blogi maalämpöpumppu lämmitysjärjestelmä maalämpö ilmastonmuutos poistoilman lämmön talteenotto uusiutuva energia energiatehokkuus hukkalämpö energiakaivo

Onko maalämpö ratkaisu ilmastotavoitteiden saavuttamiseen?

Vihreän siirtymän energiamurrokseen ja ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset askarruttavat monia omakotitalojen omistajia sekä taloyhtiöiden osakkaita ja asukkaita. Voisiko maalämpö olla ratkaisu ilmastotavoitteiden saavuttamiseen?

Lue lisää
uutinen lämpöpumppu maalämpö ilmastonmuutos tomallensenera energiapositiivinen hybgeo

Tom Allen Senera on mukana HYBGEO-hankkeessa: tavoitteena energiapositiivinen rakentaminen

Tom Allen Senera on mukana HYBGEO-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää ratkaisuja energiapositiivisten rakennusten tuottamiseen pohjoisessa ilmastossa.

Lue lisää
blogi maalämpö ilmastonmuutos tomallensenera LTO kestäväkehitys

Mitä on kestävä kehitys?

Olen kestävän kehityksen opiskelija Suvi Szeto. Aloitin Tom Allen Seneralla työharjoittelijana alkuvuodesta 2020. Tarkoituksena on paneutua harjoittelun aikana yrityksen toimintaan ja tuoda esille yrityksen arkea. Tutustun yritykseen kestävällä näkökulmalla. 

 

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa?

Kestävä kehitys voidaan jakaa kolmeen näkökulmaan; ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen. Sen perustavoitteena on saada kehitystä aikaan niin, että hyvät elinolosuhteet säilyvät vielä tuleville sukupolville. Jokaisella näkökulmalla on omat tavoitteensa.

Ekologinen näkökulma keskittyy esimerkiksi ympäristön hyvinvointiin ja suojeluun sekä luonnon monimuotoisuuteen, sosiaalinen näkökulma käsittelee ihmisten hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä ihmisoikeuksia ja taloudellinen näkökulma taas keskittyy taloudelliseen kannattavuuteen ottaen huomioon esimerkiksi luonnonvarojen kuluttamisen pienentämisen. Kukin näkökulma on yhteydessä toisiinsa; ympäristön voidessa hyvin, ihmisten hyvinvointi kasvaa ja hyvinvoivat ihmiset tuottavat parempaa tulosta.

Lähdin opiskelemaan ympäristösuunnittelijaksi ja pääaineenani on kestävä kehitys. Aihe kiinnostaa minua, sillä lisääntyvät ilmastoaiheiset asiat ovat keskiössä arkipäivässä. Lähes päivittäin näkee tai kuulee uutisia, jotka käsittelevät tavalla tai toisella ympäristön muuttuvaa tilaa, joka harvoin on positiivista muutosta. Esillä olevia aiheita ovat esimerkiksi ilmastopäästöt ja ilmastonmuutos, kasvihuoneilmiö, luonnonkatastrofit tai jään sulaminen ja meren vedenpinnan nousu. Näihin muutoksiin ja päästöihin vaikuttaa eniten ihmisten teot. 

Ihmisten päätösten ja tekojen seuraukset ovat selkeästi nähtävissä. On kehitetty keinoja, joilla seurauksia pystytään mittaamaan, joista hyvä esimerkki on hiilijalanjälki. Hiilijalanjälki mittaa sitä, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä omat toiminnat ja päätökset tuottavat. Siihen vaikuttaa muun muassa ruokavalio, asumismuoto, sähkönkulutus, matkustaminen ja liikkuminen sekä vedenkulutus. Oman ilmastovaikutuksen pystyy laskemaan laskurilla tästä

Omiin päästöihin ja kulutukseen pystyy vaikuttamaan monin keinoin. Hankkiessa jotain uutta, tulisi miettiä, onko tuote tai palvelu tarpeen ja pystyykö sitä hyödyntämään kuinka kauan. Hankkiessa uutta laitetta ja vaatetusta tulisi kiinnittää huomiota sen huollettavuuteen ja korjattavuuteen; onko se helppoa ja kannattavaa? Jos tuote on helposti korjattavissa ja hyödynnettävissä, vältytään turhalta kuluttamiselta. 

 

Miten maalämpö ja lämmöntalteenotto liittyy opintoihini ja miksi teen työharjoitteluni Tom Allen Seneralle? 

Maalämpö ja sen hyödyntäminen on monelle uutta. Itselleni maalämpö oli nimeltä tuttu ja sen perustoimintaperiaate. Opintoihini sisältyvässä kurssissa, jossa käsitellään uusiutuvia energiamuotoja, mainittiin maalämmöstä ja sen käytöstä sekä lämmöntalteenotosta. Maalämpö tukee kestävyyttä, koska se on uusiutuvaa energiaa, jonka päästöt määräytyvät vain lämpöpumpun sähkönkulutuksen mukaan.

Lämmöntalteenotto on tutumpaa, sillä siitä on esimerkiksi mainittu Suomen rakennusmääräyksissä. Lämmöntalteenoton määrä on lisääntynyt huomattavasti, koska hukkalämmön määrää pyritään pienentämään.  Vaikka kyseessä on kestävää kehitystä tukevat lämmitysmuodot, niiden läpikäyminen opetuksessa tuntui pintaraapaisulta. Etsiessäni tietoa törmäsin erilaisiin käsitteisiin, kuten maalämpöpumppu, puhallinkonvektori, ilma-vesilämpö ja maaviileä.  Aihetta avasi esimerkiksi video siitä, miten maalämpöpumppu asennetaan ja miten se toimii. 

Halusin päästä vaikuttamaan tietoisuuteen kestävistä ratkaisuista lämmityksen suhteen sekä niiden hyödyistä, jonka seurauksena hain Tom Allen Seneralle työharjoitteluun markkinointiin. Mitä enemmän luen ja opin aiheesta ja yrityksen vastuullisuudesta, sitä enemmän mielenkiintoni ja innostukseni kasvaa. Yllätyin siitä, kuinka paljon yritys tekee jo ympäristön hyväksi, korostamatta sitä. Seuraa mukana matkaani yrityksen arjessa!

Lue lisää
uutinen maalämpö lämmön talteenotto ilmastonmuutos hiilidioksidipäästöt

Kohti hiilivapaata Suomea: Ministeri Kimmo Tiilikainen vieraili yrityksessämme

Hiilivapaa Suomi 2029 - miten tavoitteeseen päästään? Saimme eilen keskustella ratkaisuistamme ministeri Kimmo Tiilikaisen kanssa. Vierainamme olivat myös Jussi Hirvonen SULPU:sta, Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä, Tuure Stenberg Gebwelliltä sekä Tuomas Nikkinen ja Tomi Mäkiaho Rototecilta.

Lue lisää
uutinen ilmastonmuutos

Sipilä: Käänne energiantuotannossa

Pääministeri Juha Sipilä antoi eilen 8.2. pääministerin ilmoituksen, jossa hän avasi eduskunnalle hallituksen tulevaa politiikkaa. Sipilän mukaan eduskunnassa on jo käsittelyssä "historiallisen kunnianhimoinen energiastrategia", johon kuuluu kivihiilen käytön lopettaminen ja tuontiöljyn käytön vähentäminen puolella. Energiakäänteen toimeenpano alkaa pääministerin mukaan tänä keväänä, ja eduskunnalle luovutetaan ensimmäinen ilmastolain mukainen ilmastosuunnitelma.

Lue lisää

Viimeisimmät Blogit