Energiakaivo-opas

Ympäristöministeriön opas "Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa" käsittelee maalämpöön liittyvää lainsäädäntöä, suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja huoltoa. Oppaassa annetaan valtakunnallisesti yhtenevät suositukset maalämpöjärjestelmien toteuttamiseen.

 

Opas sisältää:

  • Mitä on maalämpö
  • Maalämmön keruujärjestelmät ja maalämpöpumppu
  • Keskeinen lainsäädäntö ja määräykset
  • Mitä ottaa huomioon maalämpöjärjestelmän suunnittelussa?
  • Energiakaivon rakentaminen
energiakaivo-opas

Lataa opas täyttämällä lomake: