Poistoilman lämmön talteenotto

Pyydä tarjous

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto (LTO) vähentää huomattavasti suurten kiinteistöjen, kuten kerrostalojen ja liikekiinteistöjen, lämmityskustannuksia. Suurten kiinteistöjen lämmöntalteenottojärjestelmien lisäksi asennamme omakotitaloihin poistoilmalämpöpumppuja, joista voit lukea lisää sivulta Poistoilmalämpöpumput.

Kun käytössä on koneellinen ilmanvaihto, rakennuksesta poistuu huippuimurin kautta yli +20-asteista ilmaa, jolloin 30–40 % rakennuksen lämmitysenergiasta ajetaan ulos poistoilman mukana. Lämmön talteenoton ansiosta ilma poistuu rakennuksesta noin +2-asteisena, ja lämmitysenergian kulutus laskee 30–40 %.

Lämmön talteenottoon poistoilmasta on alettu kiinnittää huomiota 2000-luvulla, ja uusissa kerrostaloissa onkin jo kaikissa lämmön talteenotto. Ennen vuotta 2005 rakennetuissa kerrostaloissa ei ole yleensä lämmön talteenottoa, mutta vanhaan kerrostaloon se voidaan asentaa nykyisten huippuimureiden tilalle.

Poistoilman lämmöntalteenottoyksikkö

Kun kerrostaloon tai liikekiinteistöön asennetaan poistoilman lämmön talteenotto, lämmitysenergian kulutus vähenee 30–40 %. Poistoilman lämpö otetaan talteen lämmön talteenottoyksiköllä, joka asennetaan tavallisesti katolle.

Poistoilman lämmön talteenoton hinta

Lämmön talteenoton asennushinta riippuu rakennusten lukumäärästä, huippuimureiden lukumäärästä sekä koko järjestelmän laajuudesta ja tehosta. Asiantuntijamme suunnittelee kunkin kiinteistön lämmöntalteenottojärjestelmän huomioiden rakennuksen erityispiirteet.

Kerrostaloissa poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän hinta vaihtelee pienempien kerrostalojen noin 80 000 eurosta suurten, useampia kerrostaloja sisältävien kerrostaloyhtiöiden noin 200 000 euron hintaan.

Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Lue oppaastamme, miten poistoilman lämmön talteenottoa hyödynnetään kerrostalossa tai muussa kiinteistössä, ja kuinka laitteisto asennetaan.

Lataa ilmainen opas

Poistoilman lämmön­talteen­otto­järjestelmä

Poistoilman lämmön talteenottoon tarvitaan lämmön talteenottoyksikkö. Se asennetaan ilmanvaihdon kokoomakammioon tai katolle, ja lämmin ilma virtaa sen läpi ennen poistumistaan rakennuksesta. Lämmöntalteenottoyksikön putkistossa kulkee lämmönkeruunestettä, joka kerää lämmön poistoilmasta samaan tapaan kuin maalämpökaivon lämmönkeruuputkisto kerää lämpöä kallioperästä.

Lämmön talteenottoyksiköstä lämmönkeruuneste kulkee lämmönkeruulinjaa pitkin tekniseen tilaan lämpöpumpulle. Lämmönkeruulinja voidaan asentaa rakennuksen ulko- tai sisäpuolelle.

Lämmönkeruulinja rakennuksen ulkopuolella

Lämmönkeruuneste kuljettaa lämpöenergian lämmönkeruulinjaa pitkin tekniseen tilaan. Lämmönkeruulinja asennetaan yleensä rakennuksen ulkoseinälle. Sadeveden syöksytorvia muistuttava lämmönkeruulinja sulautuu hyvin rakennuksen julkisivuun. Putkisto voidaan asentaa myös porraskäytävään.

Teknisessä tilassa lämpö siirtyy lämmönkeruunesteestä lämpöpumppuun. Lämpöpumppu syöttää poistoilman lämmön talvella lämmönjakoverkostoon ja kesällä lämpimään käyttöveteen, jolloin ostettavan lämmitysenergian määrä pienenee merkittävästi.

