Lämmön talteenotto

Pyydä tarjous

Poistoilman lämmön talteenotto

Lämmön talteenotto poistoilmasta vähentää huomattavasti suurten kiinteistöjen kuten kerrostalojen ja liikekiinteistöjen lämmityskustannuksia. Kun käytössä on koneellinen ilmanvaihto, rakennuksesta poistuu huippuimurin kautta yli +20-asteista ilmaa, joten 30–40 % rakennuksen lämmitysenergiasta ajetaan ulos poistoilman mukana.

Poistoilman lämmön talteenottoon (LTO) on alettu kiinnittää huomiota 2000-luvulla, ja uusissa kerrostaloissa onkin jo kaikissa lämmön talteenotto. Ennen vuotta 2005 rakennetuissa kerrostaloissa ei ole yleensä lämmön talteenottoa, mutta vanhaan kerrostaloon se voidaan asentaa nykyisten huippuimureiden tilalle. Lämmön talteenoton ansiosta ilma poistuu rakennuksesta noin +2-asteisena, ja ostoenergian kulutus laskee 30–40 %.

Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä

Kun vanhaan kerrostaloon asennetaan poistoilman lämmön talteenotto, ostoenergian kulutus vähenee 30–40 %. Poistoilman lämpö otetaan talteen lämmön talteenottoyksiköllä, joka asennetaan tavallisesti katolle.

Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä

Poistoilman lämmön talteenottoon tarvitaan lämmön talteenottoyksikkö. Se asennetaan ilmanvaihdon kokoomakammioon tai katolle, ja lämmin ilma virtaa sen läpi ennen poistumistaan rakennuksesta. Lämmöntalteenottoyksikön putkistossa kulkee lämmönkeruunestettä, joka kerää lämmön poistoilmasta samaan tapaan kuin maalämpökaivon lämmönkeruuputkisto kerää lämpöä kallioperästä.

Lämmönkeruuneste kuljettaa lämpöenergian lämmönkeruulinjaa pitkin tekniseen tilaan. Kerrostalossa lämmönkeruulinja asennetaan yleensä rakennuksen ulkoseinälle. Sadeveden syöksytorvia muistuttava lämmönkeruulinja sulautuu hyvin kerrostalon julkisivuun tai parvekelinjaan. Putkisto voidaan asentaa myös porraskäytävään.

Teknisessä tilassa lämpö siirtyy lämmönkeruunesteestä lämpöpumppuun. Lämpöpumppu syöttää poistoilman lämmön talvella lämmönjakoverkostoon ja kesällä lämpimään käyttöveteen, jolloin ostoenergian määrä pienenee merkittävästi.

Lämmöntalteenottoyksikkö kerrostalossa

Lämmön talteenottoyksiköstä lämmönkeruuneste kulkee lämmönkeruulinjaa pitkin tekniseen tilaan lämpöpumpulle. Lämmönkeruulinja voidaan asentaa rakennuksen ulko- tai sisäpuolelle.

Poistoilman lämmön talteenoton hinta

Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän hinta vaihtelee pienempien kerrostalojen noin 50 000 eurosta suurten, useampia kerrostaloja sisältävien kerrostaloyhtiöiden noin 200 000 euron hintaan.

Lämmön talteenoton kustannukset riippuvat taloyhtiön rakennusten lukumäärästä, huippuimureiden lukumäärästä sekä koko järjestelmän laajuudesta ja tehosta. Asiantuntijamme kartoittaa kunkin kiinteistön lämmöntalteenottojärjestelmän huomioiden rakennuksen erityispiirteet.

Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Lue oppaastamme, miten poistoilman lämmön talteenottoa hyödynnetään kerrostalossa tai muussa kiinteistössä, ja kuinka laitteisto asennetaan.

Lataa ilmainen opas

Poistoilman lämmön talteenotto kaukolämmön rinnalla

Poistoilman lämmön talteenotto voidaan kytkeä kerrostalon nykyiseen lämmitysjärjestelmään, esimerkiksi kaukolämpöön. Kaukolämpötalossa poistoilman lämmön talteenotolla voidaan saavuttaa 30-40 % säästöt lämmityskustannuksissa ja parantaa talon energialuokitusta jopa kahden energialuokan verran.

Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän kytkennässä on käytettävä energiateollisuuden K1-ohjeistusta ja esimerkkikytkentöjä. Oikeilla kytkennöillä varmistetaan, että kaukolämmön vesi poistuu talosta tarpeeksi viileänä, eikä aiheuta ongelmia kaukolämpöyhtiön verkossa. Lämpöpumpun oma automatiikka ei osaa ohjata lämpöpumpun ja kaukolämmön yhteistoimintaa. Jotta K1-kytkentä toimisi oikein, sitä on ohjattava taloautomaatiolla. Yrityksellämme on omat, tähän erikoistuneet ammattilaiset.

