Maalämpö Kangasala

Pyydä tarjous

Asiakkaamme kokemus maalämpöurakasta Kangasalla

Kangasalan Pirkkarivi maalämpöön

As Oy Kangasalan Pirkkarivi siirtyi maakaasulämmityksestä maalämpöön. Isännöitsijä Johnny Gestranius on tyytyväinen niin asennustyön laatuun kuin saavutettuihin säästöihinkin.

Lue lisää

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen - Kangasala

Kangasalla lämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön vaatii toimenpideluvan hakemista. Uudisrakentamisen ollessa kyseessä maalämpökaivolle haetaan yleensä lupa rakennusluvassa. Jos uudisrakennukseen päätetään asentaa maalämpö vasta rakennusluvan saamisen jälkeen, toimenpidelupa lämpökaivolle haetaan erikseen. Toimenpideluvan hakeminen on mahdollista helposti Tom Allen Seneran lupa-asiantuntijoiden kautta.

Toimenpidelupahakemus tehdään lupapiste.fi -palvelun kautta. Hakemus liitteineen täytyy laatia erityisellä huolellisuudella, koska vaillinaisten hakemusten käsittely ja täydentäminen pitkittävät lupapäätöksen saamista. Maalämpökaivon eli energiakaivon rakentamisessa otetaan huomioon useat asiat, kuten kaivon sijainti ja monet muut poraamisen edellytykset, esimerkiksi jos kyseessä on pohjavesialue. Lue lisää maalämmöstä täältä.

Toimenpidelupahakemuksen liitteet

Kaikissa hakemuksissa edellytetään aina maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostusta. Siihen kirjataan kaikki rakennuksen ja lämmönkeruupiirin tiedot, mukaanlukien käytettävän lämmönsiirtonesteen tyyppi. Yksi lupahakemuksen pakollisista liitteistä on myös asemapiirros, jonka mittakaava voi olla joko 1:200 tai 1:500. Asemapiirroksessa täytyy merkata porareiän etäisyys tontin rajoihin, tontilla sijaitsevat maanalaiset johdot, sijainnin näyttävät sidosmitat tiedetyistä pisteistä sekä porauskulma.

Pakollisten liitteiden lisäksi toimenpidelupahakemukseen saatetaan tarvita vielä muita liitteitä. Naapurin suostumus vaaditaan, jos lämpökaivon etäisyys naapurin rajasta alittaa 7,5 metrin minimietäisyyden. Muutospohjapiirustukset ovat tarpeelliset, jos rakennuksessa tapahtuu muutoksia. Lisäksi hallituksen päätöspöytäkirja sekä kaupparekisteriote vaaditaan hakemuksen liitteeksi, mikäli kyseessä on asunto-osakeyhtiö. Vinoreikää porattaessa naapurin puolelle suositellaan kiinteistörasitteen perustamista naapurin suostumuksen lisäksi.

Kohteemme kaupungissa Kangasala

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2020. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.