Maalämpö Heinola

Pyydä tarjous

Asiakkaamme kokemus maalämpöurakasta Heinolassa

Asuntojen arvo nousuun maalämpöjärjestelmän myötä

As Oy Pirholankangas Heinolassa on taloyhtiö, jossa on yksitoista erillistaloa. Öljylämmityksen kohoavat kulut saivat taloyhtiön miettimään maalämmön etuja, ja päätös maalämpöön vaihtamisesta oli lopulta suhteellisen helppo.

Lue lisää

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Heinolassa

Energiakaivon eli lämpökaivon poraaminen Heinolassa edellyttää toimenpidelupaa, jota haetaan rakennusvalvonnasta. Uudiskohteiden lämmitysjärjestelmä on tavallisesti päätetty jo rakennuslupaa haettaessa, jolloin toimenpidelupaa ei tarvitse erikseen hakea, vaan maininta maalämmöstä rakennuslupahakemuksessa riittää. Jos maalämpökaivon poraamisesta päätetään vasta rakennusluvan hakemisen jälkeen, toimenpidelupa on haettava erikseen. Tom Allen Seneran koulutetut lupa-asiantuntijat auttavat mielellään toimenpideluvan hakemisessa.

Ennen maalämpökaivon asennusta pitää jo ennalta selvittää hankkeen riskit sekä mahdollinen lähiympäristön pohjaveden käyttö, sillä nämä täytyy ottaa huomioon lämpökaivon sijaintia miettiessä. Lue lisää maalämmöstä täältä.

Toimenpidelupahakemuksen liitteet

Jätettäessä toimenpidelupahakemusta rakennusvalvonnalle siinä kuuluu olla kaikki välttämättömät liitteet. Liitteeksi tarvitaan aina poraussuunnitelma sekä selvitys lämmönsiirtonesteestä, jota käytetään keruuputkistossa. Lämmönsiirtoaineena kuuluu käyttää nestettä, joka on mahdollisimman harmitonta ympäristölle. Tom Allen Seneran maalämpöasennuksissa käytetään ainoastaan ympäristölle vaaratonta bioetanolia. Mikäli kyseessä on asunto-osakeyhtiö, hakemuksen liitteeksi vaaditaan myös hallituksen päätöspöytäkirja sekä kaupparekisteriote.

Yksi pakollisista liitteistä on tonttikartta, johon tulee merkitä lämpökaivon etäisyys kiinteistön rajoista ja sidontamitat tiedetyistä pisteestä. Myös porauskulman pitää näkyä kartassa, jos se poikkeaa pystysuorasta. Naapurien kirjallinen suostumus on tarpeellinen, jos lämpökaivo tehdään lähemmäksi kuin 7,5 metriä tontin rajasta. Vinoreikää porattaessa naapurin puolelle kannattaa perustaa kiinteistörasite. Se on hyödyllinen naapurin suostumuksen lisäksi, sillä se turvaa omistajavaihdokset. Muutospohjapiirustukset pitää myös toimittaa rakennusvalvonnalle, jos rakennuksessa tapahtuu muutoksia. Kaikki edellä mainitut piirustukset tulee varustaa nimiöllä.

Kohteemme Heinolassa

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2020. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.