Poistoilman lämmön talteenotto

Pyydä tarjous

Poistoilman lämmön talteenotto

Lämmön talteenotto poistoilmasta vähentää huomattavasti suurten kiinteistöjen, kuten kerrostalojen ja liikekiinteistöjen, lämmityskustannuksia. Kun käytössä on koneellinen ilmanvaihto, rakennuksesta poistuu huippuimurin kautta yli +20-asteista ilmaa, jolloin 30–40 % rakennuksen lämmitysenergiasta ajetaan ulos poistoilman mukana. Lämmön talteenoton ansiosta ilma poistuu rakennuksesta noin +2-asteisena, ja lämmitysenergian kulutus laskee 30–40 %.

Poistoilman lämmön talteenottoon (LTO) on alettu kiinnittää huomiota 2000-luvulla, ja uusissa kerrostaloissa onkin jo kaikissa lämmön talteenotto. Ennen vuotta 2005 rakennetuissa kerrostaloissa ei ole yleensä lämmön talteenottoa, mutta vanhaan kerrostaloon se voidaan asentaa nykyisten huippuimureiden tilalle.

Poistoilman lämmöntalteenottoyksikkö

Kun kerrostaloon tai liikekiinteistöön asennetaan poistoilman lämmön talteenotto, lämmitysenergian kulutus vähenee 30–40 %. Poistoilman lämpö otetaan talteen lämmön talteenottoyksiköllä, joka asennetaan tavallisesti katolle.

Poistoilman lämmön talteenoton hinta

Lämmön talteenoton asennushinta riippuu rakennusten lukumäärästä, huippuimureiden lukumäärästä sekä koko järjestelmän laajuudesta ja tehosta. Asiantuntijamme suunnittelee kunkin kiinteistön lämmöntalteenottojärjestelmän huomioiden rakennuksen erityispiirteet.

Kerrostaloissa poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän hinta vaihtelee pienempien kerrostalojen noin 80 000 eurosta suurten, useampia kerrostaloja sisältävien kerrostaloyhtiöiden noin 200 000 euron hintaan. Taloyhtiön on tällä hetkellä (2021) mahdollista saada valtiolta huomattava avustus energiaremonttia varten. Lue lisää sivultamme ARAn energia-avustus.

Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Lue oppaastamme, miten poistoilman lämmön talteenottoa hyödynnetään kerrostalossa tai muussa kiinteistössä, ja kuinka laitteisto asennetaan.

Lataa ilmainen opas

Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä

Poistoilman lämmön talteenottoon tarvitaan lämmön talteenottoyksikkö. Se asennetaan ilmanvaihdon kokoomakammioon tai katolle, ja lämmin ilma virtaa sen läpi ennen poistumistaan rakennuksesta. Lämmöntalteenottoyksikön putkistossa kulkee lämmönkeruunestettä, joka kerää lämmön poistoilmasta samaan tapaan kuin maalämpökaivon lämmönkeruuputkisto kerää lämpöä kallioperästä.

Lämmönkeruuneste kuljettaa lämpöenergian lämmönkeruulinjaa pitkin tekniseen tilaan. Lämmönkeruulinja asennetaan yleensä rakennuksen ulkoseinälle. Sadeveden syöksytorvia muistuttava lämmönkeruulinja sulautuu hyvin rakennuksen julkisivuun. Putkisto voidaan asentaa myös porraskäytävään.

Teknisessä tilassa lämpö siirtyy lämmönkeruunesteestä lämpöpumppuun. Lämpöpumppu syöttää poistoilman lämmön talvella lämmönjakoverkostoon ja kesällä lämpimään käyttöveteen, jolloin ostettavan lämmitysenergian määrä pienenee merkittävästi.

Lämmönkeruulinja rakennuksen ulkopuolella

Lämmön talteenottoyksiköstä lämmönkeruuneste kulkee lämmönkeruulinjaa pitkin tekniseen tilaan lämpöpumpulle. Lämmönkeruulinja voidaan asentaa rakennuksen ulko- tai sisäpuolelle.

Poistoilman lämmön talteenotto kaukolämmön rinnalla

Poistoilman lämmön talteenotto voidaan kytkeä rakennuksen nykyiseen lämmitysjärjestelmään, esimerkiksi kaukolämpöön. Lämmitysenergian säästöjen ansiosta rakennuksen energialuokitus voi nousta jopa kahden energialuokan verran.

Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän kytkennässä on käytettävä energiateollisuuden K1-ohjeistusta ja esimerkkikytkentöjä. Oikeilla kytkennöillä varmistetaan, että kaukolämmön vesi poistuu rakennuksesta tarpeeksi viileänä, eikä aiheuta ongelmia kaukolämpöyhtiön verkossa. Lämpöpumpun oma automatiikka ei osaa ohjata lämpöpumpun ja kaukolämmön yhteistoimintaa. Jotta K1-kytkentä toimisi oikein, sitä on ohjattava rakennusautomaatiolla. Yrityksellämme on omat, tähän erikoistuneet ammattilaiset.

Poistoilman lämmön talteenotto kaukolämmön rinnalle

Poistoilman lämmön talteenotto voidaan kytkeä joko kaukolämmön rinnalle tai yhdistää maalämpöön. Maalämmön ja lämmön talteenoton yhdistelmällä voidaan saavuttaa jopa 70 % säästöt lämmityskustannuksissa.

Poistoilman lämmön talteenotto ja maalämpö

Maalämpöjärjestelmän ja poistoilman lämmön talteenoton yhdistelmä on kerrostaloon tai liikekiinteistöön erittäin energiatehokas lämmitysratkaisu. Maalämmön ja lämmön talteenoton toimiessa rinnakkain lämmönkeruunesteen lämpötila nousee jopa +15 asteeseen. Rakennuksen ja käyttöveden lämmitys tapahtuu silloin erittäin hyvällä hyötysuhteella. Kesällä ylimääräinen lämpö ladataan lämpökaivoihin seuraavaa lämmityskautta varten.

Maalämmön ja poistoilman lämmön talteenoton yhdistelmällä voidaan saavuttaa jopa 70 % säästöt kerrostalon tai liikekiinteistön lämmityskustannuksissa. Säästöt ovat niin suuret, että tavallisesti niillä voidaan kattaa lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen otetun lainan lyhennykset ja korot, ja rahaa jää yleensä vielä yli. Säästyneillä rahoilla voidaan kattaa myös muiden remonttien kustannuksia. Tutustu tarkemmin linkeistä maalämmön ja poistoilman lämmön talteenoton asennushintaan sekä säästöihin lämmityskuluissa kerrostalossa ja liikekiinteistössä.

mk cover

Maalämpöopas kiinteistöille

Suuremmille kiinteistöille suunnattu maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin kulusta.

Lataa ilmainen opas