Maalämpötalo pärjää hyvin E-luvun laskennassa

Heinäkuussa 2012 voimaan astuneet rakentamismääräykset muuttivat uudisrakennusten E-luvun laskentatapaa. E-luvulla ilmaistaan rakennuksen laskennallinen ostoenergian kulutus neliömetriä kohden vuodessa. E-luku lasketaan käytännössä määrittelemällä rakennukseen ostettavan energian määrä vuodessa ja kertomalla tämä määrä energian tuotantotavan mukaisella kertoimella.

Energiamuodon kerroin on sitä suurempi, mitä enemmän energian tuotannon on arvioitu kuluttavan luonnonvaroja. E-luvun tavoitteena onkin ohjata rakentajia uusiutuvan energian käyttöön esimerkiksi talon lämmitysjärjestelmän valinnassa sekä tekemään myös muita energiaa säästäviä ratkaisuja.

 

Maalämpötaloon ostetaan enintään kolmasosa tarvittavasta lämmitysenergiasta

E-luvun laskennassa käytetyt eri energiamuotojen kertoimet ovat seuraavat: sähkö 1,7, fossiiliset polttoaineet 1, kaukolämpö 0,7 sekä uusiutuvat polttoaineet, kuten pelletti tai puu, 0,5. E-luvun laskennassa huomioidaan vain ostettavan energian määrä, joka on maalämpötaloissa huomattavasti pienempi kuin muilla tavoin lämmitettävissä rakennuksissa. Siksi maalämpötalot saavat hyvät eli matalat arvot E-luvun laskennassa.

 

Maalämpötalon E-luku päihittää myös kaukolämpötalon

Seuraavassa vertailen sähkölämmitystalon, öljylämmitystalon, kaukolämpötalon sekä maalämpötalon rakennusmääräysten mukaan laskettavia E-lukuja toisiinsa. Esimerkkinä käytän kunkin kohdalla samaa omakotitaloa, jonka lämmitysenergian tarve on 100 kWh neliömetriä kohti vuodessa. Taloussähkön kulutus on arviolta 50 kWh/m² vuodessa. 

Kun omakotitaloa lämmitetään sähköllä, E-luku on 255 kWh/m² (100 x 1,7 + 50 x 1,7). Kun omakotitaloa lämmitetään öljyllä, E-luku on 185 kWh/m² (100 x 1 + 50 x 1,7). Kun omakotitalo lämpenee kaukolämmöllä, E-luku on 155 kWh/m² (100 x 0,7 + 50 x 1,7). Maalämpötalon E-luku on näistä pienin, vain 142 kWh/m², sillä maalämmöllä ostettavan lämmitysenergian määrä on enintään kolmasosa koko lämmitysenergian tarpeesta (33,3 x 1,7 + 50 x 1,7).

E-luku on tärkeä tekijä taloa myytäessä tai vuokrattaessa, sillä sen avulla ostaja tai vuokraaja voi vertailla eri rakennusten energiatehokkuutta keskenään osto- tai vuokrauspäätöstä tehdessään.

Tom Allen Senera Oy suunnittelee ja asentaa laadukkaat maalämpöjärjestelmät Suomen laajimmalla kokemuksella. Pyydä meiltä maksuton kartoitus ja tarjous!

Pyydä tarjous

Katja Manner

Kirjoittanut Katja Manner

Viimeisimmät Blogit