Jäteveden lämmön talteenotto

Pyydä tarjous

Jäteveden lämmön talteenotto

Käyttöveden lämmitys kuluttaa asuin- ja liikekiinteistöissä sekä julkisissa rakennuksissa runsaasti energiaa. Jopa kolmannes rakennuksen lämmityskustannuksista voi muodostua käyttöveden lämmityksestä. Viemäriin päätyneen veden lämpötila on keskimäärin jopa +30 astetta, joten lämmön talteenotto jätevedestä kannattaa.

Harmaan veden lämmöntalteenoton tekniikka on kehittynyt paljon viime vuosien aikana. Jäteveden lämpö voidaan kerätä talteen LTO-yksikön avulla, ja kerättyä lämpöenergiaa voidaan lämpöpumpun avulla hyödyntää talon lämmönjaossa ja lämpimän käyttöveden lämmityksessä.

Jäteveden lämmön talteenotto on kannattavaa.

Jäteveden lämpö voidaan ottaa talteen lämmöntalteenottoyksiköllä, joka koostuu sisäkkäisistä teräsputkista. Asennustyötä varten ei tarvitse avata rakennuksen lattiaa, vaan talteenottoyksikkö asennetaan pääviemäriin rakennuksen ulkopuolella.

Kun jätevesi poistuu rakennuksesta, se kulkeutuu pääviemäriä pitkin kunnalliseen jätevesiverkostoon. Jäteveden lämmöntalteenottoyksikkö asennetaan yleensä pääviemäriin rakennuksen ulkopuolelle ennen kunnallisen jätevesiverkoston liitospistettä.

Uudisrakennuksessa LTO-yksikkö asennetaan paikoilleen jo rakennusvaiheessa, myöhemmässä asennuksessa puolestaan pääviemäri katkaistaan ja lämmöntalteenottoyksikkö asennetaan katkoskohtaan. Asennustyö ei vaadi kellarin tai muun lattian avaamista.

Jäteveden lämmöntalteenottoyksikkö koostuu sisäkkäisistä haponkestävistä teräsputkista. Sisemmän putken läpi virtaa lämmin jätevesi, ja sen ympärillä ulommassa putkessa kulkee lämmönkeruuneste. Jätevedestä siirtyy lämmönkeruunesteeseen niin paljon lämpöenergiaa, että jätevesi jäähtyy noin +8-asteiseksi.

Lämmönkeruuneste kuljettaa jätevedestä keräämänsä lämmön siirtoputkistoa pitkin lämpöpumpulle, joka käyttää lämpöenergian talon ja käyttöveden lämmitykseen. Jos talossa on maalämpöjärjestelmä, jäteveden lämmön talteenotolla voidaan parantaa sen hyötysuhdetta huomattavasti.

mk cover

Maalämpöopas kiinteistöille

Suuremmille kiinteistöille suunnattu maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin kulusta.

Lataa ilmainen opas