Maalämpö uuteen taloon

Pyydä tarjous

Mikä lämmitys uuteen omakotitaloon?

Rakentaja joutuu jo urakan aluksi päättämään, mikä lämmitysmuoto omakotitaloon valitaan. Suurin osa uuden kodin rakentajista, n. 60 %, valitsee nykyisin talonsa lämmitysmuodoksi maalämmön. Valinnan syyt ovat ymmärrettävät. Eniten päätökseen vaikuttavat tavallisesti kustannukset. Muiden lämmitysmuotojen perustana ovat yleensä fossiiliset polttoaineet, kuten öljy, maakaasu ja kivihiili, joiden hinta on ollut nousujohteinen jo pitkään. Fossiiliset polttoaineet aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä, joten niitä verotetaan jo nyt, ja tulevaisuudessa todennäköisesti vielä enemmän. Maalämpö on uusiutuvana luonnonvarana taloudellisesti järkevämpi ratkaisu.

 

Maalämpö on taloudellisuutensa ja ympäristöystävällisyytensä vuoksi suosituin uusien omakotitalojen lämmitysmuoto.

Maalämpö uuden omakotitalon lämmitysmuotona

Uudessa talossa maalämpöjärjestelmä voidaan ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Maalämpöpumppu voidaan yhdistää esimerkiksi kodinhoitohuoneen kalusteisiin, jolloin se vie tilaa vain murto-osan perinteisen pannuhuoneen tilantarpeesta. Kun huomioidaan rakentamisen neliöhinnat, rakennuskustannuksissa säästetään jopa 5000–7000 euroa. Lue lisää maalämmön hinnasta uudessa talossa täältä.

Omakotitaloa rakennettaessa on järkevää varmistua siitä, että talon saa myös myytyä myöhemmin hyvällä hinnalla. Omakotitaloon sitoutuu yleensä suurin osa ihmisten varallisuudesta, ja on tärkeää, ettei lämmitysmuodosta tule talon arvoa alentavaa tekijää tai myynnin estettä. Maalämpötalot käyvät kaupaksi korkeammalla hinnalla kuin muilla lämmitysmuodoilla lämpenevät talot, ja tavallisesti hintaero on korkeampi kuin maalämmön hankintakustannus.

Monelle uuden kodin rakentajalle ympäristöystävällisyys on säästöjen ja talon arvon kehityksen lisäksi tärkeä peruste päätökselle, mikä lämmitys omakotitaloon valitaan. Maalämpöjärjestelmän hiilidioksidipäästöt ovat vähintään puolet pienemmät kuin kaukolämmön, sähkölämmityksen tai öljylämmityksen päästöt. Maalämmön päästöt muodostuvat pääasiassa maalämpöpumpun käyttämästä sähköstä. Näitäkin päästöjä voidaan vähentää, jos maalämpöpumpun tarvitsema sähkö tuotetaan osittain esimerkiksi aurinkosähköpaneelilla.

Video: Maalämpö ja maaviileä omakotitalossa

Miten lämmittäminen maalämmöllä ja jäähdytys maaviileällä toimivat omakotitalossa? Katso animaatio!

Sähkölämmitys vai maalämpö uuteen taloon?

Maalämmön vaihtoehtona uuteen omakotitaloon harkitaan toisinaan sähkölämmitystä. Suoran sähkölämmityksen asentaminen omakotitaloon on halpa ratkaisu. Sähkökaapelit lattiaan maksavat suunnilleen saman verran kuin vesikiertoinen lattialämmitys, eikä erillistä lämmöntuottolaitetta tarvita. Sähkölämmityksen yhteydessä tarvitaan tosin erillinen lämminvesivaraaja, joka asennettuna maksaa tavallisesti joitakin tuhansia euroja.

Maalämpöjärjestelmän hinta on tyypillisessä uudessa omakotitalossa noin 20 000 euroa, joten maalämmön asentaminen maksaa huomattavasti enemmän kuin suoran sähkölämmityksen asennus. Lämmityskustannukset ovat kuitenkin maalämmöllä noin 75 % alhaisemmat kuin suoralla sähkölämmityksellä. Maalämmön hyödyntämiseen tarvitaan maalämpöpumppu, joka toimii sähköllä, mutta maalämpöpumppu käyttää vain murto-osan siitä sähkömäärästä, joka kuluisi, jos taloa lämmitettäisiin suoralla sähkölämmityksellä.

