Maalämpöjärjestelmä on mitoitettava huolellisesti

Maalämpöjärjestelmä tulee mitoittaa oikein, jotta järjestelmä toimisi mahdollisimman taloudellisesti. Maalämpöjärjestelmän mitoituksessa on kaksi riskiä: alimitoitus ja ylimitoitus. Asiantunteva maalämpöurakoitsija välttää nämä riskit ja mitoittaa maalämpöjärjestelmän kunkin rakennuksen ominaisuuksien mukaan juuri oikealla tavalla.

 

 Alimitoitetun maalämpöjärjestelmän käyttö on kalliimpaa 

Alimitoitetussa maalämpöjärjestelmässä maalämpöpumppu käyttää lämmitysenergian tuotannossa liian paljon sähkövastuksia, mistä seuraa ylimääräisiä kustannuksia. Toisinaan maalämpömarkkinoilla kohtaa yrittäjiä, jotka myyvät maalämpöjärjestelmiä polkuhinnalla. Tuolloin maalämpöjärjestelmän hintaa on saattanut laskea järjestelmän alimitoitus eli esimerkiksi liian pienitehoinen maalämpöpumppu ja liian matalaksi porattava lämpökaivo eli energiakaivo.

Vaikka alhainen hankintahinta voi tuntua kuluttajasta houkuttelevalta, kannattaa muistaa, että tällaisen maalämpöjärjestelmän käyttökustannukset ovat oikein mitoitettua maalämpöjärjestelmää huomattavasti kalliimmat.

 

Ylimitoitettu järjestelmä kuormittaa maalämpöpumppua

Ylimitoitetussa maalämpöjärjestelmässä maalämpöpumppu on tarpeeseen nähden liian tehokas ja se lämmittää nopeasti rakennuksen lämmönjakoverkostossa kiertävän veden. Tämän seurauksena maalämpöpumppu käy vain lyhyitä jaksoja kerrallaan. Lyhyet ja usein toistuvat käyntijaksot rasittavat maalämpöpumpun kompressoria, jolloin kompressorin käyttöikä lyhenee.

Oikein mitoitetussa maalämpöjärjestelmässä maalämpöpumppu käynnistyy suhteellisen harvoin ja käy pitkän aikaa kerrallaan. Tuolloin maalämpöpumppu toimii parhaalla mahdollisella hyötysuhteella ja kuluttaa myös vähemmän sähköä.

 

Täystehomitoitus vai osatehomitoitus?

Tällä hetkellä julkisuudessa käydään keskustelua siitä, kannattaako maalämpöjärjestelmä mitoittaa täystehoisena vai osatehoisena. Täysteholle mitoitettu maalämpöjärjestelmä tuottaa rakennuksen koko lämmitystarpeen kovimmillakin pakkasilla ilman sähkövastusten käyttöä. Osateholle mitoitettu maalämpöjärjestelmä tuottaa huippupakkasilla noin 80 % koko lämmitystehon tarpeesta. Muina aikoina osatehollekin mitoitettu maalämpöjärjestelmä toimii ilman sähkövastusten käyttöä. 

Maalämpöjärjestelmän tärkein ominaisuus on energiataloudellisuus. Riittävän suurelle osateholle mitoitettu maalämpöjärjestelmä saavuttaa usein tämän tavoitteen paremmin kuin täysteholle mitoitettu maalämpöjärjestelmä.

Katja Manner

Kirjoittanut Katja Manner

Viimeisimmät Blogit