Maalämpö Tuusula

Pyydä tarjous

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin maalämpöprojekteistamme Tuusulassa

Vuokko ja Paavo Väyrynen Vuokko ja Paavo Väyrynen

Suorasähkölämmityksestä maalämpöön

Vuokko ja Paavo Väyrysen kotiin Tuusulassa asennettiin maalämpö suorasähkön tilalle. Maalämpöön vaihdettaessa ei tarvittu kallista remonttia vesikiertoisen lämmönjakotavan rakentamiseksi, sillä lämpö leviää asuintiloihin tasaisesti puhallinkonvektorin kautta. ”Yllättävän helppoa ja hinnaltaan edullista”, toteaa Paavo Väyrynen urakasta.

Lue lisää

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Tuusulassa

Maalämpöjärjestelmän toimenpidelupaa haetaan Tuusulassa Lupapisteen kautta. Jos maalämpöjärjestelmä asennetaan uuteen taloon, lupa maalämmölle haetaan rakennusluvan yhteydessä. Tom Allen Seneran lupa-asiantuntija on käytettävissänne, jos haluatte jättää hakemusprosessin asiantuntijan vastuulle.

Jos toimenpideluvan hakijana on yritys tai yhtiö, tarvitaan hakemuksen liitteiksi kaupparekisteriote sekä kopio yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirjasta, johon on merkitty päätös siirtymisestä maalämpöön. Mikäli hakijana on joku muu kuin kiinteistön omistaja, edellytetään valtakirjaa, jossa on kaikkien kiinteistön omistajien allekirjoitukset.

Toimenpidelupahakemuksen liitteiksi tarvitaan aina kiinteistörekisteriote sekä kiinteistön omistusoikeusselvitys eli yleensä lainhuutotodistus tai kopio kauppakirjasta. Hakemukseen vaaditaan myös kansilehdellä varustettu asemapiirros, johon merkitään lämpö- eli energiakaivojen paikat sekä niiden etäisyydet lähimmistä rakennuksista ja tontin rajoista. Asemapiirroksen tulee olla pääsuunnittelijan allekirjoittama ja siinä tulee olla kiinteistön tiedot. Lupahakemukseen tarvitaan yleensä myös lämpökaivon poikkileikkauskuva sekä selvitys lämmönkeruuputkiston materiaalista.

Tuusulassa edellytetään naapurin suostumusta, jos maalämpökaivo aiotaan sijoittaa lähemmäksi kuin 7,5 etäisyydelle naapurin rajasta. Mikäli lämpökaivo porataan vinoon niin, että osa porakaivosta ulottu naapuritontin puolelle, on perustettava omistajavaihdokset turvaava kiinteistörasite.

Ennen maalämpöhankkeeseen ryhtymistä hakijan velvollisuutena on selvittää, sijaitseeko tontin alla johtoja, luolia tai teknisiä järjestelmiä. Näiden selvittämiseksi voi tilata johtotiedot, joista selviää ainakin osa maanalaisista johdoista.

Jos lämmönkeruuputkisto halutaan sijoittaa lämpökaivon sijaan vesistöön, on hakemukseen liitettävä vesistön omistajan tai osuuskunnan suostumus sekä Uudenmaan ELY-keskuksen vesirakennusilmoitus. ELY-keskus tiedottaa hakijaa siitä, vaatiiko toimenpide vielä alueviraston luvan.

Tutustu maalämpöön tarkemmin täältä.

Suositellut lämpökaivon vähimmäisetäisyydet Tuusulassa:

  • Toinen lämpökaivo 15 m
  • Tontin raja 7,5 m
  • Rakennus 3 m
  • Porakaivo 40 m
  • Rengaskaivo 20 m
  • Viemäri- ja vesijohdot 3 m (omat putket) ja 5 m (muiden putket)

Mahdollisia rajoituksia maalämmölle Tuusulassa

Tuusulassa on paljon pohjavesialueita ja kunnan alueella kulkee myös Päijänne-tunneli. Näiden läheisyydessä tulee olla erityisen varovainen maalämpökaivoa rakennettaessa. Näillä alueilla lämmönkeruuputkistoille on asetettu erityisiä vaatimuksia, jotta pohjaveteen ei pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia lämpökaivojen kautta. Tietoa lämpökaivon sijoittamisesta Päijänne-tunnelin läheisyyteen saa Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:ltä. Lämpökaivoja ei myöskään voida ottaa käyttöön alle 500 metrin etäisyydellä vedenottamosta.

Kohteemme Tuusulassa

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.