Uusiin omakotitaloihin tulee tavallisesti vesikiertoinen lattialämmitys, jonka rinnalla maalämpöpumppu toimii tavallisesti noin vuosihyötysuhteella 4. Tämä tarkoittaa, että yhtä ostettua sähkökilowattituntia kohden maalämpöpumppu tuottaa 4 kWh lämpöä. Investointi maalämpöön on hyvä vakuutus nousevia asumiskustannuksia vastaan.

 

Uusien omakotitalojen lämmönjako tapahtuu tavallisesti vesikiertoisella lattialämmityksellä. Sen rinnalla maalämpö toimii erittäin energiatehokkaasti ja käyttää vain murto-osan siitä sähkömäärästä, joka tarvittaisiin talon lämmittämiseen suoralla sähkölämmityksellä.

Maalämpö on käytössä huomattavasti edullisempi kuin sähkölämmitys.

Kalliiden käyttökustannusten lisäksi suoran sähkölämmityksen haittapuoli on, että lämmitysmuotoa on vaikeaa vaihtaa myöhemmin. Suorassa sähkölämmityksessä ei nimittäin ole vesikiertoista lämmönjakoa, jota useimmat muut lämmitysmuodot hyödyntävät. Lattiaan valettuja sähkökaapeleita on hankalaa vaihtaa myöhemmin vesikiertoiseen lattialämmitykseen.

Maalämpöopas uuteen kotiin

Maalämpöopas uuteen kotiin

Maalämpö on uusien talojen suosituin lämmitysmuoto. Lue oppaastamme, miten asennetaan maalämpö uuteen kotiin.

Lataa ilmainen opas

Kaukolämpö vai maalämpö uuteen taloon?

Kun valitaan lämmitystä uuteen omakotitaloon, harkitaan usein myös kaukolämpöä. Kustannuksia vertailtaessa maalämpö osoittautuu kuitenkin paremmaksi ratkaisuksi. Kaukolämmön hankintakustannukset, jotka muodostuvat liittymismaksusta, liittymisputkien ja lämmönvaihdinpaketin hinnasta sekä asennustöiden ja tarvikkeiden kustannuksista, ovat vähintään n. 10 000 euroa, useimmiten enemmän.

Maalämmön alkuinvestointi on uudessa omakotitalossa n. 20 000 euroa. Lämmityskustannukset maalämmöllä ovat keskimäärin 55 % pienemmät kuin kaukolämmöllä. Maalämpö on siis pitkällä tähtäimellä kannattavampi investointi kuin kaukolämpö.

Maaviileä uudessa omakotitalossa

Maalämpöjärjestelmään voi yhdistää myös edullisen ja ympäristöystävällisen viilennyksen. Suomessakin on kesäisin yhä useammin pitkiä hellejaksoja, jolloin talon sisälämpötila nousee tukalan kuumaksi. Uudessa talossa, jossa on hyvä lämmöneristys ja selektiivilasi-ikkunat, sisälämpötila voi nousta helteellä jopa yli +30 asteen. Maaperän viileys eli maaviileä on edullinen jäähdytysenergian lähde, jonka käyttöönotto vaatii vain puhallinkonvektorin ja kytkennän lämmönkeruupiiriin. Viilennystä voi ohjata esimerkiksi seinään asennettavalla käyttöpaneelilla tai kaukosäätimellä.

Maalämmön lisäetuna on mahdollisuus maaviileäjäähdytykseen. Maaviileä kannattaa ottaa huomioon jo talon rakennusvaiheessa.

Maaviileä tuo asumismukavuutta.

Maalämmön asentaminen uuteen taloon

Maalämmön kustannukset uuteen taloon asennettuna ovat pienemmät kuin vanhassa talossa, koska vanhaa lämmitysjärjestelmää ei tarvitse purkaa ensin pois. Maalämpöjärjestelmän asentaminen aloitetaan mitoituksella, joka perustuu uuden talon laskennalliseen lämmitysenergian ja -tehon tarpeeseen sekä lämpimän käyttöveden kulutukseen. Maalämpöjärjestelmän suunnittelussa otetaan huomioon myös se, halutaanko talon jäähdytyksessä hyödyntää maaviileää.

