Ratkaisumme liikekiinteistöille

Pyydä tarjous

Liikekiinteistöjen energiaratkaisut laadukkaasti

Lämmityksen ja jäähdytyksen osuus liikekiinteistön ylläpitokustannuksista on tavallisesti erittäin suuri. Suunnittelemme ja asennamme liikekiinteistöihin energiatehokkaat järjestelmät, joiden avulla liikekiinteistö voi säästää lämmitys- ja jäähdytyskustannuksissaan jopa yli 70 %. Siirtymällä ympäristöystävälliseen lämmitykseen ja jäähdytykseen liikeyritys voi samalla tehokkaasti toteuttaa yhteiskunta- ja ympäristövastuullisuuttaan. Tom Allen Seneran kansainvälistä tunnustusta saaneet, laadukkaat energiaratkaisut ovat hyvä sijoitus.

Maalämpö ja maaviileä

Maalämpö liikekiinteistöön

Maalämpö liikekiinteistöille

Maalämpö on taloudellinen ja ekologinen lämmitysmuoto, joka sopii hyvin erilaisten liikekiinteistöjen lämmitykseen. Maalämpöön kannattaa liikekiinteistössä usein yhdistää myös poistoilman lämmön talteenotto. Maalämpöön voidaan myös yhdistää jäähdytys maaviileällä.

Lue lisää
Maaviileäjäähdytys liikekiinteistössä

Maaviileä liikekiinteistöille

Liikekiinteistöissä jäähdytyksen tarve voi olla lähes yhtä suuri kuin lämmitysenergian tarve. Maalämpöön kannattaakin yhdistää edullinen ja energiatehokas jäähdytys maaviileällä.

Lue lisää
Maalämpöopas kiinteistöille

Maalämpöopas kiinteistöille

Suuremmille kiinteistöille suunnattu maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin kulusta.

Lataa ilmainen opas

Lämmön talteenotto

Lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto liikekiinteistöille

Lämmön talteenoton (LTO) yhdistäminen liikekiinteistön koneelliseen ilmanvaihtoon vähentää ostettavan lämmitysenergian kulutusta n. 30–40 %. Erityisen taloudellista on yhdistää poistoilman LTO maalämpöjärjestelmään.

Lue lisää
Lämmön talteenotto jätevedestä

Jäteveden lämmön talteenotto liikekiinteistöille

Paljon lämmintä vettä käyttävissä liikekiinteistöissä käyttöveden lämmitys voi muodostaa jopa kolmanneksen rakennuksen lämmityskuluista. Kustannuksiin voidaan saada huomattavat säästöt ottamalla jäteveden lämpö talteen pääviemäriin asennettavalla lämmöntalteenottoyksiköllä.

Lue lisää
Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Lue oppaastamme, miten poistoilman lämmön talteenottoa hyödynnetään suuressa kiinteistössä, ja kuinka laitteisto asennetaan.

Lataa ilmainen opas

Energiankierrätys

Päivittäistavarakaupan energiankierrätys

Energiankierrätys liikekiinteistöille

Liikekiinteistössä syntyy hukkalämpöä ilmanvaihdon lisäksi valaistuksesta, teknisten laitteiden käytöstä tai esimerkiksi kylmätuotteiden jäähdyttämisestä. Energiankierrätyksen avulla lämpö voidaan hyödyntää rakennuksen ja käyttöveden lämmitykseen. Keskolle urakoimamme energiankierrätysratkaisu vähentää kauppojen lämmitysenergian kulutusta 80–95 %.

Lue lisää

Asiakkaidemme kokemuksia: energiaratkaisumme liikekiinteistössä

Lue liikekiinteistöasiakkaidemme kokemuksia maalämmöstä, maaviileäjäähdytyksestä, lämmön talteenotosta ja energiankierrätyksestä! Olemme toteuttaneet energiaratkaisuja erilaisiin liikekiinteistöihin, kuten kylpylähotelliin, teollisuushalleihin ja päivittäistavarakauppoihin.

Lue asiakkaidemme kokemuksia
Liikekiinteistöasiakkaidemme kokemuksia

Huolto, automaatio ja etävalvonta

_8106848 web

Rakennusautomaatio liikekiinteistössä

Liikekiinteistön maalämpö- tai lämmöntalteenottojärjestelmään kannattaa yhdistää rakennusautomaatio, joka kerää laitteistosta tietoa ja ohjaa sitä toimimaan parhaalla mahdollisella hyötysuhteella. 

Lue lisää
Liikekiinteistön etävalvonta

Etävalvonta liikekiinteistössä

Rakennusautomaatioon yhdistettyä maalämpö- tai lämmöntalteenottojärjestelmää voidaan etävalvoa ja etäohjata. Etävalvonnassa havaitaan mahdolliset toimintahäiriöt mahdollisimman nopeasti, ja toimenpiteisiin voidaan ryhtyä heti.

Lue lisää
Huolto ja korjaus liikekiinteistössä

Huolto- ja korjauspalvelumme liikekiinteistölle

Tom Allen Seneran huoltopalvelu Maalämpöhuoltokeskus huoltaa ja korjaa kaikki maalämpö-, lämmön talteenotto- ja ilma-vesilämpölaitteistot vankalla ammattitaidolla ja kokemuksella. Liikekiinteistön lämpöpumppujärjestelmän optimaalisen toiminnan varmistamiseksi vuosihuoltosopimus on hyvä ratkaisu.

Lue lisää
Maalämpöhuoltokeskuksen esite kansi

Maalämpöhuoltokeskuksen palvelut

Tutustu huoltopalvelumme Maalämpöhuoltokeskuksen kattaviin palveluihin esitteestämme!

Lataa esite