ARAn energia-avustus

Pyydä tarjous

Mikä ARAn energia-avustus?

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edistää laadukasta, ekologista ja kohtuuhintaista asumista. Lokakuun loppuun 2023 asti ARAlta oli mahdollista hakea energia-avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. ARAn energia-avustus oli suunnattu omakotitaloille, taloyhtiöille sekä ARA-yhteisöille, kuten asumisoikeusyhtiöille.

Taloyhtiöissä ARAn energia-avustuksen kriteerit täyttyivät tavallisesti silloin, kun rakennus, jonka alkuperäinen lämmitysmuoto oli ollut öljy, puu tai hiili, siirtyi maalämpöön tai maalämmön ja lämmön talteenoton yhdistelmään. Kun talon alkuperäinen lämmitysmuoto oli kaukolämpö, ARAn energia-avustuksen saaminen vaati lämmitysmuodon vaihtamisen lisäksi muita, mittavia toimenpiteitä.

Tom Allen Seneran energiatehokkuutta parantavat ratkaisut ovat kannattava sijoitus avustuksista riippumatta. Suunnittelemme ja asennamme lämpöpumppuihin ja aurinkoenergiaan perustuvia lämmitys- ja viilennysratkaisuja sekä älykkäitä automaatio- ja etäohjausjärjestelmiä pitkällä kokemuksella ja alan parhaalla ammattitaidolla. Investointi maksaa itsensä takaisin säästyneinä lämmityskuluina.

Chart cover

Lämmityskulut kuriin?

Omakotitalon tai taloyhtiön lämmityskustannuksia voi leikata huomattavasti energiaremontin avulla. Pyydä nyt maksuton kartoitus energiaremontista!

Pyydä tarjous

ARAn energia-avustus taloyhtiöön

ARAn energia-avustus ei ole enää taloyhtiöiden haettavissa, mutta energiatehokkuutta parantavat ratkaisut ovat taloyhtiöille ajankohtaisempia kuin koskaan. Maalämmöllä tai maalämmön ja lämmön talteenoton yhdistelmällä taloyhtiö voi säästää lämmityskustannuksissa noin 60–70 %. Investointia varten otetun lainan lyhennyksistä ja koroista huolimatta taloyhtiölle alkaa usein kertyä säästöä heti urakan valmistumisen jälkeen.

AdobeStock_81815983 web

Hanke: Kerrostalo Helsingin Lauttasaaressa kaukolämmöstä maalämpöön ja lämmön talteenottoon

 • Pinta-ala: 3 000 m²
 • Ostettava lämmitysenergia kaukolämmöllä: 450 MWh/vuosi
 • Lämmityskulut kaukolämmöllä: n. 52 900 €/vuosi
 • Investointi maalämpöön ja lämmön talteenottoon: 330 000 €
 • Ostettava lämmitysenergia nyt: 132 MWh/vuosi
 • Lämmityskulut nyt: n. 18 500 €/vuosi
 • Säästöt lämmityskuluissa: n. 34 400 €/v (65 %)
 • Lainan lyhennykset ja korot: n. 24 000 €/vuosi
 • Säästöt lainanhoitokustannusten jälkeen: 10 400 €/vuosi

Laskelmassa käytetyt pohjatiedot:

 • Kaukolämmön hinta: 117,46 €/MWh
 • Sähkön hinta (kiinteähintainen sähkösopimus): 14 snt/kWh
 • Maalämpö- ja LTO-järjestelmän vuosihyötysuhde: 3,4
 • Lainan tiedot: 20 vuoden annuiteetti, 4 % korko
maalämpöopas kiinteistöille

Maalämpöopas kiinteistöille

Suuremmille kiinteistöille suunnattu maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin kulusta.

Lataa ilmainen opas

Miten taloyhtiön energia-avustuksen maksatusta haetaan?