Video: Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenoton avulla voidaan hyödyntää rakennuksesta poistuvan ilman lämpöä. Katso animaatio poistoilman lämmön talteenottojärjestelmän toiminnasta.

Poistoilman lämmön talteenotto kaukolämmön rinnalla

Poistoilman lämmön talteenotto voidaan kytkeä rakennuksen nykyiseen lämmitysjärjestelmään, esimerkiksi kaukolämpöön. Lämmitysenergian säästöjen ansiosta rakennuksen energialuokitus voi nousta jopa kahden energialuokan verran.

Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän kytkennässä on käytettävä energiateollisuuden K1-ohjeistusta ja esimerkkikytkentöjä. Oikeilla kytkennöillä varmistetaan, että kaukolämmön vesi poistuu rakennuksesta tarpeeksi viileänä, eikä aiheuta ongelmia kaukolämpöyhtiön verkossa. Lämpöpumpun oma automatiikka ei osaa ohjata lämpöpumpun ja kaukolämmön yhteistoimintaa. Jotta K1-kytkentä toimisi oikein, sitä on ohjattava rakennusautomaatiolla. Yrityksellämme on omat, tähän erikoistuneet ammattilaiset.

Poistoilman lämmön talteenotto kaukolämmön rinnalle

Poistoilman lämmön talteenotto voidaan kytkeä joko kaukolämmön rinnalle tai yhdistää maalämpöön. Maalämmön ja lämmön talteenoton yhdistelmällä on mahdollista saavuttaa jopa 70 % säästöt lämmityskustannuksissa.

Vertaile lämmityskustannuksia lämmön talteenotolla ja ilman LTO:ta

Esimerkissä on kerrostalo, johon asennettiin poistoilman lämmön talteenotto kaukolämmön rinnalle. Kaukolämmön kulutus oli aiemmin 484 164 kWh vuodessa. Lämmön talteenotolla kaukolämmön kulutus laski lukemaan 256 255 kWh. Esimerkissä kaukolämmön hinta on 0,073 e/kWh, sähkön hinta 0,104 e/kWh.

Esimerkissä on huomioitu kaukolämmön ja sähkön hintojen nousu, joka on kaukolämmöllä noin 4,6 % vuodessa ja sähköllä isossa kiinteistössä n. 2,24 % vuodessa (lähteet: Energiateollisuus 2017, Tilastokeskus 2017).

Lämmityskustannukset lämmön talteenotolla

Poistoilman lämmön talteenotto ja maalämpö

Maalämmön ja poistoilman lämmön talteenoton yhdistelmä on kerrostaloissa ja liikekiinteistöissä hyvin energiatehokas ratkaisu lämmitykseen ja tarvittaessa jäähdytykseen. Maalämmön ja lämmön talteenoton toimiessa rinnakkain lämmönkeruunesteen lämpötila nousee jopa +15 asteeseen, jolloin rakennuksen ja käyttöveden lämmitys tapahtuu erinomaisella hyötysuhteella. Kesällä sisäilman yli jäävällä lämmöllä voidaan ladata energiakaivoja seuraavaa lämmityskautta varten.

Järjestelmän avulla voidaan saavuttaa jopa 70 % säästöt lämmityskustannuksiin. Tutustu tarkemmin linkeistä maalämmön ja poistoilman lämmön talteenoton asennushintaan sekä säästöihin lämmityskuluissa kerrostalossa ja liikekiinteistössä.

Video: Maalämpö, lämmön talteenotto ja energiakaivojen lataus

Maalämmön ja poistoilman lämmön talteenoton yhdistelmä on ihanteellinen lämmitysjärjestelmä kerrostalolle tai muulle suurelle kiinteistölle. Katso animaatio järjestelmän toiminnasta!

mk cover

Maalämpöopas kiinteistöille

Suuremmille kiinteistöille suunnattu maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin kulusta.

Lataa ilmainen opas