Osana kiertotaloutta

Yhtenä suurena osa-alueena kestävässä kehityksessä on kiertotalous. Kiertotalous tarkoittaa sitä, että materiaalista tai tuotteesta saadaan kaikki mahdollinen hyöty mahdollisimman pitkällä aikavälillä. Tuotteita tai jätteitä voidaan jalostaa ja sivuvirtoja voidaan hyödyntää. Sivuvirta voi tarkoittaa esimerkiksi rakennuksen lämmöntuotannossa syntyvää ylimääräistä lämpöä, jota ei pystytä täysin hyödyntämään. Kiertotalouden perustana on taloudellinen kasvu ilman lisääntyvää kulutusta. Kiertotaloudesta yleisenä esimerkkinä on kierrättäminen ja uusiokäyttö.

Kiertotalous, biotalous, jakamistalous – mitä eroa niillä on? Talouden kehittyessä yhä kestävämmäksi, se luo myös mahdollisuuden eri talousmalleille. Välillä tuntuu, että termien erot jäävät epäselviksi. Kiertotalous pitää sisällään bio- ja jakamistalouden, mutta kaikki esimerkiksi biotalouden käytännöt eivät tue kiertotaloutta (Sitra).

Biotalous pohjautuu uusiutuvien luonnonvarojen jalostukseen, jotta niistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Sen tarkoituksena on hyödyntää teknologiaa ja luoda varsinkin biopohjaisia tuotteita ja ratkaisuja. Biotaloudesta hyödytään, kun esimerkiksi biojätettä mädätetään biokaasuksi ja tämän jälkeen jäännösmateriaali kompostoidaan. Biotalouden myötä markkinoille on tullut uusia tuotteita, joiden kierrättäminen on helpottunut. Kuitenkaan tuotteiden elinkaari ei välttämättä ole pitkä.

Jakamistalouden kulutuksen väheneminen pohjautuu yhteisöllisyyteen; lainaamiseen, vuokraamiseen ja jakamiseen yksityishenkilöiden välillä. Jakamistalous vähentää tarvetta omistaa tuotteita tai palveluita. Sen periaatteena on yksittäisten henkilöiden tarjoamien palveluiden ja tuotteiden hyödyntäminen, joka edesauttaa kierrätystä ja säästää kuluissa. Itselleni tuttuja jakamistalouden tarjoamia palveluita ovat applikaatiot, joiden avulla pystyy esimerkiksi tilaamaan kyydin ja ruokaa sekä vuokraamaan huoneiston.

Tom Allen Seneralla kiertotaloutta toteutuu, mutta sen esille tuominen käsitteenä on jäänyt taka-alalle. Oikeita kysymyksiä kysyttäessä, sain selville, mitä yritys tekee kiertotalouden osalta. Kuluttajalle näkyy selkeästi se, että yritys käyttää hukkalämpöä lämmöntalteenotonyhteydessä jätevedestä ja poistoilmasta. Yritys myös tarjoaa mahdollisuutta ostaa vanhoista laitteista toimivia osia, jolloin jakamistalouden perusperiaate toteutuu.

Yllättävin vastaus oli kuitenkin se, että pumppujen kylmäainetta kierrätetään. Yritys tekee yhteistyötä Eco Scandic Oy:n kanssa, joka regeneroi eli puhdistaa vanhan kylmäaineen uudenveroiseksi. Muutoin käytetty kylmäaine päätyisi aina ongelmajätteeksi.

                                                                              Rahaa mullasta pienempi                        

 

Suvi Szeto

Kirjoittanut Suvi Szeto

Kestävän kehityksen opiskelija

Viimeisimmät Blogit