Kun taloyhtiö on jo hakenut ARAn energia-avustusta ja urakka on käynnissä, avustuksen saamista varten tarvitaan vielä maksatushakemus. Se toimitetaan ARAan urakan valmistuttua. Maksatushakemuksen liitteeksi tarvitaan energiatodistus, josta selviää rakennuksen energiatehokkuuden parantumisen taso. Lisäksi tarvitaan selvitys toteutuneista kustannuksista sekä korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat.

Maksun hakeminen tapahtuu lomakkeella, joka luodaan ARAn palveluun automaattisesti sen jälkeen, kun avustus on myönnetty hakijalle. Myönteinen päätös on voimassa päätösvuoden jälkeen vielä kahden seuraavan kalenterivuoden ajan. Maksatushakemus on kuitenkin jätettävä viimeistään 31.10. mennessä päätöksen viimeisenä voimassaolovuotena.

Taloyhtiön maksatushakemukseen tarvittavat liitteet

 • Energiatodistus (energiatehokkuuden parantumisen taso)
 • Selvitys toteutuneista kustannuksista
 • Korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat
Energia-avustuksen saamiseen tarvitaan kaksi hakemusta liitteineen.
plt cover

Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Lue oppaastamme, miten poistoilman lämmön talteenottoa hyödynnetään kerrostalossa tai muussa kiinteistössä, ja kuinka laitteisto asennetaan.

Lataa ilmainen opas

Energia-avustus omakotitaloon

ARAn energia-avustus ei ole enää haettavissa, mutta omakotitalon energiaremontti on edelleen erittäin kannattava sijoitus. Maalämpöön vaihtaminen pudottaa omakotitalon lämmityskustannuksia tyypillisesti 60–70 % ja ilma-vesilämpöpumppuun vaihtaminen laitteesta ja talosta riippuen 40–70 %. ELY-keskuksen avustus öljystä tai maakaasusta luopumiseen on edelleen saatavana, samoin kotitalousvähennys. Tom Allen Senera suunnittelee ja urakoi omakotitaloihin maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmät Suomen laajimmalla kokemuksella.

Miten omakotitalon energia-avustuksen maksatusta haetaan?

Jos omakotitaloon jo haettu ARAn energia-avustusta, sen saamiseksi tarvitaan vielä maksatushakemus, joka on toimitettava ARAan urakan valmistuttua. Maksatushakemukseen liitetään energiatodistus, josta talon energiatehokkuuden parantumisen taso käy ilmi. Lisäksi liitteeksi tarvitaan selvitys toteutuneista kustannuksista ja korjaustoimenpiteen toteuttajien suunnitelmat allekirjoitettuina.

Maksatuksen haku tapahtuu lomakkeella, joka luodaan ARAn sähköiseen palveluun sen jälkeen, kun energia-avustus on myönnetty hakijalle. Maksatusta voi hakea päätösvuoden jälkeen vielä kahtena seuraavana kalenterivuotena, kuitenkin viimeistään 31.10. mennessä viimeisenä päätöksen voimassaolovuotena.

Hakemusten liitteet

Omakotitalon maksatushakemukseen tarvittavat liitteet

 • Energiatodistus (energiatehokkuuden parantumisen taso)
 • Selvitys toteutuneista kustannuksista
 • Korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat
Chart cover

Kiinnostunut maalämmöstä tai ilma-vesilämmöstä?

Pyydä meiltä tarjous maalämpö- tai ilma-vesilämpöjärjestelmään, jolla säästät luontoa ja lämmityskustannuksia!

Pyydä tarjous

Mitä avustusta omakotitalon energiaremonttiin kannattaa hakea?

Omakotitalon energiaremonttiin voi hyödyntää kotitalousvähennystä tai ELY-keskuksen avustusta öljy- tai maakaasulämmityksestä luopumiseen. Iäkkäälle tai vammaiselle henkilölle lisävaihtoehtona on ARAn korjausavustus. Koska nämä ovat keskenään vaihtoehtoisia avustuksia, kannattaa verrata, mikä näistä olisi itselle paras vaihtoehto.

