Miten maalämpöpumppu toimii?

Tässä blogitekstissä kuvaan lyhyesti maalämpöpumpun toimintaperiaatteen.


Maalämpöpumppu hyödyntää rakennuksen ja käyttöveden lämmityksessä maaperään varastoitunutta aurinkoenergiaa. Maalämpöjärjestelmän lämmönkeruuneste kiertää lämmönkeruuputkistossa, joka on yleensä asennettu noin 100–200 metriä syvään lämpökaivoon. Lämmönkeruunesteestä on 70 % vettä ja 30 % bioetanolia. Etanolin tarkoituksena on estää veden jäätyminen.

 

Höyrystimessä lämmönkeruuneste luovuttaa lämpöä kylmäaineelle

 IVT maalämpöpumppu ja erillinen lämminvesivaraaja.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa on IVT PremiumLine EQ E10 -maalämpöpumppu, johon kuuluu erillinen lämminvesivaraaja.

 

Lämmönkeruuneste tulee maaperästä maalämpöpumpulle noin 1–4 ºC:n lämpöisenä. Maalämpöpumpun höyrystimessä lämmönkeruunestettä sisältävä piiri kohtaa kylmäainetta sisältävän piirin. Tuolloin lämmönkeruunesteestä siirtyy lämpöä kylmäaineeseen. Kylmäaine alkaa tämän seurauksena kiehua ja muuttuu kaasumaiseksi. Lämmönkeruuneste puolestaan jäähtyy ja palaa takaisin maaperässä kiertävään putkistoon noin nolla-asteisena.

 

Kompressorin paineessa kylmäaine kuumenee edelleen

Kaasuksi muuttunut kylmäaine johdetaan höyrystimeltä maalämpöpumpun sähkömoottorilla toimivaan kompressoriin. Kompressorin kovassa paineessa kylmäaineen lämpötilaa nostetaan edelleen tarvittaessa jopa yli sataan asteeseen. Kompressori säätelee kylmäaineen lämpötilaa sen mukaan, miten kuumaa vettä rakennuksessa tarvitaan.

 

Lauhduttimessa lämpö siirtyy lämmitysveteen

Maalämpöpumpun kompressorista kaasumainen kylmäaine johdetaan lauhduttimeen. Lauhduttimessa kylmäainetta sisältävä suljettu piiri kohtaa piirin, jossa kulkee rakennuksen ja käyttöveden lämmityksessä käytettävä vesi. Kun kylmäaine ja lämmitettävä vesi kohtaavat, kuumenee vesi käyttötarpeen mukaan riittävän kuumaksi. Lämpöä luovuttava kylmäaine tiivistyy jäähtyessään takaisin nestemäiseen olomuotoon.

 

Paisuntaventtiilin jälkeen prosessi alkaa alusta

Lauhduttimesta nestemäiseksi muuttunut kylmäaine johdetaan paisuntaventtiiliin, jossa kylmäaineen painetta lasketaan ja samalla sen lämpötila putoaa noin –10 ºC:een. Paisuntaventtiilistä kylmäaine menee höyrystimeen, missä se kohtaa jälleen maaperästä tulevan lämmönkeruunesteen ja edellä kuvattu prosessi alkaa alusta.

Maalämpöpumpussa on höyrystimen, kompressorin, lauhduttimen ja paisuntaventtiilin lisäksi myös kolmitieventtiili sekä lämpimän käyttöveden varaaja. Maalämpöpumpun ohjausjärjestelmän säätelemä kolmitieventtiili johtaa maalämpöpumpun lämmittämän veden joko rakennuksen lämmönjakojärjestelmään eli lattialämmitykseen tai patteriverkostoon tai lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Lämmin käyttövesi säilötään lämminvesivaraajaan, joka voi olla myös maalämpöpumpusta irrallinen yksikkö.

Tom Allen Senera Oy suunnittelee ja asentaa laadukkaat maalämpöjärjestelmät Suomen laajimmalla kokemuksella. Pyydä meiltä maksuton kartoitus ja tarjous!

Pyydä tarjous

Katja Manner

Kirjoittanut Katja Manner

Viimeisimmät Blogit