Maalämpö kääntää muutosvastarinnan muutosvoimaksi

Viime vuosina monet taloyhtiöt ovat kohdanneet tosiasian, että vanha lämmitysjärjestelmä on tullut käyttöikänsä päähän ja se on uusittava. Lämmitysjärjestelmän vaihtoon ajaa myös lämmityskustannusten jatkuva nousu. Yhtiökokouksissa käydään läpi vaihtoehtoisia ratkaisuja.

 

Maalämmön valitsemista puoltavat sekä laskelmat edullisista lämmityskustannuksista että tieto maalämpöjärjestelmän huoltovapaudesta. Molemmat pienentävät asumiskustannuksia ja sitä kautta myös yhtiövastiketta. Maalämpö on ympäristöystävällinen vaihtoehto, sillä se tuottaa moninkertaisesti vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin esimerkiksi öljy- tai sähkölämmitys. Kaikista järkevistä perusteluista huolimatta maalämpö voi joskus kohdata muutosvastarintaa. Miten siihen kannattaisi suhtautua?

 

Muutosvastarinta kertoo sitoutumisesta

 

Osa ihmisistä on luonteeltaan sellaisia, että he lähtevät innokkaammin mukaan muutokseen kuin toiset. Ne, jotka ovat luonteeltaan varovaisempia, haastavat muutosvastarinnallaan etsimään aiotulle hankkeelle perusteluja.

 

Talouselämän haastattelema valmentaja Tiina Savolainen näkee muutosvastarinnassa muitakin hyviä puolia. Muutosvastarinta kertoo sitoutumisesta hankkeeseen. ”Vastarinta kertoo, että muutoksen kourissa oleva asia on ihmisille merkityksellinen”, hän toteaa. Muutosvastarinta sisältää energiaa, ja kun se saadaan valjastettua järkevimmän ratkaisun taakse, se vie hanketta myötätuulen tavoin eteenpäin.

 

Jos maalämpö toimii naapurilla, miksei meilläkin?

 

Tiina Savolaisen mukaan yksittäiset myönteiset kokemukset saavat ihmisen muuttamaan asennettaan jonkin asian suhteen. Myös tuttavien kokemukset puhuvat puolestaan. Jos naapurilla on ollut maalämpö jo vuosien ajan ja se on toiminut hyvin, niin miksei se toimisi meidänkin talossa?

 

Ihmisiä ei johdeta ylhäältä päin määräyksillä, vaan kokemusten, esimerkkien ja myös palkitsemisen avulla. Eräässä hotellissa tehtiin tutkimus asiakkaiden pyyhkeiden käytöstä. Jos asiakkaalta kysyttiin sisäänkirjautumisen yhteydessä, haluaako hän säästää ympäristöä käyttämällä samaa pyyhettä vierailun ajan, lisäsi se pyyhkeiden uusiokäyttöä. Osalle tähän myöntyneistä asiakkaista annettiin Friend of Earth -rintamerkki. Näiden asiakkaiden toiminta oli merkittävästi ympäristöystävällisempää kuin muiden, he jopa sammuttivat valot huoneesta lähtiessään useammin kuin muut. Näinkin pienillä asioilla voidaan saada merkittäviä tuloksia aikaan.

 

Rakennusala muuttuu hitaasti, mutta varmasti

 

Maalämpöjärjestelmiä on asennettu menestyksekkäästi yli 40 vuoden ajan, ja naapurimaassamme Ruotsissa maalämpö on yleisimpiä lämmitysmuotoja. Tästä huolimatta meillä Suomessa maalämmöstä kuulee vielä joskus kommentteja, jotka kertovat oikeastaan todellisesta tietämättömyydestä. Toisaalta vanhojen ratkaisujen tarjoajat miettivät luonnollisesti omaa tilannettaan maailman muuttuessa. Tämä on tyypillinen tilanne, joka herättää muutosvastarintaa. Toiset ihmiset näkevät uhkia - toiset mahdollisuuksia. Esimerkkinä tästä voidaan pitää öljypolttimien valmistajaa, jonka liikemerkki löytyy nykyään erään maalämpöpumpun kuoresta.

 

Maalämmöstä myönteisiä kokemuksia

 

Joskus päätös on tehtävä ja seurattava, mitä tapahtuu. Näin kävi eräässä taloyhtiössä Uudellamaalla, joka vaihtoi öljylämmityksen maalämpöön pitkällisen yhtiökokousrumban jälkeen. Vuoden päästä maalämmön asentamisesta rivitalon asukkaiden kokemukset olivat myönteisiä. Lämpöä ja lämmintä vettä oli riittänyt tasaisesti pitkien pakkasjaksojenkin aikana. Lämmitys- ja kiinteistön hoitokulut olivat pudonneet, minkä ansiosta taloyhtiö kokoontui tällä kertaa mukavaan kokoukseen, aiheena yhtiövastikkeen alentaminen. Asukkaiden elämänlaatua oli parantanut myös kuntoiluhuone, joka oli perustettu kellariin entisen öljysäiliön paikalle.

Katja Manner

Kirjoittanut Katja Manner

Viimeisimmät Blogit