon öljylämmitteisessä rakennuksessa.

ARA:n energia-avustuksen vaihtoehtona on kesäkuusta 2020 alkaen ollut ELY-keskuksen avustus omakotitalon öljylämmityksestä luopumiseen.  Näiden avustusten sijaan voi hyödyntää myös kotitalousvähennystä. Tutustu sinulle sopivimpaan tukimuotoon täältä.

Öljystä maalämpöön

Esimerkkilaskelma: Omakotitalo öljystä maalämpöön

 • Pinta-ala: 300 m² 
 • Rakennettu: 1960-70-luvulla
 • Lämmitysmuoto: Öljy 
 • E-luku rakentamisajankohtana: 384
 • Korjaukset rakentamisen jälkeen: yläpohjan lisäeristys, yläkerran ulkoseinät, ikkunoiden vaihto 
 • E-luku korjausten jälkeen: 308
 • E-lukuvaatimus energia-avustukseen: 215 tai alle
 • Energiatehokkuuden parantamisen toimenpide: Siirtyminen maalämpöön 
 • E-luku toimenpiteen jälkeen: 128
 • Avustuspotentiaali:  4 000 €
maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Omakotitalon lämmityksen vaihtajan maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin vaiheista.

Lataa ilmainen opas

Energia-avustus ARA-yhteisöille

Energia-avustusta myönnetään myös ARA-yhteisöille. ARA-yhteisöllä tarkoitetaan valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä, joille myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa. Energia-avustuksen yhteydessä tulee hakea myös korkotukilainaa korjaushankkeeseen.

 

Energiatehokkuuden parantamisen vaihtoehdot ARA-yhteisölle

1. Energiatehokkuuden prosentuaalinen parantaminen: Kerrostalossa 32 %, rivitalossa 36 % ja ketjutaloissa 44 % (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto).

2. Lähes nollaenergiataso (max. energia-avustus 6 000 €/ asunto)

3. Energiatehokkuuden parantaminen lähes nollaenergiatasoisissa kohteissa, ympäristöministeriön asetuksen mukaan (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto)

Canva - Energy efficiency saves money -web

Hakuprosessi ARA-yhteisössä

1. Päätös energiatehokkuuden parantamisesta

2. Korjaushankkeen suunnitelma ja kustannusarvio

3. Avustushakemus liitteineen (tarkista vaadittavat liitteet rakennustyypin mukaan)

4. Avustuksen mahdollinen myöntäminen 

5. Maksuhakemus (tarkista vaadittavat liitteet rakennustyypin mukaan)

ARA-yhteisön hakemuksen liitteet

Energia-avustushakemukseen tulee liittää korkotukilainahakemus liitteineen.

Avustushakemuksen liitteet

 • Korkotukilainahakemus liitteineen 
 • E-lukulaskelma rakentamisajankohtana   
 • E-lukulaskelma rakentamisajankohdan jälkeisistä korjauksista ja niiden vaikutuksesta
 • Selvitys, suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä   

Maksuhakemuksen liitteet

 • Energiatodistus (energiatehokkuuden parantamisen taso)     
 • Selvitys toteutuneista kustannuksista   
 • Korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat