poistoilman-lammontalteenottoyksikko.jpg

Lämmöntalteenotto (LTO)

Pyydä tarjous
poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä
Lämmön talteenotto poistoilmasta vähentää huomattavasti suurten kiinteistöjen kuten kerrostalojen ja liikekiinteistöjen lämmityskustannuksia. Kun käytössä on koneellinen ilmanvaihto, rakennuksesta poistuu huippuimurin kautta yli +20-asteista ilmaa, joten 30–40 % rakennuksen lämmitysenergiasta ajetaan ulos poistoilman mukana.
 
Poistoilman lämmön talteenottoon (LTO) on alettu kiinnittää huomiota 2000-luvulla, ja uusissa kerrostaloissa onkin jo kaikissa lämmön talteenotto. Ennen vuotta 2005 rakennetuissa kerrostaloissa ei ole yleensä lämmön talteenottoa, mutta vanhaan kerrostaloon se voidaan asentaa nykyisten huippuimureiden tilalle. Lämmön talteenoton ansiosta ilma poistuu rakennuksesta noin +2-asteisena, ja ostoenergian kulutus laskee 30–40 %.
Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän lämmönkeruulinja kerrostalossa

Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä

 Poistoilman lämmön talteenottoon tarvitaan lämmön talteenottoyksikkö. Se asennetaan ilmanvaihdon kokoomakammioon tai katolle, ja lämmin ilma virtaa sen läpi ennen poistumistaan rakennuksesta. Lämmöntalteenottoyksikön putkistossa kulkee lämmönkeruunestettä, joka kerää lämmön poistoilmasta samaan tapaan kuin maalämpökaivon lämmönkeruuputkisto kerää lämpöä kallioperästä.
 
Lämmönkeruuneste kuljettaa lämpöenergian lämmönkeruulinjaa pitkin tekniseen tilaan. Kerrostalossa lämmönkeruulinja asennetaan yleensä rakennuksen ulkoseinälle. Sadeveden syöksytorvia muistuttava lämmönkeruulinja sulautuu hyvin kerrostalon julkisivuun tai parvekelinjaan. Putkisto voidaan asentaa myös porraskäytävään.
 
Teknisessä tilassa lämpö siirtyy lämmönkeruunesteestä lämpöpumppuun. Lämpöpumppu syöttää poistoilman lämmön talvella lämmönjakoverkostoon ja kesällä lämpimään käyttöveteen, jolloin ostoenergian määrä pienenee merkittävästi.
Lataa Poistoilman lämmön talteenotto-opas
Poistoilman lammon talteenotto-oppaan kansi

Poistoilman lämmön talteenotto-opas


Lue oppaastamme, miten poistoilman lämmön talteenottoa hyödynnetään kerrostalossa tai muussa kiinteistössä, ja kuinka laitteisto asennetaan.

 Lataa ilmainen opas

Poistoilman lämmön talteenoton hinta

Poistoilman lämmön talteenoton hinta

Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän hinta vaihtelee pienempien kerrostalojen noin 50 000 eurosta suurten, useampia kerrostaloja sisältävien kerrostaloyhtiöiden noin 200 000 euron hintaan.
 
Lämmön talteenoton kustannukset riippuvat taloyhtiön rakennusten lukumäärästä, huippuimureiden lukumäärästä sekä koko järjestelmän laajuudesta ja tehosta. Asiantuntijamme kartoittaa kunkin kiinteistön lämmöntalteenottojärjestelmän huomioiden rakennuksen erityispiirteet.
Poistoilman lämmön talteenotto kaukolämmön rinnalle

Poistoilman lämmön talteenotto kaukolämmön rinnalla

Poistoilman lämmön talteenotto kytketään kerrostalon nykyiseen lämmitysjärjestelmään, esimerkiksi kaukolämpöön. Kaukolämpötalossa poistoilman lämmön talteenotolla voidaan saavuttaa 30-40 % säästöt lämmityskustannuksissa ja parantaa talon energialuokitusta jopa kahden energialuokan verran.
 
Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän kytkennässä on käytettävä energiateollisuuden K1-ohjeistusta ja esimerkkikytkentöjä. Oikeilla kytkennöillä varmistetaan, että kaukolämmön vesi poistuu talosta tarpeeksi viileänä, eikä aiheuta ongelmia kaukolämpöyhtiön verkossa. Lämpöpumpun oma automatiikka ei osaa ohjata lämpöpumpun ja kaukolämmön yhteistoimintaa. Jotta K1-kytkentä toimisi oikein, sitä on ohjattava taloautomaatiolla. Yrityksellämme on omat, tähän erikoistuneet ammattilaiset.
Maalämmön ja poistoilman lämmön talteenoton yhdistelmällä voidaan säästää 70 % lämmityksessä.