Mitoitus on tärkeää tehdä huolellisesti. Toisinaan maalämpöjärjestelmiä myydään poikkeuksellisen halvalla. Silloin kannattaa tutkia, onko matalan hinnan syynä järjestelmän alimitoitus eli liian pienitehoinen lämpöpumppu tai liian matala lämpökaivo. Alimitoitus voi aiheuttaa jälkeenpäin suuria lisäkustannuksia, koska kulutuspiikkien hoitamiseen tarkoitetut sähkövastukset käynnistyvät liian herkästi, kun maalämpöjärjestelmä ei pysty tuottamaan tarpeeksi lämpöä. Ylimitoittaminen eli tarpeettoman kalliin järjestelmän hankkiminen ei sekään ole taloudellisesti järkevää.

Uudessa talossa kannattaa asentaa maalämmön yhteyteen lattialämmitys.

Maalämpöjärjestelmä on mitoitettava huolellisesti, ja vältettävä sekä ali- että ylimitoitusta. Lämpimän käyttöveden tarve vaikuttaa voimakkaasti mitoitukseen.

Mitoituksen perusteella asiantuntija laatii maalämpöjärjestelmästä tarjouksen. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen maalämpöprojekti alkaa energiakaivon poraamisella. Lämpökaivon poraamiseen tarvittava toimenpidelupa haetaan tavallisesti rakennusluvan yhteydessä kunnan rakennusvalvonnasta. Kun lupa-asiat ovat kunnossa, voidaan porata energiakaivo ja asentaa maalämpöjärjestelmä, lattialämmitys sekä mahdollinen maaviileän puhallinkonvektori.

 

Uuteen taloon sopiva maalämpöpumppu

Uuteen maalämpötaloon asennetaan lämmönjakoa varten lähes aina lattialämmitys. Lattialämmitysputkistossa kiertävän veden lämpötilaksi riittää n. +35 astetta kovimmillakin pakkasilla, ja suurimman osan vuodesta riittää noin +30 astetta. Maalämpöpumppu suoriutuu näistä lämpötiloista helposti ja hyvällä hyötysuhteella, mutta käyttöveden lämmittäminen vaatii korkeampia lämpötiloja. Onkin tärkeää valita sellainen maalämpöpumppu, joka pystyy tuottamaan tehokkaasti myös käyttöveden lämmittämiseen tarvittavia lämpötiloja. Käyttöveden lämpötilan tulee olla yli +55 astetta, ja käyttöveden lämmityksen tehokkuudessa on eroja maalämpöpumppujen välillä.

Mitoituksessa ja maalämpöpumpun valinnassa on huomioitava myös lämpimän käyttöveden tarve. Maalämpöpumpun sisäänrakennettu lämpimän käyttöveden varaaja on tilavuudeltaan n. 185 litraa, mikä riittää noin neli-viisihenkisen perheen käymiseen suihkussa. Jos taloon on suunnitteilla poreallas tai kylpyamme, tarvitaan erillinen, suurempi lämpimän käyttöveden varaaja.

Maalämpöpumppu voidaan asentaa lähes mihin tahansa tilaan, mutta jos se halutaan sijoittaa makuuhuoneen tai oleskelutilan viereen, käyntiääneen kannattaa kiinnittää huomiota. Eri maalämpöpumppujen käyntiäänessä on huomattavia eroja. Lue lisää maalämpöpumpun valinnasta sivulta Maalämpöpumput.

Asiakkaidemme kokemuksia maalämmöstä uudessa talossa

Asiakkaidemme kokemuksia: Maalämpö uudessa omakotitalossa

Lue asiakkaidemme kokemuksia maalämmöstä uudessa omakotitalossa! Maalämpö on ympäristöystävällisenä ja kustannuksiltaan edullisimpana lämmitysmuotona uusien omakotitalojen suosituin lämmitysmuoto.

Lue lisää