Poistoilman lämmön talteenotto kaukolämmön rinnalle

Poistoilman lämmön talteenotto voidaan kytkeä joko kaukolämmön rinnalle tai yhdistää maalämpöön. Maalämmön ja lämmön talteenoton yhdistelmällä voidaan saavuttaa yli 70 % säästöt lämmityskustannuksissa.

Poistoilman lämmön talteenotto ja maalämpö

Maalämpöjärjestelmän ja poistoilman lämmön talteenoton yhdistelmä on kerrostaloon erittäin energiatehokas lämmitysratkaisu. Maalämmön ja lämmön talteenoton toimiessa rinnakkain lämmönkeruunesteen lämpötila nousee jopa +15 asteeseen. Talon ja käyttöveden lämmitys tapahtuu silloin erittäin hyvällä hyötysuhteella. Kesällä ylimääräinen lämpö ladataan lämpökaivoihin seuraavaa lämmityskautta varten.

Maalämmön ja poistoilman lämmön talteenoton yhdistelmällä voidaan saavuttaa yli 70 % säästöt kerrostalon lämmityskustannuksissa. Säästöt ovat niin suuret, että tavallisesti niillä voidaan kattaa lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen otetun lainan lyhennykset ja korot, ja rahaa jää yleensä vielä yli. Säästyneillä rahoilla voidaan kattaa myös muiden remonttien kustannuksia. Tutustu tarkemmin linkin takaa maalämmön ja poistoilman lämmön talteenoton asennushintaan sekä säästöihin lämmityskuluissa verrattuna esimerkiksi kaukolämpöön.

mk cover

Maalämpöopas kiinteistöille

Suuremmille kiinteistöille suunnattu maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin kulusta.

Lataa ilmainen opas

Jäteveden lämmön talteenotto

Käyttöveden lämmitys kuluttaa asuin- ja liikekiinteistöissä sekä julkisissa rakennuksissa runsaasti energiaa. Jopa kolmannes rakennuksen lämmityskustannuksista voi muodostua käyttöveden lämmityksestä. Viemäriin päätyneen veden lämpötila on keskimäärin jopa +30 astetta, joten lämmön talteenotto jätevedestä on erittäin kannattavaa.

Harmaan veden lämmöntalteenoton tekniikka on kehittynyt paljon viime vuosien aikana. Jäteveden lämpö voidaan kerätä talteen LTO-yksikön avulla, ja kerättyä lämpöenergiaa voidaan lämpöpumpun avulla hyödyntää talon lämmönjaossa ja lämpimän käyttöveden lämmityksessä.

Jäteveden lämmön talteenotto on kannattavaa.

Jäteveden lämpö voidaan ottaa talteen lämmöntalteenottoyksiköllä, joka koostuu sisäkkäisistä teräsputkista. Asennustyötä varten ei tarvitse avata rakennuksen lattiaa, vaan talteenottoyksikkö asennetaan pääviemäriin rakennuksen ulkopuolella.

Kun jätevesi poistuu rakennuksesta, se kulkeutuu pääviemäriä pitkin kunnalliseen jätevesiverkostoon. Jäteveden lämmöntalteenottoyksikkö asennetaan yleensä pääviemäriin rakennuksen ulkopuolelle ennen kunnallisen jätevesiverkoston liitospistettä.

Uudisrakennuksessa LTO-yksikkö asennetaan paikoilleen jo rakennusvaiheessa, myöhemmässä asennuksessa puolestaan pääviemäri katkaistaan ja lämmöntalteenottoyksikkö asennetaan katkoskohtaan. Asennustyö ei vaadi kellarin tai muun lattian avaamista.

Jäteveden lämmöntalteenottoyksikkö koostuu sisäkkäisistä haponkestävistä teräsputkista. Sisemmän putken läpi virtaa lämmin jätevesi, ja sen ympärillä ulommassa putkessa kulkee lämmönkeruuneste. Jätevedestä siirtyy lämmönkeruunesteeseen niin paljon lämpöenergiaa, että jätevesi jäähtyy noin +8-asteiseksi.

Lämmönkeruuneste kuljettaa jätevedestä keräämänsä lämmön siirtoputkistoa pitkin lämpöpumpulle, joka käyttää lämpöenergian talon ja käyttöveden lämmitykseen. Jos talossa on maalämpöjärjestelmä, jäteveden lämmön talteenotolla voidaan parantaa sen hyötysuhdetta huomattavasti.