ABB:n tehdas Porvoossa siirtyi hiilineutraaliin tuotantoon

Pyydä tarjous

Teknologiayhtiö ABB päivitti asennustuotteita valmistavaan tehtaaseen innovatiivisen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän, joka perustuu uusiutuvan energian käyttöön. Maalämpöä, lämmön talteenottoa ja energiankierrätystä hyödyntävän järjestelmän urakoi Tom Allen Senera. Järjestelmän rinnalla toimii aurinkovoimala.

Energiahanke on varma sijoitus, jolle voi laskea huomattavan vuosikoron.

Kiinteistön omistajan edustaja Matti Suomalainen

ABB Mission to Zero

Hukkaenergia talteen ja hyötykäyttöön

Järjestelmä toteutettiin pilottihankkeena osana ABB:n Mission to Zero -ohjelmaa, jolla yhtiö tavoittelee hiilineutraalia tuotantoa. Aiemmin kaukolämpöä pääenergianlähteenä käyttäneen tehtaan energiakustannukset olivat korkeat. ”Tavoitteena oli pitää kiinteistö energiatehokkaana ja parantaa tuotannon tuottavuutta samalla, kun energiakulut nousevat”, kertoo liiketoimintayksikön johtaja Marko Utriainen.

Tehtaan paineilmakompressorit ja muovikoneet vaativat jatkuvaa jäähdytystä. ”Halusimme hyödyntää kompressorien hukkalämmöt kiinteistön lämmittämiseen”, kertoo kiinteistöpäällikkö Josi-Pekka Roppola.

Tuotannossa ja jäähdytyksessä syntyvä hukkaenergia kerätään nyt talteen lämmön talteenotolla ja kierrätetään takaisin käyttöön. Aiemmin harakoille mennyt energia ladataan energiakaivokenttään, joka varautuu ylijäämälämmöllä noin 15-asteiseksi. Lämpö ohjataan talvella tuloilman ja käyttöveden lämmitykseen. Kesällä energiakaivoja hyödynnetään jäähdytyksessä.

Tuotanto pysyi käynnissä koko urakan ajan

Järjestelmän suunnitteli Granlund Oy yhteistyössä ABB:n kanssa. Tom Allen Senera valittiin urakoitsijaksi kilpailutuksessa referenssien perusteella.

Kiinteistön tontille porattiin 18 energiakaivoa. Poraustyöstä vastasi Rototec. Lisäksi asennettiin lämmönkeruuputkistot, lämpöpumput sekä muut laitteet. Kaivokentän päälle rakennettiin 464 paneelin aurinkovoimala. Urakka suoritettiin aikataulussa, reilussa kuudessa kuukaudessa tuotannon keskeytymättä. ”Tom Allen Senera toteutti urakan laadukkaasti ja teknisesti hyvin”, toteaa Josi-Pekka Roppola.

Tuotannon hukkaenergia ohjataan hyötykäyttöön
ABBn tehtaan rakennusautomaatio

Automaatio optimoi järjestelmän toimintaa

Energianjärjestelmä integroitiin osaksi jo olemassa olevaa automaatiota. Energiatasetta seuraamalla saadaan reaaliaikainen tieto energiankulutuksesta, joka optimoidaan minimiin kiinteistön vaihtelevan käyttöasteen mukaisesti. Aikaisemmin tehdasta jäähdytettiin viikonloppuisin kylmäkoneilla, kun tuotanto ei ollut käynnissä. Nyt jäähdytys tapahtuu maaviileällä sekä aktiivijäähdytyksellä, josta syntyvä hukkalämpö säästetään.

Kuvassa kiinteistöpäällikkö Josi-Pekka Roppola optimoi automaatiojärjestelmän säätöjä.

Hiilineutraalius ja taloudellinen tuottavuus kulkevat käsi kädessä

Tehtaassa tarvittava lämmitys- ja jäähdytysenergia saadaan nyt pääasiassa maalämmöstä sekä talteen otetusta hukkalämmöstä. Aurinkovoimalan tuottama sähkö käytetään järjestelmän laitteiden toimintaan sekä sähköautojen lataukseen. Muu sähkö on ostettua vesi- ja tuulisähköä. Järjestelmän saavutettu energiapeitto on 93–95 prosenttia. Lisäetuina tehtaan kokonaisenergiatehokkuus parani 21 prosenttia ja hiilidioksidipäästöt vähenivät jopa 636 tonnia vuodessa.

Investointi ei tuottanut lisäkustannuksia, sillä takaisinmaksu ja käyttökulut voidaan rahoittaa samoilla varoilla, millä ennen ostettiin kaukolämpöä. Kiinteistön omistajan edustaja Matti Suomalainen onkin tyytyväinen investointiin. ”Energiahanke on varma sijoitus, jolle voi laskea huomattavan vuosikoron”, hän toteaa.

Liiketoimintayksikön johtaja Marko Utriainen pohtii kestävän kehityksen arvojen merkitystä liiketoiminnassa. ”Edistämme käytännön teoilla vähähiilisen yhteiskunnan kehitystä. Haluamme näyttää globaalia esimerkkiä siitä, mitä hiilineutraalius omassa tuotannossa tarkoittaa”, hän kiteyttää.

Sähköautojen lataus aurinkovoimalla

ABB:n tehdas Porvoossa uusiutuvaan energiaan

ABB:n tehdas Porvoossa lämpenee ja jäähtyy nyt innovatiivisella järjestelmällä, joka perustuu uusiutuvaan energiaan. Katso video tehtaasta!

ABB:n tehtaan energiatehokas hybridijärjestelmä

Katso animaatiosta, miten järjestelmä toimii! Tom Allen Seneran ABB:lle urakoima hybridijärjestelmä tuottaa tehtaan lämmön ja jäähdytyksen maalämmön ja maaviileän, lämmön talteenoton sekä energiankierrätyksen avulla. Lämpöpumppujen tarvitsema sähkö tuotetaan tontille asennetulla aurinkovoimalalla. 

Gebwellin lämpöpumput

ABB:n tehtaan hiilineutraali energiajärjestelmä

  • Teollisuuskiinteistö Porvoossa
  • Tehtaan valmistuminen: 1997
  • Lämmitettävä pinta-ala n. 6 600 m²
  • Energiakaivot: 18 kpl, syvyydet 250 m
  • Lämpöpumput: 3 kpl Gebwell Taurus EVI 110
  • 464 aurinkopaneelia, sähköntuotto 250 MWh/v
  • Hiilidioksidipäästöjen vähennys: 636 tonnia/v
  • Takaisinmaksuaika n. 8 v
Lisää asiakkaidemme kokemuksia

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia

Olemme asentaneet ympäristöystävällisen ja lämmityskustannuksia säästävän lämpöpumppujärjestelmän lukuisiin pientaloihin, taloyhtiöihin ja liikekiinteistöihin. Lue, miten projektit sujuivat asiakkaidemme näkökulmasta!

Lue lisää