Poistoilman lämmön talteenotto ja maalämpö

Maalämpöjärjestelmän ja poistoilman lämmön talteenoton yhdistelmä on kerrostaloon erittäin energiatehokas lämmitysratkaisu. Maalämmön ja lämmön talteenoton toimiessa rinnakkain lämmönkeruunesteen lämpötila nousee jopa +15 asteeseen. Talon ja käyttöveden lämmitys tapahtuu silloin erittäin hyvällä hyötysuhteella. Kesällä ylimääräinen lämpö ladataan lämpökaivoihin seuraavaa lämmityskautta varten.
 
Maalämmön ja poistoilman lämmön talteenoton yhdistelmällä voidaan saavuttaa yli 70 % säästöt kerrostalon lämmityskustannuksissa. Säästöt ovat niin suuret, että tavallisesti niillä voidaan kattaa lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen otetun lainan lyhennykset ja korot, ja rahaa jää yleensä vielä yli. Säästyneillä rahoilla voidaan kattaa myös muiden remonttien kustannuksia.
 
Tutustu tarkemmin linkin takaa maalämmön ja poistoilman lämmön talteenoton asennushintaan sekä säästöihin lämmityskuluissa verrattuna esimerkiksi kaukolämpöön.
Lataa Maalämpöopas kiinteistöille
Maalampoopas kiinteistoille kansi

Maalämpöopas kiinteistöille

Suuremmille kiinteistöille suunnattu maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin kulusta.

Lataa ilmainen opas

 

jäteveden lämmön talteenotto

Jäteveden lämmön talteenotto

Jäteveden lämmön talteenotto on kannattavaa
Käyttöveden lämmitys kuluttaa asuin- ja liikekiinteistöissä sekä julkisissa rakennuksissa runsaasti energiaa. Jopa kolmannes rakennuksen lämmityskustannuksista voi muodostua käyttöveden lämmityksestä. Viemäriin päätyneen veden lämpötila on keskimäärin jopa +30 astetta, joten lämmön talteenotto jätevedestä on erittäin kannattavaa.
 
Harmaan veden lämmöntalteenoton tekniikka on kehittynyt paljon viime vuosien aikana. Jäteveden lämpö voidaan kerätä talteen LTO-yksikön avulla, ja kerättyä lämpöenergiaa voidaan lämpöpumpun avulla hyödyntää talon lämmönjaossa ja lämpimän käyttöveden lämmityksessä.
Jäteveden LTO:n asennus
Kun jätevesi poistuu rakennuksesta, se kulkeutuu pääviemäriä pitkin kunnalliseen jätevesiverkostoon. Jäteveden lämmöntalteenottoyksikkö asennetaan yleensä pääviemäriin rakennuksen ulkopuolelle ennen kunnallisen jätevesiverkoston liitospistettä.
 
Uudisrakennuksessa LTO-yksikkö asennetaan paikoilleen jo rakennusvaiheessa, myöhemmässä asennuksessa puolestaan pääviemäri katkaistaan ja lämmöntalteenottoyksikkö asennetaan katkoskohtaan. Asennustyö ei vaadi kellarin tai muun lattian avaamista.
 
Jäteveden lämmöntalteenottoyksikkö koostuu sisäkkäisistä haponkestävistä teräsputkista. Sisemmän putken läpi virtaa lämmin jätevesi, ja sen ympärillä ulommassa putkessa kulkee lämmönkeruuneste. Jätevedestä siirtyy lämmönkeruunesteeseen niin paljon lämpöenergiaa, että jätevesi jäähtyy noin +8-asteiseksi.
 
Lämmönkeruuneste kuljettaa jätevedestä keräämänsä lämmön siirtoputkistoa pitkin lämpöpumpulle, joka käyttää lämpöenergian talon ja käyttöveden lämmitykseen. Jos talossa on maalämpöjärjestelmä, jäteveden lämmön talteenotolla voidaan parantaa sen hyötysuhdetta huomattavasti.
Icon-13.png

Pirjo-Riitta Ekman

Isännöitsijä

-

-

Icon-10.png

Usein kysyttyjä kysymyksiä