Lämpöpumput eivät kasvata Suomen sähköjärjestelmän tehokuormitusta

Gaia selvitti tutkimuksessaan, miten lämpöpumppujen suosion kasvu pientaloissa vaikuttaa sähkön huipputehon tarpeeseen Suomessa.

Tutkimuksen mukaan lämpöpumput vähentävät vuositasolla sähkön kokonaisenergian kulutusta. Kun sähkölämmitystä korvataan lämpöpumpuilla, voidaan tehontarvetta pienentää. Toisaalta tutkimuksessa huomioitiin, että kun muuta lämmitystapaa kuin sähkölämmitystä korvataan lämpöpumpuilla, voi sähkön hetkellinen tehontarve kasvaa.

Gaian mallinnus osoitti kuitenkin, että maalämpöpumppuja ja ilmalämpöpumppuja hyödyntävien pientalojen yhteenlaskettu sähkötehon huipputarve pienenee tulevaisuudessa 10–17 % nykytilanteeseen verrattuna. Syitä tähän ovat seuraavat: sähkölämmitystä korvataan lämpöpumpuilla ja maalämpöjärjestelmien mitoituksissa suositaan yhä enemmän täystehomitoitusta myös huippupakkasten varalle.

Gaia kiinnitti huomiota myös lämpöpumpputekniikan kehittymiseen. Asuintilojen lämmityksen lisäksi tehopiikkejä aiheuttavat muut samanaikaiset sähkökuormat, kuten sähköliesien ja saunan käyttö. Tuolloin on tärkeää, että lämpöpumppujen sähkönkulutusta voidaan ohjata älykkäästi ja näin lisätä joustoa sähkönkulutuksessa silloin, kun ulkona on kylmää ja sähköntarve suurimmillaan.

Lue lisää Gaian tutkimuksesta

Sähköverkko.jpg

Katja Manner

Kirjoittanut Katja Manner