Maalämpö uuteen taloon

Pyydä tarjous

Mikä lämmitys uuteen omakotitaloon?

Rakentaja joutuu jo urakan aluksi päättämään, mikä lämmitysmuoto omakotitaloon valitaan. Suurin osa uuden kodin rakentajista, n. 60 %, valitsee nykyisin talonsa lämmitysmuodoksi maalämmön. Valinnan syyt ovat ymmärrettävät. Eniten päätökseen vaikuttavat tavallisesti kustannukset. Muiden lämmitysmuotojen perustana ovat yleensä fossiiliset polttoaineet, kuten öljy, maakaasu ja kivihiili, joiden hinta on ollut nousujohteinen jo pitkään. Fossiiliset polttoaineet aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä, joten niitä verotetaan jo nyt, ja tulevaisuudessa todennäköisesti vielä enemmän. Maalämpö on uusiutuvana luonnonvarana taloudellisesti järkevämpi ratkaisu.

 

Maalämpö on taloudellisuutensa ja ympäristöystävällisyytensä vuoksi suosituin uusien omakotitalojen lämmitysmuoto. Suora sähkölämmitys on halpa asentaa, mutta se on kallis lämmitysmuoto, jota on myöhemmin vaikeaa muuttaa toiseksi.

Maalämpö uuden omakotitalon lämmitysmuotona

Maalämmön vaihtoehtona uuteen omakotitaloon harkitaan usein sähkölämmitystä. Suoran sähkölämmityksen asentaminen omakotitaloon on halpa ratkaisu. Sähkökaapelit lattiaan maksavat suunnilleen saman verran kuin vesikiertoinen lattialämmitys, eikä erillistä lämmöntuottolaitetta tarvita. Sähkölämmityksen yhteydessä tarvitaan tosin erillinen lämminvesivaraaja, joka asennettuna maksaa tavallisesti joitakin tuhansia euroja.

Maalämpöjärjestelmän hinta on tyypillisessä omakotitalossa noin 15 000 euroa, joten maalämpöjärjestelmän investointi on noin 12 000 euroa korkeampi kuin suoran sähkölämmityksen. Lämmityskustannukset ovat kuitenkin maalämmöllä noin 75 % alhaisemmat kuin suoralla sähkölämmityksellä. Maalämmön hyödyntämiseen tarvitaan maalämpöpumppu, joka toimii sähköllä, mutta maalämpöpumppu käyttää vain murto-osan siitä sähkömäärästä, joka kuluisi, jos taloa lämmitettäisiin suoralla sähkölämmityksellä.

 

HubSpot Video

Video: Maalämpö ja maaviileä omakotitalossa

Miten lämmittäminen maalämmöllä ja jäähdytys maaviileällä toimivat omakotitalossa? Katso animaatio!

Uusiin omakotitaloihin tulee tavallisesti vesikiertoinen lattialämmitys, jonka rinnalla maalämpöpumppu toimii tavallisesti jopa vuosihyötysuhteella 4. Tämä tarkoittaa, että yhtä ostettua sähkökilowattituntia kohden maalämpöpumppu tuottaa 4 kWh lämpöä. Nykyisellä sähkön hinnalla maalämpö säästää vuosittain uudessa omakotitalossa 1000–1500 euroa. Investointi maalämpöön on hyvä vakuutus nousevia asumiskustannuksia vastaan.

Suoran sähkölämmityksen haittapuoli on, että lämmitysmuotoa on vaikeaa vaihtaa myöhemmin. Suorassa sähkölämmityksessä ei nimittäin ole vesikiertoista lämmönjakoa, jota useimmat muut lämmitysmuodot hyödyntävät. Lattiaan valettuja sähkökaapeleita on käytännössä mahdotonta vaihtaa myöhemmin vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Omakotitaloa rakennettaessa on järkevää varmistua siitä, että talon saa myös myytyä myöhemmin hyvällä hinnalla. Omakotitaloon sitoutuu suurin osa ihmisten varallisuudesta, ja on tärkeää, ettei lämmitysmuodosta tule talon arvoa alentavaa tekijää tai myynnin estettä. Maalämpötalot käyvät kaupaksi korkeammalla hinnalla kuin muilla lämmitysmuodoilla lämpenevät talot, ja tavallisesti hintaero on korkeampi kuin maalämmön hankintakustannus.

