Ranskan TV tutustui Tom Allen Seneran maalämpöosaamiseen

Ranskan yleisradiokanavan France Télévisionsin toimittaja Julien Cholin matkusti kuvausryhmänsä kanssa marraskuisen koleaan Suomeen tutustumaan maalämmön asennuskohteeseemme Kirkkonummella.

Energiakriisin myötä ranskalaisten kiinnostus uusiutuvaan ja lämmityskustannuksiltaan edulliseen maalämpöön on kasvanut merkittävästi. Suomi on uusiutuvan lämmitysenergian käytön osalta edelläkävijä Euroopassa. Tom Allen Senera toivotti yhdessä asiakkaansa kanssa kuvausryhmän lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan suomalaisiin uusiutuvan energian lämmitysratkaisuihin. Käynnin aikana kuvattiin materiaalia ohjelmaan, jossa esitellään laajasti suomalaista lämpöpumppuosaamista Ranskan TV:ssä.

Ranskan TV tutustui uusiutuvan energian ratkaisuihin Suomessa

 

Ranskalaiset kodit lämpenevät kaasulla tai sähköllä

Talvella ranskalaiset kodit ovat yleensä kylmiä ja kesällä kuumia. Ranskassa rakennuskanta on iäkästä ja talot huonosti eristettyjä. Ranskalaisista kodeista suurin osa lämpenee kaasulla tai sähköllä ja vain noin neljä prosenttia hyödyntää kaukolämpöä. Tavallisimmin lämmitys hoituu joko kiinteästi asennetuilla tai liikuteltavilla sähköpattereilla, jotka ovat hurjia energiasyöppöjä. Kustannussyistä ranskalaiset kodit onkin totuttu pitämään viileinä. Sisälämpötila jää selvästi suomalaisten tottumuksia matalammaksi, vain noin 16–17 asteeseen. Toimittaja kertoi vanhempiensa maaseudulla sijaitsevan sähkölämmitteisen omakotitalon lämmityskulujen olevan noin 300 euroa kuukaudessa. Kustannukset vastaavat tyypillisen ranskalaisen omakotitalon lämmityksestä muodostuvia kuluja lämmityskaudella.

 

Maalämpöön siirryttyä lämmityskulut pienenevät 75 %

Vuosituhannen vaihteessa valmistuneen kirkkonummelaisen 130 asuinneliön omakotitalo kaipasi lämmityslaitteiston uusimista. Asukkaat päätyivät vaihtamaan maalämmön varaavan sähkölämmityksen tilalle. Omakotitalon tontille porattiin 150 metriä syvä lämpökaivo tuottamaan uusiutuvaa energiaa maalämpöpumpun käyttöön.

Asukkaat maksoivat lämmityksestä varaavalla sähkölämmityksellä noin 3000 euroa vuodessa. Maalämpöön siirryttyä lämmityskulut laskevat arviolta vain noin 750 euroon, joten lämmityskulut pienenevät jopa 2250 euroa vuodessa eli noin 75 %. Maalämpöinvestointi maksaa itsensä takaisin vain noin kahdeksassa vuodessa lämmityskulujen säästöillä.

Maalämmöllä lämmityskulut ovat vain 25 % verrattuna sähkölämmitykseen

 

Suomalaiset ratkaisut tekivät kuvausryhmään vaikutuksen

Ranskalaiseen kuvausryhmään tekivät erityisen vaikutuksen maalämpölaitteiston kompakti koko sekä lämmityskustannusten välitön pienentyminen. Myös veroetuna toimiva kotitalousvähennys sai osakseen ylistystä. Kotitalousvähennys pienentää urakan kustannuksia jopa tuhansia euroja. Päivän päätteeksi toimittaja totesikin, että Ranskan pitäisi ottaa mallia suomalaisten tavasta vaihtaa kallis ja ilmaston kannalta huono lämmitysmuoto uusiutuvaan ja edulliseen maalämpöön. Myös hukkalämpöä ehkäisevät saneeraustoimet sekä energiatehokas uudisrakentaminen saivat aikaan tyytyväistä nyökyttelyä.

Maalämpö sähkölämmityksen tilalle Kirkkonummella

 

Ranska vauhdittaa uusiutuvan energian käyttöönottoa

Energiateollisuus ry uutisoi, että Ranska on jäljessä EU:n uusiutuvan energian tavoitteista. Ranskan hallitus säätikin huhtikuussa 2023 lain, jolla on tarkoitus vauhdittaa uusiutuvan energian käyttöönottoa. Ranskan tavoitteena on vuoteen 2050 mennessä vähentää kokonaisenergian kulutusta 40 prosentilla vuoteen 2022 verrattuna. Kulutuksen tulisi pudota 1 600 TWh:sta 930 THw:iin. ”Fossiilisten polttoaineiden käytön pitää tulla radikaalisti alas – lähes nollaan”, Ranskan kantaverkko-operaattori RTE:n strategiajohtaja Thomas Veyrenc toteaakin Energiateollisuus ry:lle. 

Ranskalaisten tavoitteet ovat kovat, joten ei ole ihme, että suomalainen maalämpöosaaminen ja uudet innovaatiomme kiinnostavat heitä. Me Tom Allen Seneralla olimme ylpeitä siitä, että saimme toimia energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön suunnannäyttäjänä suurelle eurooppalaiselle valtiolle.

Ranskan valtion energiatilannetta käsittelevien tietojen lähde: Energiateollisuus

Katja Manner

Kirjoittanut Katja Manner

Viimeisimmät Blogit