Maalämpö ja kotitalousvähennys

Mitä yhteistä on lastenhoitajalla, siivoojalla, remonttireiskalla ja maalämpökaivon poraajalla? He kaikki tekevät työtä, josta voi saada kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennys kannattaa hyödyntää maalämpöjärjestelmän asentamisessa, sillä se voi pienentää kuluja huomattavasti.


Kotitalousvähennys tulee tilille veronpalautuksena

Kotitalousvähennyksen avulla verottaja tukee kansalaisten mahdollisuutta ostaa palveluita omaan kotiinsa. Työn teettäjä ilmoittaa kaikki yrittäjälle tai yritykselle maksamansa työkorvaukset ja palkat esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee niiden perusteella vähennyksen maksettavan veron määrästä, ja hyöty maksetaan työn teettäjän tilille veronpalautuksena. Työn teettäjä voi saada hyödyn itselleen myös etukäteen hakemalla muutosta ennakonpidätysprosenttiinsa.

 

Kaikki asennustyöt ovat vähennyskelpoisia

Kotitalousvähennyksenä voi saada takaisin 40 % yritykselle maksetuista työkorvauksista (2020). Maalämpöjärjestelmän asentamiseen kuuluu paljon vähennyskelpoisia töitä. Näitä ovat mm. entisen lämmitysjärjestelmän purku, lämpökaivon poraus sekä sen putkitus ja asennustyöt, maansiirto- ja pihatyöt sekä maalämpöjärjestelmän laitteiden asennustyöt. Maalämmön tilaajan kannattaa pyytää urakoitsijalta tarjous, jossa on eritelty työn sekä laitteiden ja muiden tarvikkeiden osuus. Vähennystä voi saada vain työn osuudesta.

Korkeimman hallinto-oikeuden antaman ennakkopäätöksen mukaan myös lämpökaivon poraustyön konekustannukset ovat kotitalousvähennyskelpoisia. Päätös oli oikea, sillä lämpökaivoa ei voi kaivaa lapiolla.

 

Maalämpöasennuksesta jopa 4500 euron säästöt

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä henkilöä kohden on 2 250 euroa vuodessa (2020). Kahden veronmaksajan taloudessa enimmäismäärä on yhteensä 4 500 euroa. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaukset on maksettu. Vähennyksessä on 100 euron omavastuuosuus. Kotitalousvähennyksen henkilökohtaisen euromäärän voi laskea kaavalla [0,40 x työkorvausten määrä euroina – 100].

Jokainen veronmaksaja hakee korvausta itselleen. Jos maalämpö asennetaan pariskunnan taloon, kummankin kannattaa merkitä omaan veroilmoitukseensa puolet maalämmön asentamisen työkorvauksista. Jos kuitenkin työkorvauksia on yhteensä vähemmän kuin 5 875 euroa, vain toisen kannattaa merkitä kaikki omaan veroilmoitukseensa. Näin vältytään maksamasta kahteen kertaan 100 euron omavastuuosuus.

 

Tukea saa, kun lämmitysjärjestelmä vaihdetaan

Kotitalousvähennystä voi hakea, kun entinen lämmitysjärjestelmä vaihdetaan maalämpöön. Uudisrakentamisessa kotitalousvähennystä ei voi käyttää.

Katja Manner

Kirjoittanut Katja Manner