Maalämpöopas uuteen kotiin

Maalämpöopas uuteen kotiin

Maalämpö on uusien talojen suosituin lämmitysmuoto. Lue oppaastamme, miten asennetaan maalämpö uuteen kotiin.

Lataa ilmainen opas

Kun valitaan lämmitysmuotoa uuteen omakotitaloon, harkitaan usein myös kaukolämpöä. Kustannuksia vertailtaessa maalämpö osoittautuu kuitenkin paremmaksi ratkaisuksi. Kaukolämmön hankintakustannukset, jotka muodostuvat liittymismaksusta, liittymisputkien ja lämmönvaihdinpaketin hinnasta sekä asennustöiden ja tarvikkeiden kustannuksista, ovat vähintään n. 10 000 euroa, usein enemmän. Maalämmön alkuinvestointi on uudessa omakotitalossa yleensä n. 15 000 euroa, joten kaukolämmön ja maalämmön hankintahinnassa ei ole suurta eroa. Lämmityskustannukset maalämmöllä ovat keskimäärin 55 % pienemmät kuin kaukolämmöllä. Ei siis ihme, että suurin osa omakotitalon rakentajista valitsee maalämmön.

Uudessa talossa maalämpöjärjestelmä voidaan ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Maalämpöpumppu voidaan yhdistää esimerkiksi kodinhoitohuoneen kalusteisiin, jolloin se vie tilaa vain murto-osan perinteisen pannuhuoneen tilantarpeesta. Kun huomioidaan rakentamisen neliöhinnat, rakennuskustannuksissa säästetään jopa 5000–7000 euroa. Lue lisää maalämmön hinnasta uudessa talossa täältä.

Maalämpöjärjestelmään voi yhdistää myös edullisen ja ympäristöystävällisen viilennyksen. Ilmaston lämmetessä on todennäköistä, että Suomessakin on kesäisin yhä useammin pitkiä hellejaksoja, jolloin talon sisälämpötila nousee tukalan kuumaksi. Uudessa talossa, jossa on hyvä lämmöneristys ja selektiivilasi-ikkunat, sisälämpötila voi nousta helteellä jopa yli +30 asteen. Maaperän viileys eli maaviileä on ilmainen jäähdytysenergian lähde, jonka käyttöönotto vaatii vain puhallinkonvektorin ja kytkennän lämmönkeruupiiriin. Viilennystä voi ohjata esimerkiksi seinään asennettavalla käyttöpaneelilla tai kaukosäätimellä.

Monelle uuden kodin rakentajalle ympäristöystävällisyys on säästöjen ja talon arvon kehityksen lisäksi tärkeä peruste päätökselle, mikä lämmitys omakotitaloon valitaan. Maalämpöjärjestelmän hiilidioksidipäästöt ovat vähintään puolet pienemmät kuin kaukolämmön, sähkölämmityksen tai öljylämmityksen päästöt. Maalämmön päästöt muodostuvat pääasiassa maalämpöpumpun käyttämästä sähköstä. Näitäkin päästöjä voidaan vähentää, jos maalämpöpumpun tarvitsema sähkö tuotetaan osittain esimerkiksi aurinkosähköpaneelilla.

Maalämmön ja kaukolämmön hankintahinnassa uuteen omakotitaloon ei ole suurta eroa. Maalämpö on kuitenkin käytössä merkittävästi edullisempaa. Maalämmön lisäetuna on mahdollisuus maaviileäjäähdytykseen.

AdobeStock_68580710_web

Maalämmön asentaminen uuteen taloon

Maalämmön kustannukset uuteen taloon asennettuna ovat pienemmät kuin vanhassa talossa, koska vanhaa lämmitysjärjestelmää ei tarvitse purkaa ensin pois. Maalämpöjärjestelmän asentaminen aloitetaan mitoituksella, joka perustuu uuden talon laskennalliseen lämmitysenergian ja -tehon tarpeeseen sekä lämpimän käyttöveden kulutukseen. Maalämpöjärjestelmän suunnittelussa otetaan huomioon myös se, halutaanko talon jäähdytyksessä hyödyntää maaviileää.

