Maalämpö on ilmastoystävän valinta

Hiilidioksidi on tärkein ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista. Tässä blogissa esittelen eri tahojen käyttämiä tietoja lämmitystapojen hiilidioksidipäästöistä. Maalämmön hiilidioksidipäästöt ovat näistä lämmitysmuodoista pienimmät. Maalämmön etuna muihin verrattuna on myös se, että maalämpöjärjestelmää voidaan käyttää rakennuksen jäähdyttämiseen lähes päästöttömällä tavalla. Tämän seikan painoarvo kasvaa ilmastonmuutoksen edetessä.

 

Sähkölämmityksen hiilidioksidipäästöt

 

Rakennustarkastusyhdistyksen käyttämien tietojen mukaan sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat Suomessa noin 270 g/kWh. Talvella joudutaan kuitenkin käyttämään varavoimaloita, jotka hyödyntävät sähkön tuotannossa pääasiassa fossiilisia polttoaineita. Tämä nostaa sähkölämmityksen hiilidioksidipäästöjä Suomessa arvioituun lukemaan 400 g/kWh.

 

Öljylämmityksen hiilidioksidipäästöt

 

Yksi litra polttoöljyä sisältää noin kymmenen kilowattituntia energiaa. Yhden polttoöljylitran palamistuloksena syntyy noin 2,7 kg hiilidioksidia. Öljylämmityksen hiilidioksidipäästöt ovat siis keskimäärin 270 g/kWh. Yksittäisen öljylämmittäjän kohdalla myös öljylämmityslaitteiston hyötysuhde vaikuttaa siihen, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä tulee lämmitysenergian tuotossa.

 

Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt

 

Motivan laskelmien mukaan kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat Suomessa keskimäärin 220 g/kWh sähkön ja kaukolämmön yhteistuotantolaitoksissa. Motivan laskelmassa sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannosta syntyvä etu päästöjen kannalta on jaettu tasan sähkölle ja lämmölle. Tällä hetkellä suurin osa Suomen kaukolämmöstä tuotetaan yhä fossiilisilla polttoaineilla, vaikka uusiutuvien polttoaineiden käytöstä on ollut paljon puhetta. Käytetyimmät polttoaineet Suomessa ovat maakaasu, kivihiili ja turve.

 

Maalämmön hiilidioksidipäästöt

 

Maalämmössä suurin osa (yli 2/3) lämmitysenergiasta on maaperään varastoitunutta uusiutuvaa aurinkoenergiaa. Maalämmön hiilidioksidipäästöt syntyvät pääasiassa maalämpöpumpun käyttämästä sähköstä, mistä seuraaviksi maalämmön hiilidioksidipäästöiksi on arvioitu noin 120 g/kWh.

 

Maalämpöjärjestelmän sähkönkulutusta voidaan pienentää monin eri tavoin, esimerkiksi oikeanlaisen mitoituksen avulla. Maalämmön ekologisuutta voi parantaa edelleen ostamalla uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Ilmaston lämmetessä maalämmön lisäetuna on, että maalämpöpumppu voi nostaa rakennuksen jäähdyttämiseen maaperästä niin sanottua maaviileää. Tällä menetelmällä rakennus voidaan viilentää lähes hiilineutraalilla tavalla.

Katja Manner

Kirjoittanut Katja Manner

Viimeisimmät Blogit