Maalämpö vähentää kasvihuonepäästöjä

Risto Isomäen kirjassa Sarasvatin hiekkaa kerrotaan tutkijoista, jotka löytävät Intian rannikolta meren alle hautautuneen muinaisen sivilisaation. Tämä laajalle levinnyt asutus tuhoutui tsunamissa, jonka aiheutti ilmeisesti valtamereen sortunut tulivuori. Kirja herättää lukijan pohtimaan, voisiko jotain samanlaista tapahtua nykyaikana ja jos voi, miten sellaisen voisi mahdollisesti estää.

 

Kasvihuonepäästöt alas

 

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan ilmaston lämpeneminen on fakta, ja se johtuu mitä todennäköisimmin ihmisen aiheuttamista kasvihuone- ja nokipäästöistä. Geologit ovat arvioineet, että ilmastonmuutos vaikuttaa myös maankuoreen. Kun jäätiköt sulavat, niiden alle puristunut maankuori kohoaa, mistä voi seurata maanjäristyksiä. Maanjäristykset puolestaan aiheuttavat tsunameja. Vaikka ilmastonmuutosta ei ehkä voikaan enää kokonaan pysäyttää, voi siihen pitkällä tähtäimellä vaikuttaa vähentämällä ratkaisevasti kasvihuonepäästöjä.

 

Lokakuun 2012 puolivälissä Suomen kasvihuonepäästöistä 32 % syntyi rakennusten ja käyttöveden lämmityksestä, toiset 32 % tieliikenteestä, 19 % kuluttajien sähkönkulutuksesta, 12 % maataloudesta ja 6 % jätehuollosta. Näiden lukemien pienentymiseen voi jokainen vaikuttaa. Luvut ovat peräisin sitoutumattomasta CO2-raportista, eikä niissä ole huomioitu teollisuuden energiankulutusta ja prosessipäästöjä.

 

Maalämpö ylös

 

Kaaosteorian kehittelijä Edward Lorenz kysyi retorisesti, voisiko perhosen siivenisku Brasiliassa synnyttää tornadon Texasissa. Perhosefekti on vertaus, jonka avulla on tarkoitus kuvata pienten muutosten aikaansaamia suuria vaikutuksia. Kaaosteoria kiinnittää huomiota siihen, ettei yksittäisten asioiden merkitystä kokonaisuuden kannalta kannata aliarvioida tai lytätä ennakkoon. Siksi myös ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehdyt konkreettiset teot ovat tärkeitä.

 

Rakennusten ja käyttöveden lämmityksestä syntyviä kasvihuonepäästöjä voidaan vähentää siirtymällä maalämpöön. Maalämmön hiilidioksidipäästöt sähkölämmitykseen verrattuna ovat alle kolmasosan. Öljylämmitykseen verrattuna hiilidioksidipäästöt ovat yli kaksi kertaa pienemmät. Lämmityksestä seuraavia kasvihuonepäästöjä voidaan vähentää myös paikantamalla tarkemmin rakennusten ilmavuotoja, parantamalla rakennusten ilmatiiviyttä esimerkiksi tekemällä rakennukseen yläpohjan lisäeristys sekä tehostamalla poistoilman lämmöntalteenottoa.

 

CO2-raportin mukaan Suomen kasvihuonepäästöistä 19 % syntyy kuluttajien sähkönkulutuksesta. VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston syksyllä 2012 julkaisemien tutkimustulosten mukaan sähkönkulutus voi vähentyä merkittävästi ensinnäkin vaihtamalla rakennuksen mahdollinen sähkölämmitys maalämpöön, mutta myös esimerkiksi valaistusratkaisuilla. LED-valot kuluttavat yli 50 % vähemmän sähkövirtaa kuin yleisimmin rakennuksissa käytetyt T8-loisteputket. Sähkönkulutuksen ekologisuutta voi toki parantaa myös ostamalla vihreää sähköä.

 

Pieni askel ihmiselle

 

Mitä jos aloitettaisiin näillä? Ihmiskunnan historia tuntee sankareita, jotka eivät nostaneet käsiään pystyyn ja voivotelleet haasteiden edessä. Pienestä pojasta, joka tukki padon murtuman sormellaan, kerrotaan tarinoita. Yksi aikamme sankareista oli astronautti Neil Armstrong. Hän näki avaruudesta käsin valkoisen sumun verhoaman sinisen planeetan, joka huokui elämää kylmyyden keskellä. Vapaasti hänen sanojaan mukaillen: ”Maalämpö on pieni askel ihmiselle, mutta suuri harppaus ihmiskunnalle.”

Katja Manner

Kirjoittanut Katja Manner

Viimeisimmät Blogit