Energiankierrätys

Pyydä tarjous

Energiankierrätys – energiatehokkuuden uusi ulottuvuus

Suurissa kiinteistöissä syntyy paljon hukkalämpöä esimerkiksi ilmanvaihdon ja jäähdytyksen, valaistuksen, koneiden käytön sekä kylmätuotteiden säilyttämisen yhteydessä. Kun tämä lämpöenergia otetaan talteen ja käytetään rakennuksen lämmitykseen sekä lämpimän käyttöveden tuottamiseen, ostoenergiaa tarvitaan kymmeniä prosentteja vähemmän. Lämpöpumpuilla toimivaa järjestelmää voidaan hyödyntää lämmityksen ohella myös kiinteistön jäähdytykseen. Energiankierrätysjärjestelmä nostaa rakennuksen energiatehokkuuden aivan uudelle tasolle, vähentää merkittävästi päästöjä sekä tuottaa huomattavat säästöt kiinteistön omistajalle.

Tom Allen Seneran yhteistyökumppaniensa kanssa Keskolle toteuttama innovatiivinen energiankierrätysjärjestelmä palkittiin vuonna 2020 Euroopan lämpöpumppualan merkittävimmällä tunnustuksella, Heat Pump City of the Year -palkinnolla. Kauppakiinteistöjen lisäksi olemme urakoineet energiankierrätysratkaisuja muihin liikekiinteistöihin sekä kulttuurirakennuksiin, kuten Musiikkitaloon Helsingissä.

Suurissa kiinteistöissä hukkalämpöä tuotetaan monin eri tavoin. Lämpöenergian kierrätys on erittäin ekologista ja kannattavaa.

Kaupan kylmälaitteiden lauhdelämpö on tärkeä energianlähde.

Energiankierrätys kulttuurirakennukseen

Helsingin keskustassa sijaitsevan Musiikkitalon tekniset laitteet, valaistus sekä konserttien yleisö tuottavat runsaasti lämpöenergiaa, joka otetaan hyötykäyttöön Tom Allen Seneran vuonna 2021 urakoimalla energiankierrätysjärjestelmällä. Tilojen poistoilmasta kerätään lämpö talteen, minkä jälkeen lämpöenergia syötetään lämpöpumppujen avulla rakennuksen lämmönjakoverkostoon ja lämpimään käyttöveteen. Lämpöpumpuilta lähtevää viileää lämmönkeruunestettä käytetään myös tilojen jäähdytykseen.

Energiankierrätysjärjestelmä toimii rakennuksessa kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen rinnalla, ja sen ennakoidaan tuottavan noin 30 % energiansäästöt. Investoinnin takaisinmaksuajaksi on arvioitu viisi vuotta. Rakennuksen energiataloudellisuus tekee siitä luonnollisesti myös entistä ympäristöystävällisemmän. Musiikkitalon kiinteistöpäällikkö Marko Oittinen toteaakin, että ympäristötavoitteita edistävät ratkaisut ovat usein samalla taloudellisesti kannattavia. Lue Musiikkitalon urakasta lisää täältä.

Musiikkitalo

Musiikkitalo on näkyvä esimerkki ympäristövastuullisuudesta. Energiankierrätys vähentää rakennuksen ostoenergian tarvetta kymmeniä prosentteja.

Kuva: Musiikkitalo, David Jakob

Energiankierrätys kauppakiinteistöön

Päivittäistavarakaupassa hukkalämpöä tuottavat ilmanvaihdon lisäksi erityisesti kylmäaltaat ja -kaapit. Altaan tai kaapin avaamisen yhteydessä sen sisälle pääsee sisäilman lämpöä, jonka kaupan kylmäkone poistaa laitteesta. Hukkalämpö on tavallisesti puhallettu ulkoilmaan. Tom Allen Seneran energiankierrätysjärjestelmän avulla hukkalämpö otetaan talteen ja käytetään kiinteistön sisätilojen ja käyttöveden lämmittämiseen. Ratkaisu vähentää ostettavan lämmitysenergian tarvetta jopa 95 %.

Tom Allen Senera, Gebwell, Granlund ja Kesko-ryhmä palkittiin kauppakiinteistöjen energiankierrätysratkaisusta Euroopan lämpöpumppuyhdistys EHPAn Heat Pump City of the Year 2020 -palkinnolla. Palkinto myönnettiin Next Generation Heat Pump -sarjassa.

Video: Energiankierrätys kauppakiinteistössä

Katso, miten päivittäistavarakaupan energiankierrätys toimii! Kansainvälisesti palkittu ratkaisumme vähentää ostoenergian tarpeen murto-osaan.