Maalämpö Turku

Pyydä tarjous

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen kaupungissa Turku

Turussa toimenpidelupaa lämpökaivolle voi hakea sähköisen lupapalvelun kautta. Tom Allen Seneran lupa-asiantuntijat voivat hakea asiakkaan puolesta toimenpidelupaa sähköisesti valtakirjan nojalla. Turun kaupungin ohjeet maalämpökaivoja koskevan toimenpideluvan hakemiselle voit ladata tästä.

Maalämpökaivon lupahakemuksen liitteeksi vaaditaan aina johtokartta, johon on merkitty kaivon sijainti rastilla sekä minimietäisyydet alla luetelluista kohteista. Johtokartta saa olla hakemusta jätettäessä enintään kuukauden vanha. Sen voi tilata Turun kaupungin tilauspalvelusta. Ohjeen johtokarttaotten tilaamiseen löydä tästä.

Turun kaupunki edellyttää seuraavia lämpökaivon vähimmäisetäisyyksiä eri kohteisiin:

  • Toinen energiakaivo 20 m
  • Porakaivo 40 m
  • Rengaskaivo 20 m
  • Rakennus 3 m
  • Tontin raja 7,5 m
  • Kadun reuna 2 m
  • Kiinteistökohtaiset kaikki jätevedet 30 m, harmaat vedet 20 m
  • Viemärit ja vesijohdot 5 m
  • Puisto: ei vaatimuksia, ellei porata vinoon puiston alle

Muut liitteet

Lämpökaivon toimenpidelupahakemukseen on liitettävä tiedot hankkeen pääsuunnittelijasta. Lähtökohtaisesti hakija voi itse toimia pääsuunnittelijana. Suuremmissa hankkeissa, kuten useamman lämpökaivon porauksissa, pääsuunnittelijana voi toimia esimerkiksi maalämpöurakoitsijan edustaja.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan myös selvitys rakennuspaikan hallinnasta. Tätä selvitystä ei kuitenkaan vaadita, mikäli rakennus sijaitsee kaupungin vuokratontilla ja vuokrasopimuksessa ei toisin mainita. Jos toimenpideluvan hakijana on taloyhtiö, tulee hakemukseen liittää selvitys yhtiön nimenkirjoitusoikeudesta sekä hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi yhtiön päätös hakea toimenpidelupaa maalämmölle. Mikäli lämpökaivo aiotaan porata lueteltuja minimietäisyyksiä lähemmäksi, tarvitaan naapurien kirjallinen suostumus.

Lue lisää maalämmöstä täältä.

Erityisvaatimukset

Jos kiinteistö sijaitsee kaupungin Turku keskustan ruutukaava-alueella tai alueella, jossa saattaa olla pilaantunutta maata, voi rakennusvalvonta edellyttää poikkeavaa menettelytapaa. Lisäksi erityisvaatimuksia voidaan asettaa kohteille, joihin on suunniteltu useamman lämpökaivon porausta. Jos kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella, saatetaan edellyttää vesilain (587/2011) mukaista lupaa. Tämän luvan tarpeen arvioi Turun kaupungin ympäristöviranomainen. Energiakentän eli yli 10 energiakaivon poraaminen pohjavesialueelle vaatii aina vesilain mukaisen luvan. Tämä lupa haetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lupapäätöksen jälkeen

Kun lupapäätös on saatu, tulee rakennusvalvonnan asiakaspalveluun toimittaa vastaavan työnjohtajan ilmoitus tai hakemus. Vastaavana työnjohtajana voi toimia esimerkiksi porausurakoitsijan edustaja. 

Lämpökaivon porauksen jälkeen työnjohtaja tilaa tontille sijainti- ja loppukatselmuksen. Tilaus sijaintikatselmuksesta toimtetaan rakennusvalvonnan kiinteistöinsinöörille, ja tilauksen liitteeksi laitetaan porausraportti. Loppukatselmusta varten työnjohtaja toimittaa maalämpötyön tarkastusasiakirjan alueen LVI-tarkastusinsinöörille sekä ePermitiin Erityissuunnitelmat -välilehdelle.

Kohteemme Turussa

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.