IVT lämpöpumput ja varaajat

Kerrostalo Espoossa täydensi kaukolämpöä poistoilman lämmön talteenotolla

Pyydä tarjous

Talon asukastoimikunnan puheenjohtaja Martti Kivi: ”Tammikuun lämmitysenergian kulutuksessa tuli säästöä edellisvuoden tammikuuhun verrattuna 37 %”

Senera (nykyinen Tom Allen Senera Oy) asensi poistoilman lämmön talteenottojärjestelmän Espoon Soukan kaupunginosassa sijaitsevaan seitsenkerroksiseen kerrostaloon.

Soukanahde 6 kuuluu Espoon Asunnot Oy:n kerrostaloihin. Asukastoimikunnan puheenjohtaja Martti Kivi kertoo poistoilman lämmön talteenottoon siirtymisestä talon asukkaan näkökulmasta.

Espoo kaukolämpö lämmön talteenotto

Asukastoimikunnan puheenjohtaja Martti Kivi on tyytyväinen Seneran asentajien työn jälkeen.
Poistoilman lämmön talteenotto

Kerrostalon poistoilma ohjataan lämmön talteenoton jälkeen katolle noin + 4 -asteisena.

Poistoilmasta saadaan talteen 19 astetta lämpöä

Soukanahde 6:n päälämmitysjärjestelmänä on edelleen kaukolämpö. ”Kaikkien huoneistojen poistoilma ohjautuu yhteen huippuimuriin, jonka yhteyteen oli yksinkertaista rakentaa poistoilman lämmön talteenotto”, kertoo Martti Kivi.

Poistoilman lämmön talteenottolaitteisto sijoitettiin kerrostalossa vapaana olleeseen ullakkotilaan. Poistoilman kokoomakammiossa on lämmönvaihdin, jossa poistoilman sisältämä lämpö siirtyy lämmönvaihtimessa kiertävään viileään lämmönkeruunesteeseen.

”Poistoilma tulee lämmön talteenottoyksikköön 23-asteisena ja poistuu siitä 4-asteisena, eli 19 astetta saadaan talteen lämpöenergiaa”, Martti Kivi selvittää.

Poistoilman lämpö lämmittää kesällä käyttöveden

Lämmönkeruunestettä sisältävät meno- ja paluuputket asennettiin Soukanahteessa siististi koteloituna porraskäytävään. Putkistossa kulkeva lämmönkeruuneste siirtää poistoilman lämmön lämpöpumpun käytettäväksi.

Talvella lämpöpumppu hyödyntää poistoilmasta talteen saadun lämmön patteriverkostossa kiertävän veden lämmitykseen ja kesällä käyttöveden lämmitykseen. Tavoitteena on, että kesällä poistoilman lämmöllä voidaan lämmittää kokonaan kerrostalossa tarvittava lämmin käyttövesi.

Lämmönkeruuputkisto rappukäytävässä

Lämmönkeruunesteen meno- ja paluuputket asennettiin siististi koteloituna kerrostalon porraskäytävään.
IVT:n lämpöpumput ja varaajat

IVT:n Greenline HE E28 -lämpöpumppu käyttää poistoilman lämmön talvella patteriverkoston lämmitykseen ja kesällä käyttöveden lämmitykseen. Lämmön hyödyntämistä varten lämmönjakohuoneeseen asennettiin lämpöpumpun lisäksi neljä 750 litran lämpimän käyttöveden varaajaa.

Seneran laitteisto oli tarkoituksenmukaisin

Senera valikoitui urakan toteuttajaksi tarjouskilpailussa. Urakoitsijaa valittaessa huomioitiin myös se, että Seneralla oli tarjota kohteeseen tarkoitukseen sopivin laitteisto.

Talon asukastoimikunnan puheenjohtajan mukaan järjestelmän asennustyöt tapahtuivat sujuvasti. Asennustöistä ei koitunut asukkaille haittaa, ja lämpimän käyttöveden jakelussakin oli vain muutaman tunnin katko. ”Seneralla on erinomaiset asentajat, eikä heidän työssään ollut mitään huomauttamista”, Martti Kivi toteaa.

Säästöä lämmitysenergian kulutuksessa tammikuussa 37 %

Martti Kivi on seurannut lämmitysenergian kulutusta poistoilman LTO-järjestelmän asentamisesta lähtien. Haastatteluhetkellä järjestelmä oli ollut toiminnassa kaksi kuukautta. Edellisvuoden tammikuuhun verrattuna lämmitysenergian kulutus on Kiven mukaan pudonnut 48 MWh:sta 30 MWh:iin. Säästöä lämmitysenergian kulutuksessa oli tullut yhden kuukauden kulutustietojen vertailun perusteella siis noin 37 %.

Soukanahde 6 sai poistoilman LTO-järjestelmän rakentamiseen energia-avustusta. Se huomioituna investoinnin takaisinmaksuajaksi tuli alle kahdeksan vuotta.

Taloyhtiö Espoo lämmön talteenotto

Espoon Asunnot Oy:n Soukassa sijaitsevan kerrostalon kaukolämpöjärjestelmää täydennettiin poistoilman lämmön talteenotolla.

Espoon Asunnot Oy Soukanahde 6:n poistoilman lämmön talteenotto

 • Kohde: 7-kerroksinen kerrostalo
 • Rakennusvuosi: 1969
 • Lämmitettävä pinta-ala: 2 646 m²
 • Asuntoja: 35
 • Asennettu lämpöpumppu: IVT:n Greenline HE E28
 • Varaajat: 4 kpl 750 litran lämpimän käyttöveden varaajaa
 • Ostettava lämmitysenergia ennen poistoilman lämmön talteenottoa: n. 338 500 kWh/v
 • Lämmityskustannukset ennen poistoilman lämmön talteenottoa: 25 388 e/vuosi (kaukolämmön hinnalla 0,075 e/kWh)
 • Ostettava lämmitysenergia poistoilman lämmön talteenotolla: 190 330 kWh
 • Lämmityskustannukset poistoilman lämmön talteenotolla: n. 16 609 e/vuosi
 • Säästöt poistoilman lämmön talteenotolla: n. 8 779 e/v (sähkön hinnalla 0,11 e/KWh)