uutinen lämpöpumppu maalämpö ilmastonmuutos tomallensenera energiapositiivinen hybgeo

Tom Allen Senera on mukana HYBGEO-hankkeessa: tavoitteena energiapositiivinen rakentaminen

Tom Allen Senera on mukana HYBGEO-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää ratkaisuja energiapositiivisten rakennusten tuottamiseen pohjoisessa ilmastossa.

Lue lisää
uutinen tomallensenera

Senera-konserni siirtyy osaksi Assemblin Oy:ta – yhteisenä tavoitteena kestävä ja hiilineutraali yhteiskunta

Senera-konsernin yritykset Tom Allen Senera ja Maalämpöhuoltokeskus liittyvät osaksi Assemblin Oy:ta. Assemblin on johtava pohjoismainen talotekniikan asennuspalveluja ja taloteknisiä järjestelmiä toimittava yhtiö, jonka tavoitteena on kestävä ja hiilineutraali talotekniikkarakentaminen. Assemblin toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiön liikevaihto on noin miljardi euroa, ja sen palveluksessa on noin 5 900 henkilöä. Tom Allen Seneralla ja Maalämpöhuoltokeskuksella tulee olemaan avainrooli Assemblinin energialiiketoiminnan kehittämisessä.

Lue lisää
blogi maalämpö ilmastonmuutos tomallensenera LTO kestäväkehitys

Mitä on kestävä kehitys?

Olen kestävän kehityksen opiskelija Suvi Szeto. Aloitin Tom Allen Seneralla työharjoittelijana alkuvuodesta 2020. Tarkoituksena on paneutua harjoittelun aikana yrityksen toimintaan ja tuoda esille yrityksen arkea. Tutustun yritykseen kestävällä näkökulmalla. 

 

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa?

Kestävä kehitys voidaan jakaa kolmeen näkökulmaan; ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen. Sen perustavoitteena on saada kehitystä aikaan niin, että hyvät elinolosuhteet säilyvät vielä tuleville sukupolville. Jokaisella näkökulmalla on omat tavoitteensa.

Ekologinen näkökulma keskittyy esimerkiksi ympäristön hyvinvointiin ja suojeluun sekä luonnon monimuotoisuuteen, sosiaalinen näkökulma käsittelee ihmisten hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä ihmisoikeuksia ja taloudellinen näkökulma taas keskittyy taloudelliseen kannattavuuteen ottaen huomioon esimerkiksi luonnonvarojen kuluttamisen pienentämisen. Kukin näkökulma on yhteydessä toisiinsa; ympäristön voidessa hyvin, ihmisten hyvinvointi kasvaa ja hyvinvoivat ihmiset tuottavat parempaa tulosta.

Lähdin opiskelemaan ympäristösuunnittelijaksi ja pääaineenani on kestävä kehitys. Aihe kiinnostaa minua, sillä lisääntyvät ilmastoaiheiset asiat ovat keskiössä arkipäivässä. Lähes päivittäin näkee tai kuulee uutisia, jotka käsittelevät tavalla tai toisella ympäristön muuttuvaa tilaa, joka harvoin on positiivista muutosta. Esillä olevia aiheita ovat esimerkiksi ilmastopäästöt ja ilmastonmuutos, kasvihuoneilmiö, luonnonkatastrofit tai jään sulaminen ja meren vedenpinnan nousu. Näihin muutoksiin ja päästöihin vaikuttaa eniten ihmisten teot. 

Ihmisten päätösten ja tekojen seuraukset ovat selkeästi nähtävissä. On kehitetty keinoja, joilla seurauksia pystytään mittaamaan, joista hyvä esimerkki on hiilijalanjälki. Hiilijalanjälki mittaa sitä, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä omat toiminnat ja päätökset tuottavat. Siihen vaikuttaa muun muassa ruokavalio, asumismuoto, sähkönkulutus, matkustaminen ja liikkuminen sekä vedenkulutus. Oman ilmastovaikutuksen pystyy laskemaan laskurilla tästä

Omiin päästöihin ja kulutukseen pystyy vaikuttamaan monin keinoin. Hankkiessa jotain uutta, tulisi miettiä, onko tuote tai palvelu tarpeen ja pystyykö sitä hyödyntämään kuinka kauan. Hankkiessa uutta laitetta ja vaatetusta tulisi kiinnittää huomiota sen huollettavuuteen ja korjattavuuteen; onko se helppoa ja kannattavaa? Jos tuote on helposti korjattavissa ja hyödynnettävissä, vältytään turhalta kuluttamiselta. 

 

Miten maalämpö ja lämmöntalteenotto liittyy opintoihini ja miksi teen työharjoitteluni Tom Allen Seneralle? 

Maalämpö ja sen hyödyntäminen on monelle uutta. Itselleni maalämpö oli nimeltä tuttu ja sen perustoimintaperiaate. Opintoihini sisältyvässä kurssissa, jossa käsitellään uusiutuvia energiamuotoja, mainittiin maalämmöstä ja sen käytöstä sekä lämmöntalteenotosta. Maalämpö tukee kestävyyttä, koska se on uusiutuvaa energiaa, jonka päästöt määräytyvät vain lämpöpumpun sähkönkulutuksen mukaan.

Lämmöntalteenotto on tutumpaa, sillä siitä on esimerkiksi mainittu Suomen rakennusmääräyksissä. Lämmöntalteenoton määrä on lisääntynyt huomattavasti, koska hukkalämmön määrää pyritään pienentämään.  Vaikka kyseessä on kestävää kehitystä tukevat lämmitysmuodot, niiden läpikäyminen opetuksessa tuntui pintaraapaisulta. Etsiessäni tietoa törmäsin erilaisiin käsitteisiin, kuten maalämpöpumppu, puhallinkonvektori, ilma-vesilämpö ja maaviileä.  Aihetta avasi esimerkiksi video siitä, miten maalämpöpumppu asennetaan ja miten se toimii. 

Halusin päästä vaikuttamaan tietoisuuteen kestävistä ratkaisuista lämmityksen suhteen sekä niiden hyödyistä, jonka seurauksena hain Tom Allen Seneralle työharjoitteluun markkinointiin. Mitä enemmän luen ja opin aiheesta ja yrityksen vastuullisuudesta, sitä enemmän mielenkiintoni ja innostukseni kasvaa. Yllätyin siitä, kuinka paljon yritys tekee jo ympäristön hyväksi, korostamatta sitä. Seuraa mukana matkaani yrityksen arjessa!

Lue lisää
uutinen tomallensenera vantaa

Tom Allen Seneran pääkonttori on muuttanut Vantaan Hakkilaan

Tom Allen Seneran toimitilat sijaitsevat tällä hetkellä Vantaan Hakkilassa, osoitteessa Vanha Porvoontie 231, 01380 Vantaa. Muutto uusiin tiloihin tapahtui vaiheittain maalis- ja huhtikuun aikana. Seneran edellinen päätukikohta sijaitsi Vantaan Martinlaaksossa, Tom Allenin Porvoossa. Nyt koko Tom Allen Seneran henkilökunta työskentelee saman katon alla ja yhteistyö sujuu mutkattomasti. Omakotitalojen esittelypisteemme on lisäksi TaloTalossa, Riihitontuntie 1, 01720 Vantaa. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Lue lisää

Viimeisimmät Blogit