Kun energiatehokkuutta parannetaan luopumalla sähkölämmityksestä, kannattaa hyödyntää kotitalousvähennys. Sähkölämmityksestä luopuja voi saada kotitalousvähennystä enintään 2 250 euroa talouden veronmaksajaa kohti. Lue lisää kotitalousvähennyksestä täältä.

Omakotitalon energiaremonttiin on useita avustusvaihtoehtoja: kotitalousvähennys, ELY-keskuksen avustus tai ARAn korjausavustus iäkkäille ja vammaisille henkilöille.

Omakotitaloon on saatavana useita avustuksia.

Kun energiaremontissa luovutaan öljy- tai maakaasulämmityksestä, ELYn 4 000 euron avustus on usein järkevin vaihtoehto. Sen hakemista varten ei tarvitse teettää E-lukulaskelmia. Toisaalta öljystä luopumiseen on saatavana korotettu kotitalousvähennys, mikä tarkoittaa jopa 3 500 euroa veronmaksajaa kohti. Jos urakka on isohko ja sisältää paljon työtä, taloudessa on kaksi veronmaksajaa ja kotitalousvähennystä ei haluta käyttää mihinkään muuhun, voi olla järkevintä hyödyntää kotitalousvähennys.

Yli 65-vuotiaiden ja vammaisten henkilöiden sekä heidän omaistensa kannattaa tutustua ARAn korjausavustukseen iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen. Iäkkäille ja vammaisille henkilöille myönnetään korjausavustusta lämmitysremonttiin silloin, kun lämmitysjärjestelmä on viallinen tai käyttöikänsä päässä, tai esimerkiksi puulämmityksen ylläpito on hakijalle liian raskasta.

ARAn avustus iäkkäille ja vammaisille henkilöille

ARA myöntää korjausavustusta iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden lämmitysremontteihin, kun lämmitys on käyttöikänsä päässä tai sen ylläpito on henkilölle liian raskasta.

Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden korjausavustuksen hakemiseen ei tarvita rakennuksen E-lukulaskelmia, koska avustuksen perusteena ei ole energiatehokkuuden parantuminen. Avustuksen määrä on enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Jos hakija on itse tai hänen ruokakuntaansa kuuluu sotaveteraani tai veteraanin leski, avustussumma on enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Omakotitalon lämmityksen vaihtajan maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin vaiheista.

Lataa ilmainen opas

Energia-avustus ARA-yhteisöille

Energia-avustusta myönnettiin myös ARA-yhteisöille. ARA-yhteisöllä tarkoitetaan valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä, joille myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa.

Kun ARA-yhteisö on jo hakenut energia-avustusta, avustussumman saamiseen tarvitaan vielä maksatushakemus. Se toimitetaan ARAan, kun urakka on valmistunut. Maksatushakemukseen on liitettävä energiatodistus, josta käy ilmi rakennuksen energiatehokkuuden parantuminen. Lisäksi hakemuksen liitteeksi vaaditaan selvitys toteutuneista kustannuksista sekä suunnitelmat, jotka korjaushankkeen toteuttajat ovat allekirjoittaneet.

Maksatusta haetaan lomakkeella, joka luodaan ARAn sähköiseen palveluun myönteisen avustuspäätöksen jälkeen. Päätös on voimassa kahden kalenterivuoden ajan päätösvuoden jälkeen. Maksatushakemus on kuitenkin jätettävä lokakuun viimeiseen päivään mennessä viimeisenä voimassaolovuotena.

ARA-yhteisön maksatushakemuksen liitteet

 • Korkotukilainahakemus liitteineen
 • Energiatodistus (energiatehokkuuden parantamisen taso)
 • Selvitys toteutuneista kustannuksista
 • Korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat
Canva - Energy efficiency saves money web