Mitoitus on tärkeää tehdä huolellisesti. Toisinaan maalämpöjärjestelmiä myydään poikkeuksellisen halvalla. Silloin kannattaa tutkia, onko matalan hinnan syynä järjestelmän alimitoitus eli liian pienitehoinen lämpöpumppu tai liian matala lämpökaivo. Alimitoitus voi aiheuttaa jälkeenpäin suuria lisäkustannuksia, koska kulutuspiikkien hoitamiseen tarkoitetut sähkövastukset käynnistyvät liian herkästi, kun maalämpöjärjestelmä ei pysty tuottamaan tarpeeksi lämpöä.

Ylimitoittaminen ei sekään ole järkevää. Jos maalämpöpumppu on liian tehokas, se pysyy käynnissä vain lyhyitä jaksoja kerrallaan, koska se lämmittää verkostossa kiertävän veden liian nopeasti. Jatkuva pysähtyminen ja uudelleen käynnistyminen puolestaan kuluttavat maalämpöpumpun kompressoria.

Uudessa talossa kannattaa asentaa maalämmön yhteyteen lattialämmitys.

Maalämpöjärjestelmä on mitoitettava huolellisesti. Sekä ali- että ylimitoitus tuottaa ongelmia. Lämmönjakomenetelmänä lattialämmitys on paras vaihtoehto. Lämpimän käyttöveden tarve vaikuttaa voimakkaasti mitoitukseen.

Uuteen maalämpötaloon asennetaan lämmönjakoa varten lähes aina lattialämmitys. Lattialämmitysputkistossa kiertävän veden lämpötilaksi riittää n. +35 astetta kovimmillakin pakkasilla, ja suurimman osan vuodesta riittää noin +30 astetta. Maalämpöpumppu suoriutuu näistä lämpötiloista helposti ja hyvällä hyötysuhteella, mutta käyttöveden lämmittäminen vaatii korkeampia lämpötiloja. Onkin tärkeää valita sellainen maalämpöpumppu, joka pystyy tuottamaan tehokkaasti myös käyttöveden lämmittämiseen tarvittavia lämpötiloja. Käyttöveden lämpötilan tulee olla yli +55 astetta, ja käyttöveden lämmityksen tehokkuudessa on eroja maalämpöpumppujen välillä.

Mitoituksessa ja maalämpöpumpun valinnassa on huomioitava myös lämpimän käyttöveden tarve. Maalämpöpumpun sisäänrakennettu lämpimän käyttöveden varaaja on tilavuudeltaan n. 185 litraa, mikä riittää noin neli-viisihenkisen perheen käymiseen suihkussa. Jos taloon on suunnitteilla poreallas tai kylpyamme, tarvitaan erillinen, suurempi lämpimän käyttöveden varaaja.

Maalämpöpumppu voidaan asentaa lähes mihin tahansa tilaan, mutta jos se halutaan sijoittaa makuuhuoneen tai oleskelutilan viereen, käyntiääneen kannattaa kiinnittää huomiota. Eri maalämpöpumppujen käyntiäänessä on huomattavia eroja. Lue lisää maalämpöpumpun valinnasta sivulta Maalämpöpumput.

Mitoituksen perusteella asiantuntija laatii maalämpöjärjestelmästä tarjouksen. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen maalämpöprojekti alkaa energiakaivon poraamisella. Lämpökaivon poraamiseen tarvittava toimenpidelupa haetaan tavallisesti rakennusluvan yhteydessä kunnan rakennusvalvonnasta. Kun lupa-asiat ovat kunnossa, voidaan porata energiakaivo ja asentaa maalämpöjärjestelmä, lattialämmitys sekä mahdollinen maaviileän puhallinkonvektori.

Asiakkaidemme kokemuksia: Maalämpö uudessa omakotitalossa

Lue asiakkaidemme kokemuksia maalämmöstä uudessa omakotitalossa! Maalämpö on ympäristöystävällisenä ja kustannuksiltaan edullisimpana lämmitysmuotona uusien omakotitalojen suosituin lämmitysmuoto.

Lue lisää