Seitsemän kerrostaloyhtiötä Kaarinassa siirtyi maalämpöön ja lämmön talteenottoon

Kaarinan Piispanristin alueen 1970-luvun kerrostaloja lämmitti ennen taloyhtiöiden oma lämpöyhtiö Kairislämpö Oy. Kun kaukolämpölaitteiden uusiminen tuli ajankohtaiseksi, kymmenestä taloyhtiöosakkaasta seitsemän päätti investoida maalämpöön ja lämmön talteenottoon. Tom Allen Senera valittiin urakan toteuttajaksi.

Maalämpö oli itsestään selvä vaihtoehto taloudellisuutensa ansiosta.

Isännöitsijä Juha Kangasniemi

Isännöitsijä Juha Kangasniemi
Kairislaakson aluetta

Edullista lämpöenergiaa ympäristöystävällisesti

Maalämpö- ja poistoilman LTO-hankkeen taustalla oli halu turvata edullisen lämpöenergian saanti tulevaisuudessa. Taloyhtiöiden osakkaat perehtyivät eri vaihtoehtoihin perustamalla energiatyöryhmän.

”Lähdimme energiatyöryhmän piirissä miettimään järkevää vaihtoehtoa kaukolämmölle, ja aika nopeasti selvisi, että maalämpöön ja LTO-järjestelmään kannattaa investoida”, kertoo Kairislämpö Oy:n puheenjohtaja ja taloyhtiö As Oy Kairislaakson hallituksen jäsen Seppo Piiparinen. Piiparisen mukaan taloudellisuus oli asukkaille tärkein syy ryhtyä toimeen, minkä ohella järjestelmän ympäristöystävällisyys nähtiin positiivisena seikkana.

Etusijalla kokenut urakoitsija

Hankkeen onnistumisen takeeksi osakkaille oli tärkeää valita luotettava urakoitsija. Urakoitsijaksi haluttiin alueen tunteva ja kokenut toimija, jolla olisi realistinen käsitys kustannuksista. Huolellisten selvitysten ja vertailujen perusteella hankkeen toteuttajaksi valittiin Tom Allen Senera.

”Laskelmia verratessamme huomasimme, että Tom Allen Seneran kohdalla niihin oli oikeasti perehdytty, eikä ollut lähdetty pelkästään tarjoamaan”, isännöitsijä Juha Kangasniemi toteaa.

Lämpökaivot mitoitettiin tarkasti

Ennen urakan aloittamista oli otettava huomioon runsaan pohjaveden käsittelyn tuomat haasteet alueella. Kaupungilta saatiin lupa johtaa porausvesi kaupungin sadevesiverkkoon. Alueella tehtiin myös koeporaus, jonka avulla lämpökaivot mitoitettiin mahdollisimman tarkasti lämpöenergian riittävyyden varmistamiseksi.

Lupa-asioiden järjestyttyä urakka aloitettiin poraamalla jokaiselle tontille neljä lämpökaivoa, joiden syvyydet ovat 250–300 metriä. Porauksista vastasi Rototec. Poraustöiden jälkeen talojen pohjakerroksiin tehtiin tilaa lämmönjakokeskuksille järjestämällä vanhaa kalustoa tai tekemällä pienremonttia.

Poistoilman lämmön talteenottoyksiköt asennettiin kerrostalojen katolle. Porausten ja asennustöiden jälkeen järjestelmä otettiin käyttöön talo kerrallaan. Koko hanke valmistui tavoiteajassa.

Poistoilman lämmön talteenottoyksikkö
Maalämpöpumppu Gebwell

Maalämpö- ja LTO-järjestelmä on vastannut odotuksia

Kerrostalojen maalämpö- ja LTO-järjestelmät on kytketty etävalvontaan. Seppo Piiparisen mukaan järjestelmän etävalvonta on asukkaiden viihtyvyyden kannalta hyödyllinen palvelu yllättävien tilanteiden, kuten paukkupakkasten aiheuttamien sähkökatkojen varalta. Tilanteet on ratkaistu nopeasti paikallisen huollon ja Maalämpöhuoltokeskuksen kesken.

Juha Kangasniemi on tyytyväinen uuden järjestelmän toimintaan ja urakkaan kokonaisuudessaan: “Työn jälki puhuu siitä, että ammattilaiset olivat asialla.”

Urakan ohessa pihapiirin ilmettä kohennettiin

As Oy Kairislaakson taloyhtiön hallitus päätti urakan aikana parantaa myös piha-alueensa viihtyisyyttä. Kun taloon tuleva vesijohto uusittiin, ehostettiin samalla leikkipaikan ympäristöä. Pihalle istutettiin uutta nurmea ja asfalttia korjailtiin, mikä paransi koko Kairislaakson alueen ilmettä.

”Kerran kaivuri oli pihalla, oli helppoa laittaa samalla koko paketti uuteen kuntoon”, tuumii Seppo Piiparinen.

As Oy Kairislaakson piha
Kairislaakson kerrostaloja

As Oy Kairislaakson maalämpö- ja LTO-projekti

  • Seitsemän kerrostalon ryhmähanke
  • Esimerkkikohde: As Oy Kairislaakso
  • Kuusi kerrosta, 30 asuntoa
  • Rakennusvuosi: 1974
  • Lämmitettävä pinta-ala: 2 618 m²
  • Asennettu lämpöpumppu: Gebwell Taurus 90 kW
  • Lämpökaivot: 4 kpl, syvyydet 300 metriä
  • Lämmityskulut kaukolämmöllä: n. 23 650 e/vuosi
  • Lämmityskulut maalämmöllä ja poistoilman LTO:lla: n. 8 873 e/vuosi
  • Säästöt: n. 14 777 e/vuosi (n. 63 %)

Lisää asiakkaidemme kokemuksia

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia

Olemme asentaneet ympäristöystävällisen ja lämmityskustannuksia säästävän lämpöpumppujärjestelmän lukuisiin pientaloihin, taloyhtiöihin ja liikekiinteistöihin. Lue, miten projektit sujuivat asiakkaidemme näkökulmasta!

Lue lisää